Acasă Articole RTR Laura Stanciu, Adrian Ioan Circa, Discuţii în actualitate? Relevanţa reeditării „Didahiilor“ lui...

Laura Stanciu, Adrian Ioan Circa, Discuţii în actualitate? Relevanţa reeditării „Didahiilor“ lui Petru Maior

479
Rezumat

Current debates: is it necessary to republish Petru Maior’s „Didahii“?

The article proposes an analysis of the homiletic work, Didahii, a representative but insufficiently studied book for the Central European and Transylvanian Catholic Enlightenment. The study underlines the peculiarities of Maior’s conception in relation to the Transylvanian homiletic literature. On the one side, there is an analysis of the approached topics and the influences of the previous manuscript or cultic literature from Transylvania (17th – 18th centuries). On the other side, there is an investigation on the impact of the ideas of Catholic Reformation and Central European enlightenment on Petru Maior. The work is unique for the Romanian enlightenment in Transylvania. It puts into value the experience of the Viennese rationalist pedagogy of the time, based on the previous existence of a rich and extremely efficient formative Transylvanian homiletic literature.
Keywords: Church, Central-European enlightenment, Catholic Reformation, Josephinism, homiletic, Transylvanian School, sermon.

Bibliografie
 • Albulescu, Ion, Histoire de la pensée et de la pratique pédagogiques roumains / History of Romanian pedagogical thought and practice, Cluj Napoca, Institute Culturel Roumain. Centre d’Études Transylvaines, 2006.
 • Bârcă, Meda Diana, Carte şi societate în Transilvania sec. al XVIII-lea. Manuscrise de cărţi populare româneşti / Book and society in 18th century Transylvania. Manuscripts of old Romanian popular books, Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2002.
 • Bolovan, Ioan & Sorina, From Tradition to Modernization. Church and the Transylvanian Romanian Family in the Modern Era în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 7, no. 20, Cluj-Napoca, 2008.
 • Chindriş, Ioan, Iacob, Niculina, Samuil Micu în mărturii antologice / Samuil Micu in anthological proofs, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2010.
 • Circa, Ioan Adrian, Predica act de cult în Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea / The sermon as an act of cult in Transylvania at the end of the 18th century and the beginning of the 19th, Doctoral paper delivered in 2007, coord. by I.P.S. Prof. Dr. Laurenţiu (Liviu) Streza, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 250 p. TRANSILVANIA 5-6 / 2012
 • Dumitran, Ana, Cazanii la oameni morţi, Bălgrad 1689. Încercare de reconstituire / Homilies to dead people, Balgrad 1689. An attempt of reconstruction, in Apulum, XL, 2003.
 • Dumitran, Ana, Constante ale discursului în omiletica funebră a românilor transilvăneni din veacul al XVII-lea / Constants of the discourse in the funereal homiletics of Transylvanian Romanians from the 17th century, in Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX / Representations of death in Transylvania from the 16th to the 20th century, coord. by Mihaela Grancea, Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.
 • Dumitran, Ana, Poarta ceriului / The gate of heaven, introd. study by Jan Nicolae, Alba Iulia, Editura Altip, 2007.
 • Ghişe, Dumitru, Teodor, Pompiliu, Fragmentarium iluminist / Illuminist fragmentarium, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1972.
 • Hersche, Peter, Der Spätjansenismus in Österreich / Late Jansenism in Austria, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977.
 • Lemny, Ştefan, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc / Sensibility and history in the Romanian 18th century, Bucureşti, Editura Meridiane, 1990.
 • Maior, Petru, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi / Exhortations to the burial of dead people, Buda, În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1809.
 • Maior, Petru, Didahii adecă Învăţături pentru creşterea fiilor la îngropăciunea oamenilor morţi / Didaches or Teachings for children breeding at the burial of dead people, Buda, În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1809.
