Recomandări pentru autori

Revista Transilvania este editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu.

E o revistă cu caracter ştiinţific inter/trans disciplinar, indexată în bazele de date SCOPUS și EBSCO pentru domenii ținând de Humanities.

Materialele vor fi trimise prin completarea formularului Google care poate fi găsit la https://forms.gle/M4Qs6YxoXxVjejdx6; este de preferat ca textul să nu conţină şi alte coduri precum marcare de semne de carte, termeni marcaţi pentru indici (de nume, de localităţi etc.), hiperlegături, numerotare automată a paragrafelor, despărţirea manuală a cuvintelor etc.; formatarea la nivel de font este permisă; dacă sunt utilizate tabele, diagrame şi alte elemente grafice este de preferat ca acestea să fie trimise şi în fişier separat (în format .xls, .tiff, .jpeg, .pdf); în cazul în care, din motive de economie a spaţiului alocat unui studiu, articol sau recenzie sunt necesare ajustări (în sensul adăugării sau suprimării de elemente grafice), Redacţia îşi rezervă dreptul de a interveni asupra materialului în acest sens. Chiar dacă Redacţia asigură corectarea materialelor sub aspectul corectitudinii gramaticale şi stilistice, recomandăm autorilor verificarea acestor aspecte înainte de expedierea lor.

Pe prima pagină a materialelor este obligatorie prezenţa următoarelor elemente:
Titlul în limba în care este redactat articolul şi în limba engleză (unde este cazul); acesta trebuie să fie concis şi clar; este posibil ca, în vederea indexării în baze de date, cuvintele prezente în titlu să fie folosite pentru regăsirea articolelor.
Numele autorului (autorilor) şi apartenenţa instituţională (în limba în care este redactat articolul şi în limba engleză) însoţită de adresa instituţiei; se va specifica în mod clar dacă autorul face parte din colective instituţionale diferite; de asemenea trebuie specificată adresa completă a instituţiei / instituţiilor din care face parte autorul (adresa poştală, număr de telefon/fax, adresa electronică).
Rezumatul articolului (în limba engleză). Acesta trebuie să prezinte concis scopul cercetării, principalele rezultate ale cercetării şi concluziile majore la care s-a ajuns;
Cuvinte cheie (minim 5) în limba engleză.
Prezenţa subseturilor de caractere speciale; legenda elementelor grafice prezente în articol (dacă este cazul); alte situaţii referitoare la elementele speciale din conţinutul articolului.

Publicarea materialelor care nu prezintă aceste elemente va fi amânată până când membrii Redacţiei vor reuşi să le identifice; responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine în exclusivitate autorilor.

Ghid de citare

Revista Transilvania utilizează exclusiv sistemul de citare Chicago pentru studiile și recenziile publicate începând cu anul editorial 2020. Redacția a luat această decizie pentru simplificarea sistemului de citare și pentru eficientizarea procesului de preluare a citărilor de către bazele de date academice internaționale. În acest sens, vă recomandăm să urmăriți sistemul complet de citare în engleză la adresa următoare, pentru clarificări legate de Chicago Manual of Style: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

În ceea ce privește articolele în limba română, am încercat să simplificăm pentru dvs. exemplele de utilizare a sistemului de citare. Pentru alte surse (site, social media, ebook), vă recomandăm să completați intuitiv conform modelului din ghidul în limba engleză. 

Mențiuni preliminare:

– Toate titlurile în altă limbă în afară de engleză se traduc și se pun între paranteze drepte la bibliografie. În cazul în care titlul a fost tradus deja în engleză, se va utiliza respectiva traducere.
– Virgulele și ghilimelele la articolele în română se introduc după regula locală în note (ex: „Autocolonizarea”,). La bibliografie virgulele și ghilimelele se introduc după regula din limba engleză (ex. Self-colonization,”).
– Link-urile și doi-urile se introduc în note și la bibliografie pe rândul următor, după finalizarea completă a notei/intrării de bibliografie.

Sugestii de citare:

CARTE:

Note:
1. Andrei Terian, Critica de export: teorii, contexte, ideologii (București: Muzeul Literaturii Române, 2013), 32.
2. Maria Bucur și Mihaela Miroiu, Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în România modernă, trad. Magda Dragu și Mihaela Miroiu (București: Humanitas, 2019), 124.

