Acasă Articole RTR Teoria, istoria și critica literară în studii recente (I):Teodora Dumitru și revizitarea...

Teoria, istoria și critica literară în studii recente (I):Teodora Dumitru și revizitarea modernismului

499
Rezumat

Literary Theory, History and Criticism in Recent Studies (I):

Teodora Dumitru and the Revisiting of Modernism

This article introduces the debate over Teodora Dumitru’s most recent work on Romanian modernism and its connections to the European definitions of the concept. Baghiu and Pojoga argue that there is a shift in Romanian literary criticism that needs to be brought forward in as many ways as possible, so that the new tendencies in literary research get more and more engagement in scholarly approaches. Such an outcome would provide a framework for the redefining of local literary history in connection to the transnational dimension of contemporary theory.

Keywords: Romanian Modernism, Teodora Dumitru, E. Lovinescu, contemporary literary studies

Bibliografie

Cordoș, Sanda, Literatura între revoluție și reacțiune: problema crizei în literatura română și rusă a secolului XX [Literature between Revolution and Reaction: the Topic of Crisis in Romanian and Russian Literature of the 20th Century], Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2002.
Dinsman, Melissa, interviu cu Franco Moretti, The Digital Humanities: An Interview with Franco Moretti, în LA Review of Books, 2 martie 2016: https://lareviewofbooks.org/article/the-digital-in-the-humanities-an-interview-with-franco-moretti/, accesat la 01.07.2019.
Dumitru, Teodora, Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu [The Political and Literary Modernity in the E. Lovinescu’s Thinking], Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2016.
Dumitru, Teodora, Sindromul evoluționist. Teoria genurilor, tradiția gândirii categoriale și conceptul de evoluție a literaturii în critica și istoria literară românească din prima jumătate a secolului al XX-lea [The Evolutionist Syndrome. Genre Theory, the Tradition of Categorical Thinking and the Concept of Evolution of Literature in Romanian Literary Criticism and History from the first half of the 20th Century], București, Academia Română, 2013.
Gârdan, Daiana „Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane”, în Revista Transilvania, nr. 7, 2019, p. 5-12.
Goldiș, Alex, Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului [Criticism in Entrenchments. From Socialist Realism to the Autonomy of the Aesthetic], Cartea Românescă, București, 2011.
Martin, Mircea, Christian Moraru, Andrei Terian (eds.), Romanian Literature as World Literature, Bloomsbury, New York, 2018.
Mîrț, Andreea „«Cercurile vicioase» ale modernității lovinesciene”, în Revista Transilvania, nr. 7, 2019, p. 13-15.
Modoc, Emanuel „Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan”, în Revista Transilvania, nr. 7, 2019, p. 16-21.
Modoc, Emanuel, Ștefan Baghiu, „New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I)”, în Revista Transilvania, nr. 5-6, 2019, p.13-15.
Olaru, Ovio, „What is Digital Humanities and What’s It Doing to Romanian Departments”, în Revista Transilvania, nr.5-6, 2019, p. 30-37.
Sass, Maria, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Peter Lang, Berlin, 2018.
Stan, Adriana, Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România [The Linguistic Rampart. A Comparative History of Structuralism in Romania], Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2017.
Terian, Andrei, Critica de export [Criticism for Export], Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2013.
Terian, Andrei, G. Călinescu. A cincea esență [G. Călinescu. The Fifth Essence], Cartea Românească, București, 2009.
Ursa, Mihaela, „Is Romanian Culture Ready for the Digital Turn?” în Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, nr. 1, 2015, p. 80-97.

DISTRIBUIȚI