Acasă Articole RTR Agnes Erich, Cristina Popescu, Promotori ai cărţii tipărite în secolul al XVI-lea...

Agnes Erich, Cristina Popescu, Promotori ai cărţii tipărite în secolul al XVI-lea în Ţara Românească: Radu cel Mare, Vlad cel Tânăr, Neagoe Basarab

488
Rezumat

Promoters of the printed book in the sixteenth century in Wallachia:
Radu the Great, Vlad the Younger, Neagoe Basarab

In the context of the European Cyrillic print, the printing activity in Wallachia occupies an important place, reflecting the degree of cultural development reached by Romanian principalities and, at the same time, constituting itself as an integral part of a European phenomenon. It is known that between the Romanian culture and the culture of the South-Slavic peoples there was a strong connection. The first printed books from Târgovişte (1508-1512), executed by the monk Macarie, spread in the Slavic world, being used as a model for the books printed in this space. All three books printed by Macarie at Târgovişte were made at the church and voivode command and with their support, in a moment when it was necessary to uphold the South Slavic peoples of Eastern Europe with liturgical books.
Keywords: Radu the Great, Vlad the Younger, Neagoe Basarab, Liturgy Book, Oktoih, Four Gospels, Târgovişte, Macarie.

Bibliografie
 • Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva. Bibliografia românească veche (Old Romanian Bibliography). Tom. I: 1508-1716. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1903, IX, 572 p.
 • Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi (History of old Romanian literature). Vol I. Bucureşti, Editura Minerva, 1980, 590 p.
 • Giurescu, Constantin C.; Giurescu, Dinu C, Istoria românilor (Romanian History). Bucureşti, Editura Albatros, 1975, 1040 p.
 • Grecu, Alexandru, Contribuţii la începuturile tipografiei slave în Ţara Românească.(Contributions to the beginnings of Wallachiaţ slave printing house). În: Studii şi cercetări de bibliologie, anul I, 1995, p. 235.
 • Iorga, Nicolae, Inscripţii din bisericile României (Inscriptions from Romanian Churces). Vol. I. Bucureşti, Socec, 1905, 312 p.; Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor (Romanian church history and religious life of Romanians). Vol. I. Bucureşti, Editura Gramar, 1995, 433 p.; Istoria literaturii româneşti (History of Romanian literature). Ed. a 2-a. Bucureşti, Editura Pavel Suru, 1925, 3 vol.
 • Marinoiu, Costea, Liturghierul: prima carte tipărită în spaţiul românesc (Liturgy Book–the first printed book in Romanin space). Râmnicu Vâlcea, Almarom, 72 p.
 • Molin, Virgil, Tipăriturile ieromonahului Macarie pentru Ţara Românească (Macarie hieromonk’ printings for Wallachia. În: Biserica Ortodoxă Română, anul LXXVI, nr. 10-11/1958, p. 1011.
 • Odobescu, Alexandru, Opere (Works) Bucureşti, Editura Academiei, 1967, 3 vol.
 • Panaitescu, P.P, Contribuţii la istoria culturii româneşti.(Contributions to the history of Romanian culture). Bucureşti, Editura Minerva, 1971, 639 p.; Liturghierul lui Macarie şi începutul tipografiei în Ţările Române (Macarie’ Liturgy Book and the beginning of the printing activity in Wallachia). În: Biserica Ortodoxă Română, anul LVII, nr.9-10/1939, p. 282-318.
 • Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (History of the Romanian Orthodox Church). Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1994, 2 vol.
 • Puşcariu, Sextil, Istoria literaturii române (History of Romanian literature). Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, 269 p.
 • Sacerdoţeanu, Aurelian, Originea şi condiţiile social economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu Vâlcea. (The origin and social-economic conditions development of the old town Ramnicu Valcea.) În: Buridava, 1972, p. 51.
 • Simedrea, Tit, Tetraevanghelul vistiernicului Matiaş, manuscript din anul 1535. (Treasurer Matias’ Four Gospels, manuscript from 1535). Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1934, 28 p. Simonescu, Dan; Petrescu, Victor, Târgoviştea – vechi centru tipografic românesc. (Targoviste–old Romanian Printing Center). Târgovişte, Muzeul judeţean Dâmboviţa, 1972, 136 p.
DISTRIBUIȚI