Acasă Articole RTR Marina Avram, Cercetarea unui „Proscomisarion“ („Pomealnicul cel Mare“) din secolul al XIX-lea...

Marina Avram, Cercetarea unui „Proscomisarion“ („Pomealnicul cel Mare“) din secolul al XIX-lea al unei parohii vâlcene

383
Rezumat

Research a Proscomisarion (Pomealnicul the Great) in the nineteenth century of the parish Vâlcea

Research is a contribution to Proscomisarion Pomealnicul called the Great, now in the National Archives Service Vâlcea County inventory number 13. It is composed as a book manuscript, in Cyrillic script and decorated with Byzantine miniature frontispiece different in different years of the nineteenth century, made to order Annunciation parish church founders in Râmnicu Vâlcea oldest manuscript (probably years 1764, 1809 or 1816), the followers of Dionysus Ecclesiarch, leading calligraphers and miniaturists School of Bistriţa monastery Oltean, including monk Parties (May 20, 1832). Each tab contains a diptych in turn, to be commemorated in church services. Realizing a centralized manuscript memoranda, we conclude that for God’s house were donated by Christians from various walks of life needed clothes and jewels divine service with a relatively high cost price. At a more detailed, corroborating data from other sources resulting veracity of historical manuscripts.

Keywords: book, calligraphy, contribution, manuscript, tissue

Bibliografie
 • Alexianu, Alexandru, Mode şi veşminte din trecut, volumul II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987.
 • Andronie, Dumitru; Bădiţoiu, Bogdan; Neguleasa, Dan; Pintilie, Dan; Răţoi, Tudor; Zarzără, Ion, Instituţia Arhivelor în judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2006.
 • Avram, Marina, Pomelnice de parohie din Râmnicu Vâlcea (1822-1871) păstrate la mănăstirea Bistriţa, Alba Iulia, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 16, 2010.
 • Bălan, Constantin, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Secolul XIV-1848, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.
 • Coteanu, Ion; Seche, Luiza; Seche, Mircea, Dicţionarul Explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
 • Densuşianu, Nicolae, Dacia Preistorică, Bucureşti, Editura Arhetip, 2002.
 • Evseev, Ivan, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994.
 • Hill, Jonathan, Ghid al istoriei creştinismului, Oradea, Editura Casa Cărţii, 2008.
 • Matei, Horia, Cartea, un călător milenar, Bucureşti, Editura Tineretului, 1964.
 • Micle, Veniamin, Medalioane Bistriţene, Eparhia Râmnicului, Sfânta mănăstire Bistriţa, 1999.
 • Idem, Cuviosul Chiriac Râmniceanu monahul isihast, Eparhia Râmnicului, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2003.
 • Idem, Documente vâlcene în cercetarea lui Aurelian Sacerdoţeanu, Eparhia Râmnicului, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2004.
 • Nicolescu, Corina, Istoria costumului de curte în Ţările Române; secolele XIV- XVIII, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.
 • Odobescu, Alexandru, Revista Română pentru Sciinţe, Litere şi Arte, vol. I, Bucureşti, Administraţia revistei pasagiul român, 1861.
 • Sacerdoţeanu, Aurelian, Predosloviile cărţilor româneşti(1508-1647), Bucureşti, Editura „Librăria Universitară“ I. Cărăbuş.1938.
DISTRIBUIȚI