Etică și recenzarea articolelor

Manuscrisele trimise în format electronic pe adresa Redacţiei spre publicare vor fi supuse evaluării de către membrii echipei de referenţi ai revistei, grupaţi pe domenii de competenţă din aria studiilor literare, filosofie şi estetică, istorie, ştiinţe politice, ştiinţele limbii, cultura şi civilizaţia minorităţilor naţionale, bibliologie, muzeologie şi istoria artelor, teologie şi științele spiritului. După evaluarea editorială, începe procesul de double-blind peer-review, unul în care nici autorul, nivi evaluatorul nu cunosc numele celuilalt.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor expediate revine în exclusivitate autorilor. Revista verifică fiecare articol de plagiat și aserțiuni care ar putea fi dăunătoare în orice fel oricărei comunități sau persoane și trimite fiecare articol unor evaluatori, pentru verificarea relevanței academice a fiecărei lucrări.

Autorii trebuie să ofere mereu sursele citate. Transilvania folosește sistemul de citare Chicago pentru note și folosește norme de redactare care se regăsesc în ghidul disponibil în secțiunea Pentru autori.

Autorii trebuie să trimită numai articole originale și nepublicate. Transilvania nu le permite autorilor să republice texte anterioare în interiorul său și îi îndeamnă pe autori să aștepte confirmarea publicării/respingerii articolului înainte de a-l trimite unei alte reviste.

Transilvania publică articole științifice, eseuri, recenzii, interviuri.

Autorii trebuie să menționeze dacă articolul e rezultatul unui proiect specific sau dacă a avut un finanțator sau dacă este scris pe baza unor experimente pe oameni/animale și să ofere cadrul legal al acelor experimente.

Poate exista o perioadă de 1-6 luni de așteptare pentru a primi un răspuns și o altă perioadă, de 1-2 luni, pentru procesul de peer-review. Articolul va fi publicat în 3 luni de la primirea manuscrisului final (post-peer).Manuscrisele trimise trebuie să respecte indicaţiile din secţiunea “Recomandări pentru autori” şi să fie însoţite de câteva date personale (titlul ştiinţific/funcţia actuală /instituţia, date de contact: pentru corespondenţă electronică, telefon şi fax).

Membrii departamentului editorial al Revistei TRANSILVANIA vor face o evaluare iniţială, în urma căreia, vor fi stabiliţi referenţii (cel puţin 2 pentru fiecare articol) în funcţie de domeniul/domeniile in care se încadrează lucrarea.

Materialele care se încadrează în standardele ştiinţifice sunt acceptate pentru publicare, departamentul editorial hotărând data publicării articolelor.

Sunt agreate în vederea publicării articolele care prezintă noutate şi inovaţie, grad de originalitate a ideilor sau a analizei, cele care dovedesc o bună cunoaştere a literaturii de specialitate şi valorificarea acesteia în lucrare, calitatea ştiinţifică a lucrării (concepţie, organizarea materialului, claritate, comprehensibilitate), importanţa temei.