Studii literare
Teoria, istoria și critica literară în studii recente (I): Teodora Dumitru și revizitarea modernismului
Autor: Ștefan BAGHIU; Vlad POJOGA

Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane
Autor: Daiana GÂRDAN

„Cercurile vicioase” ale modernității lovinesciene
Autor: Andreea MÎRȚ

Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan
Autor: Emanuel MODOC

Îlots de souvenirs - la poétique de la trace dans La Théo des Fleuves de Jean Marc Turine
Autor: Dumitra BARON

A Space of Possibilities: Translating and Analyzing a Sample of Amintiri din copilărie by Ion Creangă
Autor: Anca MUREȘANU

Proza lui M. Blecher și a Hortensiei Papadat-Bengescu: Între experiență augmentată și ficțiune. I: Iluzie și hiperestezie
Autor: Cătălina RĂDESCU

Proiecții textuale ale profilului critic. De la miza estetică la actul recuperator - Andrei Grigor, Poiana lui Iocan
Autor: Nicoleta IFRIM

Mâna care corupe materia. Poetica personală și exercițiul traducerii
Autor: Mădălina-Ioana COMAN

Erotizarea ecleziastului: Nora Iuga și poeticile corporale
Autor: Iunis MINCULETE

Istorie & Antropologie
Globalization and Multicultural Influences on Ethnonational Processes in Ukraine at the End of 20th Century – Beg. of 21st Century
Autor: Natalija B. MALETS; Oleksandr O. MALETS

Cronologia unirii Bucovinei cu România (I)
Autor: Paul Brusanowski

Ofranda de pasăre în necropolele din secolele X-XI de la Alba Iulia
Autor: Aurel DRAGOTĂ

Daniel Șandru. Convingerea că binele există
Autor: Radu VANCU

Științele limbii
Mărci pragmatice în discursul afazic nonfluent
Autor: Réka INCZE (KUTASI)