Acasă Articole RTR Octavian Marcu, Aaron Florian şi contribuţia sa la dezvoltarea literaturii didactice româneşti

Octavian Marcu, Aaron Florian şi contribuţia sa la dezvoltarea literaturii didactice româneşti

1127
Rezumat

Aaron Florian and his Contribution to the Development of Romanian Didactical Literature

Aaron Florian is one of the important personalities of Romanian culture who became known before the 1848 Romanian Revolution. He imposed himself mainly in the field of education and he published many didactical works which were greatly used in Wallachian schools in the mid 19th century. The first part of this paper tries to outline an overall glimpse of Florian`s didactical works which single out through the variety of disciplines and the directions followed. The second part contains some considerations regarding the degree of circulation which his books had both inside and outside schools` environment. Thus, Aaron Florian became one of the most outstanding Transylvanian scholars who moved to Wallachia and worked there and whose works had a great impact on that period and became known during it, greatly contributing to the materialization of the ideologies which supported the mid 19th Romanian national movement.

Keywords: Aaron Florian, Wallachia, 19th century, Romanian school, gymnasium, didactical books, printings, book circulation.

Bibliografie
 • Catihismul omului creştin, moral şi soţial. Pentru Trebuinţa Tinerilor din şcolile începătoare. De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional din Bucureşti, Bucureşti, Tipografia lui I. Eliad, 1834.
 • Elementuri de gheografie pentru trebuinţa tinerilor începători, de F. Aaron, Bucureşti, tip. Pitarului C. Pencovici, 1834.
 • Elementuri de Istoria Sfântă a legii vechi şi a celii nouă, trasă din Biblie şi Evanghelie; sau Prescurtare de Testamentul cel vechiu şi cel nuou, pentru trebuinţa tinerilor începători. De F. Aaron, Profesor de istoria generală în Colegiul naţional St. Sava, Bucureşti, 1835.
 • Idee repede de Istoria Prinţipatului Ţării Rumâneşti, de F. Aaron, profesor de Istoria generală în Colegiul naţional St. Sava din Bucureşti, tom I-III, Bucureşti, Tipografia lui I. Eliad, 1835, 1837, 1838.
 • Manual de istoria Prinţipatului Românei de la cele dintâi vremi istorice şi până la zilele de-acum, De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul Naţional Sf. Sava, Bucureşti, Tip. Colegiului Sf. Sava, 1839.
 • Vocabular franţezo-românesc după cea din urmă ediţie a dicţionarului de Academie Franţozească, cu adăugare de multe ziceri, culese din multe dicţionare, de P. Poenaru, Director al şcoalelor naţionale, F. Aaron şi G. Hill, profesori la Colegiul Sf. Sava, vol. I-II, Bucureşti, Tipografia Colegiului Naţional Sf. Sava, 1840, 1842.
 • Patria, patriotul, patriotismul, de F. Aron, Profesor de istoria generală în Colegiul naţional, St. Sava, Bucureşti, Tip. curţii lui Fr. Valbaum, 1843; text republicat în Alin-Mihai Gherman, Literatura română din Transilvania între preiluminism şi preromantism, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004, p. 128-156.
 • Elemente de istoria lumi[i]. Pentru trebuinţa tinerimei începătoare din aşezămintele de învăţătură publice şi private, de F. Aron, Profesor de Istoria generală a lumi[i] în Colegiul Naţional St. Sava, Bucureşti, Tipografia Colegiului St. Sava, 1845.
 • Mihaiu II Bravulu, biografia şi caracteristica lui, trase din Istoria Ţării Româneşti a D. Aaron Florian. Revizuite şi îndreptate. Tipărite cu cheltuiala D. D. Rus şi Petriu librari, Bucureşti, Tip. Colegiului Naţionalu, 1858.
 • Nicolae Iorga, Cursul de istoria românilor al lui Florian Aaron, în Revista istorică, XIII, 1927, nr. 7-9, p. 256 – 272.
 • Idee repede asupra stării actuali a instrucţiunii publice şi asupra reformării liceeloru şi gimnasiiloru pe adevărata loru basă, de Florian Aaron, Bucureşti, Tip. Ion Weiss, 1870.
 • Istoricii români, Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co, 1909, p. 3.

General and Special Works

 • Anghelescu, Mircea, Ion Heliade Rădulescu. O bibliografie a omului şi a operei / Ion Heliade Rădulescu. A Bibliography of his Personality and of his Work, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 119.
 • Cristian, Vasile, Contribuţia istoriografiei paşoptiste la pregătirea ideologică a revoluţiei române de la 1848 / The Contribution of 1848 Historiography to the Ideological Preparation of the 1848 Romanian Revolution, Bucureşti, Editura Academiei, 1985.
 • Filliti, I., C., Principatele Române de la 1828 la 1843. Ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic / Romanian Principalities from 1828 to 1843. The Russian Occupation and the Organic Regulations, Bucureşti, Fundaţiunea ,,Regele Ferdinand I”, 1934.
 • Potra, George, Petrache Poenaru, ctitor al învăţământului în ţara noastră / Petrache Poenaru, an Initiator of Education in Our Country, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963.
 • Ştrempel, Gabriel, (coord.), Bibliografia românească modernă. 1831-1918 / A Modern Romanian Bibliography. 1831-1918, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1984.
DISTRIBUIȚI