Acasă Articole RTR Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron (1780 – 1821) – ediţii şi strategii editoriale

Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron (1780 – 1821) – ediţii şi strategii editoriale

455
Rezumat

Vasile Aaron (1780-1821) – editions and editorial strategies

The Romanian poet and lawyer Vasile Aaron (1780-1821) lived in Sibiu between 1804 and 1821. It was here that he was able to publish almost all of his writings, overcoming the financial hardships deepened by the aggravation of economic circumstances in the Habsburg Empire. Vasile Aaron developed a whole editorial strategy, making use of all funding possibilities available in those years – from finding people ready to finance his work to associating with book pedlars, the most knowledgeable about the book market and about the readers’ taste, to editing his writings on his own expense.

Aaron, the only author of literary works in Romanian language in Sibiu during those years, has the merit of having introduced the editorial practice of enriching the works with woodcuts and of editing “luxury” copies intended for prominent personalities of the day.

Keywords: Vasile Aaron, Patimile Domnului, Leonat şi Dorofata, Piram şi Tisbe, Verşuri veselitoare, Dimitrie Boghici, Simion Pantea, Michael Zeiler, Gabor Covaci, Paul Păltănea, Ştefan Hosu

Bibliografie
  • Bucur, Dorica, Cartea românească tipărită la Braşov în prima jumătate a secolului al XIX-lea, factor în dezvoltarea unităţii culturale şi naţionale în vol. Valori bibliofile din patrimoniul naţional, Bucureşti, 1983, p. 341-347
  • Mihăilescu, Dan, Din activitatea editorială în epoca iluminismului în sudul Transilvaniei, în Cumidava, II / 1968, p. 147-151
  • Pascu, Constantin, Cartea românească veche în Biblioteca Brukenthal, Sibiu, 1976.
  • Păltănea, Paul Contribuţii la bibliografia românescă veche. Două tipărituri sibiene, în Muzeul de istorie al Transilvaniei, XXIV-XXV, 1987-1988.
  • Popa, Ioan-Nicolae Mărturii despre scriitori şi cărţi în documente din Fondul personal Vasile Aaron, în Transilvania, nr. 11-12, Sibiu, 2010, pp. 145-149
  • Popa, Liliana, Contribuţii la Bibliografia românească veche, în Biblioteca şi cercetarea, XII, Zilele bibliotecii academice clujene. Sesiunea ştiinţifică din 12-13 noiembrie 1987. Academia R.S. România, Filiala Cluj-Napoca, 1988, pp. 307-310
  • Popa, Liliana, oameni şi cărţi în Sibiul de altădată, Editura Schiller, Sibiu-Bonn, 2010
  • Dan Simonescu, O lature necunoscută din activitatea lui Vasile Aaron, Extras din revista Arhiva românească, tom V, Bucureşti, 1940, pp.1-9.
  • Veress, Andrei, Bibliografia româno- ungară, volumul II. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1781-1838), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1931.
DISTRIBUIȚI