Acasă Articole RTR Mărci pragmatice în discursul afazic nonfluent

Mărci pragmatice în discursul afazic nonfluent

277
Rezumat

Pragmatic Markers in Non-Fluent Aphasic Speech

Aphasia is a complex communication disorder that affects thousands of people every year. This is among the most alarming post-stroke cognitive impairments that may affect one or more language levels, but not the intelligence of the patients. People affected know exactly what they want to say, but they may have difficulties in expressing their ideas. The emphasis of linguistic elements, verbal or non-verbal pragmatic markers within the conversational act facilitates the decoding of the message and its interpretation, transmitted through speech by the speaker, in this case the aphasic patient.

Keywords: aphasia, language disorder, pragmatic markers, verbal and nonverbal markers.

Bibliografie

Cărăuşu, Hoarţă, Luminiţa, Elemente de analiză a structurii conversaţiei (Analysis elements of conversation structure), Iaşi, Editura CERMI, 2003.
Ciocîrlan, Alexandra, Drăgulescu, Radu, Distorsionări ale comunicării. Cercetări de psiholingvistică (Communication Distortions. Psycholinguistic research), Cluj Napoca, Casa Cărții de Știință, 2013.
Dascal, Marcelo, Leibniz- Language, Signs and Thought: A collection of essays, Amsterdam, John Benjamins Publishing House, 1987, p. IX.
de Roo, Estrella, Maria, Agrammatic grammar: Functional Categories in Agrammatic Speech, Hague, Theseus, 1999.
Drăgulescu, Radu, Psycholinguistic and neurolinguistic approaches on communicational distorsions, The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, ed. Iulian Boldea, Tîrgu-Mureş, Arhipelag XXI, 1, 2014, p. 95-109.
Fraser, Bruce, Pragmatic Markers, în Pragmatics, vol. 6:2, 1996.
Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Conversația. Structuri și strategii. Sugestii pentru o pragmatic a românei vorbite (Conversation, structures and strategies. Suggestions for a pragmatism of spoken Romanian), ediția a-II-a, București, 1999.
Zafiu, Rodica, Evoluţia adverbelor de timp atunci, acum, apoi către statutul de mărci discursive (Evolution of the adverbs of time, then, now, afterwards to the status of discursive markers), în Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds.), Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 779-793.

DISTRIBUIȚI