Acasă Articole RTR Gabriela Mircea, Un exemplar de tipăritură veche rară: „Psaltirea de Blaj“ din...

Gabriela Mircea, Un exemplar de tipăritură veche rară: „Psaltirea de Blaj“ din 1786, de la Turdaş (judeţul Hunedoara)

400
Rezumat

A copy of rare old printing: ”Psalter” of Blaj from 1786, from Turdaş (Hunedoara County)

The study draws attention on a copy of the Psalter, Blaj, 1786, nowadays owned by the Greek-Catholic priest Nicolae Didi from Turdaş (Hunedoara County). Previously, it belonged to the former parish priest of the region Viorel Munteanu and chemist Eugen Munteanu. In the XVIIIth and XIXth centuries the owners of the book were: Savu Solomon and Poporan Solomon, from Bobâlna and the Greek-Catholic teacher from Turdaş, Petru Todor (b. 1817). Copies of this old edition from Blaj are bibliophile rarities, their intrinsic value being increased by the notes from their pages.
Keywords: bibliophily; old editions of book; old printing house from Blaj; history of culture; old Romanian bibliography; handwritten notes

Bibliografie
  • Titus Furdui, Tipărituri româneşti vechi în colecţiile Bibliotecii Academiei filiala Cluj / Old Romanian printings in the collections of the Library of the Academy, the Cluj branch, in Centenarul primei biblioteci publice din judeţul Galaţi, Galaţi, Biblioteca V. A. Urechia, 1974.
  • Francisc Papp, Psaltirea lui Dimitrie Pandovici. Contribuţie la BRV / The book of Psalms of Dimitrie Pandovici. Contribution at ORB, in AMN, V, 1968, p. 539-549.
  • Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească veche / Contributions to Old Romanian Bibliography, Târgovişte, 1979.
  • Dan Râpă Buicliu, Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830) / Old Romanian bibliography. Additamenta I (1536-1830), Galaţi, 2000.
  • Schematismus venerabilis cleri gaeci ritus catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in Transsilvania pro Anno a Christo nato MDCCCXXXV, ab Unione cum Ecclesia Romana CXXXVIII, Blasii, Typis seminarii Dioecesani, [1835]
  • Siematismulu veneratului cleru alu Diecesei Romanesci grecocatolice a Lugosiului pre anul domnului 1877 de la infiintiarea Scaunului episcopescu Anulu 24 / The schematism of the revered clergy of the Greek Catholic Romanian Diocese of Lugoj in Anno Domini 1877 from the creation of the Bishop’s chair year 24, Lugosiu, [1877].
  • Siematismulu veneratului cleru alu Diecesei Romanesci grecocatolice a Lugosiului pre anul domnului 1891 de la infiintiarea Scaunului episcopescu Anulu XXXVIII / The schematism of the revered clergy of the Greek Catholic Romanian Diocese of Lugoj in Anno Domini 1877 from the creation of the Bishop’s chair year 38, Lugosiu, [1891].
  • Cornel Tatai Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj / The wood carvers from Blaj, Blaj, 1995.
DISTRIBUIȚI