Recenzarea articolelor

Manuscrisele trimise în format electronic pe adresa Redacţiei spre publicare vor fi supuse evaluării de către membrii echipei de referenţi ai revistei, grupaţi pe domenii de competenţă din aria studiilor literare, filosofie şi estetică, istorie, ştiinţe politice, ştiinţele limbii, cultura şi civilizaţia minorităţilor naţionale, bibliologie, muzeologie şi istoria artelor, teologie şi ştiiţele spiritului. Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor expediate revine în exclusivitate autorilor.
Manuscrisele trimise trebuie să respecte indicaţiile din secţiunea “Recomandări pentru autori” şi să fie însoţite de câteva date personale (titlul ştiinţific/funcţia actuală /instituţia, date de contact: pentru corespondenţă electronică, telefon şi fax).
Membrii departamentului editorial al Revistei TRANSILVANIA vor face o evaluare iniţială, în urma căreia, vor fi stabiliţi referenţii (cel puţin 2 pentru fiecare articol) în funcţie de domeniul/domeniile in care se încadrează lucrarea.
Materialele care se încadrează în standardele ştiinţifice sunt acceptate pentru publicare, departamentul editorial hotărând data publicării articolelor.
Sunt agreate în vederea publicării articolele care prezintă noutate şi inovaţie, grad de originalitate a ideilor sau a analizei, cele care dovedesc o bună cunoaştere a literaturii de specialitate şi valorificarea acesteia în lucrare, calitatea ştiinţifică a lucrării (concepţie, organizarea materialului, claritate, comprehensibilitate), importanţa temei.