Note prescurtate:
1. Terian, Critica de export, 140.
2. Bucur și Miroiu, Nașterea cetățeniei, 230.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Bucur, Maria, and Mihaela Miroiu. Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în România modernă [Birth of Democratic Citizenship: Women and Power in Modern Romania]. Translated by Magda Dragu and Mihaela Miroiu. Bucharest: Humanitas, 2019.
Terian, Andrei. Critica de export: teorii, contexte, ideologii [Export Criticism: Theories, Contexts, Ideologies]. Bucharest: Muzeul Literaturii Române, 2013.

ARTICOL ÎN VOLUM EDITAT:

Note:
1. Alex Goldiș, „Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation”, în Romanian Literature as World Literature, ed. Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian (New York: Bloomsbury, 2018), 110-111.

Note prescurtate:
1. Goldiș, „Beyond”, 110-111.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Goldiș, Alex. “Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation.” In Romanian Literature as World Literature, edited by Mircea Martin, Christian Moraru, and Andrei Terian, 95-113. New York: Bloomsbury, 2018.

ALTERNATIV, POATE FI CITAT VOLUMUL EDITAT CA ÎNTREG:

Note:
1. Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian, ed., Romanian Literature as World Literature (New York: Bloomsbury, 2018), 110-111.

Note prescurtate:
1. Martin, Moraru și Terian, Romanian Literature, 110-111.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Martin, Mircea, Christian Moraru, and Andrei Terian, eds. Romanian Literature as World Literature. New York: Bloomsbury, 2018.

CARTE TRADUSĂ:

Note:
1. Mihail Sebastian, For Two Thousand Years, trans. Philip Ó’Ceallaigh (London: Penguin, 2016), 130.

Note prescurtate:
1. Sebastian, For Two Thousand Years, 130.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Sebastian, Mihail. For Two Thousand Years. Translated by Philip Ó Ceallaigh. London: Penguin, 2016.

ARTICOL ÎN REVISTĂ ACADEMICĂ (Journal):

Note:
1. Teodora Dumitru, „De la anticomunism de principiu la anticapitalism pragmatic: presa literară românească între 1990 și 1993”, Revista Transilvania, nr. 3 (2019): 4.
2. Delia Ungureanu și Thomas Pavel, „Romanian Literature in Today’s World: Introduction”, Journal of World Literature, nr. 3 (2018): 8.

Note prescurtate:
1. Dumitru, „De la anticomunism”, 4.
2. Ungureanu, Pavel, „Romanian Literature”, 8.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Dumitru, Teodora. “De la anticomunism de principiu la anticapitalism pragmatic: presa literară românească între 1990 și 1993” [“From Theoretical Anti-Communism to Pragmatic Anti-Capitalism: Romanian Literary Magazines Between 1990 and 1993”]. Revista Transilvania, no. 3 (2019): 1-7.
Ungureanu, Delia, and Thomas Pavel. “Romanian Literature in Today’s World: Introduction,” Journal of World Literature, no. 3 (2018): 1-9.
https://doi.org/10.1163/24056480-00301001

Pentru articole cu peste patru autori se folosește prescurtarea et al.” în note și se dau primii zece autori la intrarea din bibliografie.
Note:
Vlad Pojoga et al., „Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc”, Revista Transilvania, nr. 10 (2019): 10.

Bibliografie:
Pojoga, Vlad, Ștefan Baghiu, Emanuel Modoc, Daiana Gârdan, and Andreea Coroian Goldiș. “Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc” [Digital Tools for the Analysis of the Romanian Novel”]. Revista Transilvania, no. 10 (2019): 9-16.

ARTICOL ÎN REVISTĂ (Magazine):

Note:
1. Christian Moraru, „Autocolonizarea”, Observator cultural, 7 iunie, 2019.
https://www.observatorcultural.ro/articol/un-concept-autocolonizarea/

Note prescurtate:
1. Moraru, „Autocolonizarea”.

Bibliografie (alfabetic, în engleză/traduse titlurile în engleză):
Moraru, Christian. “Autocolonizarea” [“Self-colonization”]. Observator cultural, June 7, 2019.
https://www.observatorcultural.ro/articol/un-concept-autocolonizarea/

Costuri de publicare

Transilvania nu solicită niciun fel de taxe de publicare. Oricine dorește să ne trimită cercetările spre publicare o poate face fără costuri, la adresa de e-mail de mai sus.

Politica Open Access

Jurnalul este disponibil online și este gratuit pentru toată lumea. Autorii dețin drepturile de autor asupra propriilor texte. Articolele pot fi astfel traduse sau retipărite într-un alt format, dacă Transilvania este citată ca loc original al publicării.