Acasă Articole RTR Iacob Mârza, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (II): cărţi de la Braşov

Iacob Mârza, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (II): cărţi de la Braşov

434
Rezumat

„Transylvanica” at the Batthyaneum Library (II): books from Braşov

The research of the „Transylvanica” printings from the Batthyaneum Library in Alba Iulia, started „olim tempore” in the ninth decade of the last century, has been resumed from an updated methodological perspective. In the beginning one has investigated the set of „libri alba-carolinensis” (Cf. Transilvania, XXXIX, 11-12, 2010, p. 10-13), while now one has continued with the presentation of 12 old printings from Braşov, out of which 5 have been printed prior to 1711. The chronological limits of the old printings from Braşov have as landmarks the colligates Augustinus Aurelius, Opera and Catalogus, with the specification „Impressum in Inclyta Transylvaniae Corona”, in 1539 (XII-148, coll, 1-2), and respectively C. Dietericus, Epitome catechetica, Corona, Typis Michaelis Hermanii, Anno 1674 (XII-153). The same documentary fund still preserves another 7 books from Braşov, printed between 1725-1825.
Keywords: Transylvania, humanism, Augustinus, Honterus, Saxons, Reform, Wagner, Hermann

Bibliografie
 • Ardevan, Radu, Mozaicurile Sarmisegetusei şi cărturarii români la 1825, în Marisia, XI-XII, 1981-1982, p. 99-104.
 • Bianu, Ion, Hodoş, Nerva, Simionescu, Dan, Bibliografia Romanească Veche (1508-1830), I-IV, Bucureşti, Edit. Acad., 1903-1944.
 • Carrière, Jean-Claude, Eco, Umberto, Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi. Convorbiri moderate de Jean-Philippe de Tonnac. Traducere din franceză de Emanoil Marcu, Bucureşti, „Humaniats”, 2010.
 •  Corfus, Ilie, Însemnări de demult, Iaşi, „Junimea”, 1975.
 •  Chadwick, Henry, Augustin. Traducere din engleză de Ioan-Lucian Muntean, Bucureşti, „Humanitas”, 1998.
 • Eco, Umberto, Memoria vegetală şi alte scrieri de bibliofilie. Traducere din limba italiană Anamaria Gebăilă, Bucureşti, „RAO”, 2008.
 • Furet, François, Histoire du livre dans la société mo­derne: recherches, méthodes, problématique, în Revue roumaine d’histoire, IX, 3, 1970.
 • Mârza, Iacob, Transylvanica la Biblioteca Batthynaeum (I): cărţi de la Alba Iulia, în Transilvania, XXXIX (CXV), 11-12, 2010.
 • Nägler, Doina, Catalogul „transilvanicelor”, I (sec. XVI-XVII), II (sec. XVIII), Sibiu, 1974-1982.
 • Nussbächer, Gernot, Johannes Honterus. Viaţa şi opera sa în imagini – Ediţie îmbunătăţită şi adăugită -. Traducere de Mircea Cornescu. Prefaţă de Mihai Isbăşescu, Bucureşti, „Kriterion”, 1977.
 • Petrik, Geza, Bibliographia Hungariae 1712-1860, I-III, Budapestini, Augustini Dobrowsky, 1888-1891.
 • Seche, Mircea, Schiţă de istorie a lexicografiei române, I, Bucureşti, 1966.
 • Szabó, Károly, Régi magyar könytár, I-II, Budapest, A mag. tud. akad. könyvkiadó, 1879-1885.
 • Ştef, Bernard, Sfîntul Augustin. Omul. Opera. Doctrina, Cluj-Napoca, „Gloria”, 1994.
DISTRIBUIȚI