Teologie
Cuvânt înainte
Autor:

Emilian Corneanu, Gravuri în cărţile diaconului Coresi
Autor: Emilian CORNEANU

Adriana Zaharia, Tiparul transilvănean cu litere latine, 1525-1655
Autor: Adriana ZAHARIA

Agnes Erich, Cristina Popescu, Promotori ai cărţii tipărite în secolul al XVI-lea în Ţara Românească: Radu cel Mare, Vlad cel Tânăr, Neagoe Basarab
Autor: Agnes ERICH/Cristina POPESCU

Elena Damian, Operele lui François Hotman în bibliotecile din Transilvania
Autor: Elena DAMIAN

Iacob Mârza, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (II): cărţi de la Braşov
Autor: Iacob Mârza

Otilia Urs, Tipăriturile româneşti din sec. XVI -XVII şi culturalizarea în limba română
Autor: Otilia URS

Cornel Maria, Adăugiri şi rectificări la Bibliografia Românească Veche
Autor: Cornel MARIA

Igor Cereteu, Iitinerarii basarabene ale cărţii bisericeşti de Buzău
Autor: Igor CERETEU

Laura Stanciu, Adrian Ioan Circa, Discuţii în actualitate? Relevanţa reeditării „Didahiilor“ lui Petru Maior
Autor: Laura STANCIU/AdrianIoan CIRCA

Kovács Kálmán Árpád, Die „gleichförmige Beobachtung” und Modernisierung des siebenbürgischen Zensurwesens 1772-1773 /45
Autor: KOVÁCS Kálmán Árpád

Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul greco-catolic
Autor: Niculina IACOB/Ioan CHINDRIŞ

Doina Hendre Biro, O carte tipărită în limba română de Martin Hochmeister în anul 1781 la Sibiu, aflată în prezent la Batthyaneum
Autor: Doina HENDRE BIRO

Cornel Tatai-Baltă, Materialul grafic al Molitvenicului de la Blaj din 1784
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ

Gabriela Mircea, Un exemplar de tipăritură veche rară: „Psaltirea de Blaj“ din 1786, de la Turdaş (judeţul Hunedoara)
Autor: Gabriela MIRCEA

Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron (1780 – 1821) – ediţii şi strategii editoriale
Autor: Ioan-Nicolae POPA

Anca Tatay, Gravurile Evangheliei de la Buda din 1812
Autor: Anca Elisabeta TATAY

Ana Maria Roman Negoi, Ioan Cristinel Roman Negoi, Surse ale mitului bunului împărat. „Iosif al II-lea şi Curtea sa“ – un roman istoric de Luise Mühlbach
Autor: Ana Maria ROMAN NEGOI / Ioan Cristinel ROMAN NEGOI

Marina Avram, Cercetarea unui „Proscomisarion“ („Pomealnicul cel Mare“) din secolul al XIX-lea al unei parohii vâlcene
Autor: Marina AVRAM

Carmen Stînea, Manuale de gramatică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea destinate învăţământului primar românesc din Transilvania
Autor: Carmen STÎNEA

Daniel I. Iancu, Preocupări de bibliologie la Nicolae Densuşianu
Autor: Daniel I. IANCU

Olga Şerbănescu, Manuale de agricultură din secolul al XIX-lea: Ioan Tomici, „Cultura albinelor“ (şi) „Cultura bombiţelor“, Buda, 1823
Autor: Olga ŞERBĂNESCU

Ovidiu Boc, Catalogul manuscris al bibliotecii lui Ştefan Meteş
Autor: Ovidiu-Valentin BOC

Octavian Marcu, Aaron Florian şi contribuţia sa la dezvoltarea literaturii didactice româneşti
Autor: Octavian MARCU

Eva Mârza, Tipărituri de la Trnava în biblioteci transilvane ale celui de al XIX-lea secol
Autor: Eva MÂRZA

Paraschiva Fărcaş, Revista „Luceafărul“, promotor al artei teatrale în Transilvania
Autor: Paraschiva FĂRCAŞ

Larisa Fîrtat, Mirela Gavrilaş-Weber, Cărţi rare din Biblioteca Universităţii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia
Autor: Larisa FÎRTAT/Mirela GAVRILAŞ-WEBER

Mariana Stanciu, Corina Tătar, Daniel Melinte, Aspecte din istoria Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia la 20 de ani de activitate
Autor: Mariana STANCIU/Corina TĂTAR/Daniel MELINTE

Mihaela Grancea, Radu Ciprian Şerban, Refacerea legăturii cu trecutul, parte a strategiei editoriale.
Autor: Mihaela Grancea, Radu Ciprian Şerban

Doru şi Elena-Lidia Stan, Publicarea electronică în era digitală
Autor: Doru Stan, Elena-Lidia Stan