Acasă Articole RTR Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane

Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane

450
Rezumat

The Dynamics of Literary Ideologies in Romanian Modernity. Contemporary Re-readings

My paper aims to investigate if and how the theoretical assumptions and the ideological discourse of the Romanian literary historian and cultural figure E. Lovinescu can still be read and interpreted within contemporary, transnational frames and with new methodological tools. I propose for this study to discuss a couple of volumes, each one engaging in a different kind of approach to E. Lovinescu’s impact on the Romanian cultural field, in order to test the viability of his theories, especially from a sociological and political point of view. The goal of my paper shall be to open a discussion on the ongoing role that canonical literary historians such as E. Lovinescu have on how we study, to date, Romanian literature, while also framing the rather unknown faces of socio-political discourse that this particular cultural figure has proposed over the time, aiming to present how they shaped the circulation of foreign ideologies and literary formulas.

Keywords: E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, Modernity, Antimodernity, Literary Modernism

Bibliografie

Aderca, Felix, Contribuții critice, Minerva, București, 1988.
Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității: modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, Iași, Polirom, 2017.
Damrosch, David, World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age, în Haun Saussy (ed.), Comparative Literature in the Age of Globalization, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006, p. 43-53.
Dumitru, Teodora, Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu, București, Muzeul Literaturii Române, 2016.
Dumitru, Teodora, Sindromul evoluționist. Teoria genurilor, tradiția gândirii categoriale și conceptul de evoluție a literaturii în critica și istoria literară românească din prima jumătate a secolului al XX‐lea, Academia Română, 2013.
Ibrăileanu, G., Opere, vol. II, Ediție critică îngrijită de Rodica Rotaru și Alexandru Piru, Minerva, București, 1974.
Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962.
López-Pellisa, Teresa (ed.), The History of Science-Fiction in the Spanish Culture [Historia de la ciencia ficción en la cultura española], Madrid, La Casa de la Riqueza: Iberoamericana, 2018.
Moretti, Franco, Conjectures on World Literature, New Left Review, 1 ian 2000, p. 54-68, idem, The slaughterhouse of literature, Duke University Press, Modern Language Quarterly, 1/61, martie 2000, p. 207-227.
Moretti, Franco, The Bourgeois. Between History and Literature, Verso, Londra/New York, 2013.
Samaddar, Ranabir, Karl Marx and the Postcolonial Age, Palgrave Macmillan, 2018.
Soare, Oana, Ceilalți moderni, antimodernii. Cazul românesc, Muzeul Literaturii Române, București, 2017.
Tudurachi, Ligia, Grup sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2019.Aderca, Felix, Contribuții critice, Minerva, București, 1988.
Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității: modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, Iași, Polirom, 2017.
Damrosch, David, World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age, în Haun Saussy (ed.), Comparative Literature in the Age of Globalization, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006, p. 43-53.
Dumitru, Teodora, Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu, București, Muzeul Literaturii Române, 2016.
Dumitru, Teodora, Sindromul evoluționist. Teoria genurilor, tradiția gândirii categoriale și conceptul de evoluție a literaturii în critica și istoria literară românească din prima jumătate a secolului al XX‐lea, Academia Română, 2013.
Ibrăileanu, G., Opere, vol. II, Ediție critică îngrijită de Rodica Rotaru și Alexandru Piru, Minerva, București, 1974.
Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962.
López-Pellisa, Teresa (ed.), The History of Science-Fiction in the Spanish Culture [Historia de la ciencia ficción en la cultura española], Madrid, La Casa de la Riqueza: Iberoamericana, 2018.
Moretti, Franco, Conjectures on World Literature, New Left Review, 1 ian 2000, p. 54-68, idem, The slaughterhouse of literature, Duke University Press, Modern Language Quarterly, 1/61, martie 2000, p. 207-227.
Moretti, Franco, The Bourgeois. Between History and Literature, Verso, Londra/New York, 2013.
Samaddar, Ranabir, Karl Marx and the Postcolonial Age, Palgrave Macmillan, 2018.
Soare, Oana, Ceilalți moderni, antimodernii. Cazul românesc, Muzeul Literaturii Române, București, 2017.
Tudurachi, Ligia, Grup sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2019.

DISTRIBUIȚI