 • Maior, Petru, Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului / Sermons or Teachings for all Sundays and for the year’s feasts, Buda, În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1810-1811.
 • Maior, Petru, Procanon ce cuprinde în sine cele ce sînt de lipsă spre înţălesul cel deplin şi adevărat al canoanelor şi a toată tocmeala bisericească, spre folosul mai cu samă a românilor / Procanon comprising the missing parts for the full and truthful understanding of all churchly preparations, for the usage mainly of Romanians, ed. by Constantin Erbiceanu, Bucureşti, Tipografia „Cărţilor Bisericeşti”, 1894.
 • Maior, Petru, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi / Exhortations to the burial of dead people. Vol. III, Ed. by Dr. Elie Dăianu, Cluj, Tipografia Carmen Petru P. Bariţiu, 1906.
 • Maior, Petru, Predici sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului / Sermons or Teachings for all Sundays and for the year’s feasts, Vol. I-II. Ed. by Dr. Elie Dăianu, Cluj, Tipografia Carmen Petru P. Bariţiu, 1906.
 • Maior, Petru, Procanon ce cuprinde în sine ceale de lipsă spre înţălesul cel deplin şi desăvârşit al canoanelor şi a toată tocmeala bisericească, spre folosul mai cu samă a românilor / Procanon comprising the missing parts for the full and truthful understanding of all churchly preparations, for the usage mainly of Romanians, ed. by Grigorie T. Marcu, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1948.
 • Maior, Petru, Istoria pentru începutul românilor în Dachia / History for the beginnings of Romanians in Dacia, ed. by Florea Fugariu, vol I-II, Bucureşti, Editura Albatros, 1970-1971.
 • Maior, Petru, Istoria pentru începutul românilor în Dachia / History for the beginnings of Romanians in Dacia. Afterword by Gavril Istrate, [Iaşi], Editura Junimea, 1990.
 • Maior, Petru, Istoria Bisericii Românilor / History of the Church of Romanians, vol. I, Ed. by Ioan Chindriş, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1995.
 • Maior, Petru, Protopopadichia, Ed. by Laura Stanciu,Foreword by Pompiliu Teodor, Alba Iulia, 1998.
 • Maior, Petru, Didahii / Didaches, Ed. by Laura Stanciu, Adrian Circa, Cluj Napoca, Editura Mega, 2011.
 • Mârza, Iacob, L’idée de l’éducation chez les représentants de l’Ecole transylvaine / The idea of education at the representatives of the Transylvanian School, in Revue des études sud-est européennes, XXVII/4, 1989.
 • Micu, Samuil, Propovedanii sau învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi / Exhortations to the burial of dead people, Blaj, 1784.
 • Munteanu, Romul. Les ideés pédagogiques de l’École transylvaine / The pedagogical ideas of the Transylvanian School, in La culture Roumaine á l’époque des Lumiéres, vol. II, Bucarest, 1985.
 • Nicoară, Toader, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective / Transylvania at the beginnings of modern times (1680-1800). Rural society and collective mentalities, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997.
 • Nicoară, Toader, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne (1600-1830) / The feeling of insecurity in Romanian society at the beginnings of modern times (1600-1830), Vol II, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005.
 • Schneider, Christine, Der weltiche Klerus im Sistem des Josephinismus – zwischen staatlicher Funcktion und seelsorgerischer Aufgabe. Dargestelt am BeispielWiens, Wien, 1992.
 • Stanciu, Laura, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821) / The biography of an attitude: Petru Maior (1760-1821), Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2003.
 • Szegedi, Edit, Moartea, disciplina ecleziastică şi socială în mediile protestante din Transilvania (sec. XVI-XVIII) / Death, the ecclesiastic and social discipline in the Protestant milieu in Transylvania, in Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX / Representations of death in Transylvania from the 16th to the 20th century (2005), coord. by Mihaela Grancea, Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.
 • Teodor, Pompiliu, Enlightenment and Post – Enlightenment in the Romanian Area, in Historické Štúdie, 9, Bratislava, 1998.
 • Zoba, Ioan din Vinţ, Sicriul de aur, Restitutio / The golden coffin. Restitutio, Ed. by Anton Goţia, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
DISTRIBUIȚI