Acasă Articole RTR Olga Şerbănescu, Manuale de agricultură din secolul al XIX-lea: Ioan Tomici, „Cultura...

Olga Şerbănescu, Manuale de agricultură din secolul al XIX-lea: Ioan Tomici, „Cultura albinelor“ (şi) „Cultura bombiţelor“, Buda, 1823

623
Rezumat

Agriculture manuals from the XIXth century: Ioan Tomici, „Cultura albinelor” (şi) Cultura bombiţelor“, Buda, 1823

During the last decades of the XVIIIth century, the school environment of Transylvania developped under the directives of the emperor’s enlightened absolutism from Wien. A special attention was granted to the didactic literature in naţional languages. Many handbooks were published in Romanian : primers, catechisms, Arithmetîcs handbooks, agriculture handbooks. These last ones were treating both the usual occupations (tillage, breeding) and some special ones like beekeeping or breeding silk worms. We present here two of these agriculture handbooks: Ioan Tomici, Cultura albinelor (şi) Cultura bombiţelor, Buda, 1823.
Keywords: handbooks, agriculture, bee culture, silkworm culture, 19th century.

Bibliografie
  • Albu, Nicolae, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / The history of Romanian education in Transylvania until 1800, Blaj, Tipografia Lumina, 1944; Idem, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867 / The history of Romanian schools in Transylvania between 1800-1867, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.
  • Bariţiu, George, Părţi alese din istoria Transilvaniei / Selected fragments from the history of Trabsylvania, vol. 1-2, Sibiu, 1889-1890;
  • Bianu, I.; Hodoş, N.; Simionescu, D., Bibliografia românească veche (BRV) / Old Romanian bibliography (ORB), Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române,1912-1936. ***, Din istoria Transilvaniei / From the history of Transylvania, vol. 1-2, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1963.
  • Financzy, Erno, A magyar kozoktatas tortenete Mâria Terezia koraban, Budapest, 1899;
  • Ghibu, Onisifor, Cercetări privitoare la situaţia învăţământului nostru primar şi la educaţia populară / Research regarding the situation of our elemetary education and public education, Sibiu, Tipografia arhidiecezană, 1911 ; Chestiunea manualelor şi a şcoalelor noastre secundare / The issue of handbooks and of our secondary schools, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1913. ***, Istoria României / The history of Romania, vol.IV, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1964;
  • Mârza, Iacob, Şcoală şi naţiune / School and nation, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987;
  • Protopopescu, Lucia, Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania 1774-1805 / Contributions to the history of education in Transiylvania 1774-1805, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,1966.
  • Pascu, Constantin, Cartea Românească Veche în Biblioteca Brukenthal / Old Romanian Books in the Brukenthal Library, Sibiu, Muzeul Brukenthal, 1976.
DISTRIBUIȚI