Acasă Articole RTR Adriana Zaharia, Tiparul transilvănean cu litere latine, 1525-1655

Adriana Zaharia, Tiparul transilvănean cu litere latine, 1525-1655

538
Rezumat

Transylvanian printing in latin alphabet, 1525-1655

In the XVIth and XVIIth centuries, Transylvania was a true binder in history, economics and Romanian culture, linking the ideas of the Humanism, the Reformation and the Enlightenment and all intra- and extra‑Carpathian area by many Transylvanian young people who studied in the most famous cultural centers of the Western Europe. Certainly, the book was the most powerful link of cultural exchanges between these geographical areas, the late Middle Ages and Early Modern era, thanks to the pioneering editorial work of printing centers such as Sibiu, Brasov, Cluj, Oradea, Alba Iulia. Transylvanian typographies, between 1525‑1655, had an intense activity. The 783 books printed in Transylvania, in Latin, Hungarian, German, Greek and even Hebrew, are the evidence of a cultural and spiritual life deep under a continuous development, gradually comprising all the social categories, eager for knowledge and progress.

Keywords: printing, Transylvania, retrospective bibliography, panoramic presentation, heritage

Bibliografie

 

Surse edite:

 • Nägler, Doina, Catalogul Transilvanicelor [The Catalog of Transilvanica Books], vol. I (sec. XVI-XVII), Sibiu, 1974.
 • Petrik, Géza, Magyar Könyvészet 1712-1920, I-VII, Budapest, Arcanum Adatabázis Kft. CD-ROM (www.arcanum.hu);
 • Régi Magyarországi Nyomtatványok , vol. I, 1473–1600, Budapest, 1971; vol II, 1601–1635, Budapest, 1983; vol. III, 1636–1655, Budapest, 2000.
 • Szabó, Károly, Régi Magyar Könyvtár. Az 1531–1711, Budapest, Kiadja a M. Tud. Akadémia, 1879-1885.
 • Veress, Andrei, Bibliografia română-ungară [Romanian-Hungarian Bibliography], vol. I, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1931.

 

Bibliografie secundară:

 • Csalla, Rita, Cărţile vechi maghiare din secolul al XVI-lea în colecţiile bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia [Old Hungarian Books from the 16th  Century in Collections of the Batthyaneum Library from Alba Iulia], în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti Arheologie‑Istorie‑Muzeologie, 1998, nr. 4, p. 161-169.
 • Eadem, Tipăriturile albaiuliene din secolele XVI-XVII, în colecţia Bibliotecii Batthyaneum [Sixteenth and seventeenth printed books from Alba Iulia in the collections of Batthyaneum Library], în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti Arheologie-Istorie-Muzeologie, Alba Iulia, 2000, nr.6, p. 107-112.
 • Jakó, Zsigmond, Philobiblon transilvan, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977.
 • Mârza, Iacob, Transylvanica la Bibliotheca Batthyaneum (I): cărţi de la Alba Iulia [“Transylvanica” at the Batthyaneum Library: (I): Books from Alba Iulia], în Transilvania, Sibiu, 2010, nr. 11-12, p. 10-13.
 • Papacostea-Danielopolu, Cornelia, Demeny, Lidia, Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX) [Book and printing in the Romanian society and South-Eastern Europe (XVII-XIX)], Editura Eminescu, Bucureşti, 1985.
 • Simon, Zsolt, Primele tipărituri din Transilvania [The First Printed Works in Transylvania (Sibiu, 1525)], în Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, XLVI, Cluj-Napoca, 2007, p. 89-106.
 • Szegedi, Edit, Cultura maghiară şi săsească în secolul al XVI-lea [Hungarian and Saxon Culture in the Sixteenth Century], în Pop, Ioan-Aurel, Nägler, Thomas; Magyari, Andras, (coord.), Istoria Transilvaniei, Vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2005.
DISTRIBUIȚI