Teologie
Cristina-Mariana Lungu, Calcul, un mijloc important de traducere a unor zoonime biblice româneşti
Autor: Cristina-Mariana LUNGU (CĂRĂBUŞ)

Anuţa-Rodica Ciornei, Calcul în sfera fitonimiei biblice româneşti
Autor: Anuţa-Rodica CIORNEI (ARDELEAN)

Liviu Petcu, Experienţa extatică a sufletului în Dumnezeu după Sfântul Grigorie al Nyssei (II)
Autor: Liviu PETCU

Dorin Popescu, Degradarea „filosofiei“ la Constantin Noica. Maladivităţi postmoderne (I)
Autor: Dorin POPESCU

Diana-Adela Dinu, Husserl’s concept of Europe
Autor: Diana-Adela DINU

Daniel Şandru, The critical-ideological analysis and the issue of utopia
Autor: Daniel ŞANDRU

Studii literare
Antonio Patraş, Moartea tragediei. Către o teorie a romanului-melodramă
Autor: Antonio PATRAŞ

Paul Cernat, Modele anglo-americane ale „trăiriştilor“ interbelici (II)
Autor: Paul CERNAT

Sanda Cordoş, Ion Vinea în timpul totalitarismelor (II)
Autor: Sanda CORDOŞ

Nicoleta Cliveţ, Cornel Regman – criticul de a doua zi
Autor: Nicoleta CLIVEŢ

Silviu Mihăilă, ,,Provocări“ eminesciene. Ioana Em. Petrescu, citind eminescologie
Autor: Silviu MIHĂILĂ

Vlad Popovici, Un act uitat, sau pretextul de a reveni la Ioan Slavici
Autor: Vlad POPOVICI

Andrei Bodiu, Paradoxurile lui Călin-Andrei Mihăilescu
Autor: Andrei BODIU

Dragoş Varga, Voronca, Fondane şi Michaux. Premise comparatiste
Autor: Dragoş VARGA

Radu Vancu, Poetici ale memoriei: Walter Benjamin şi George Steiner
Autor: Radu VANCU

Rodica Grigore, Lumea arabă dincolo de văluri şi prejudecăţi
Autor: Rodica GRIGORE

Etnografie si folclor
Camelia Burghele, Fetia şi fecioria în satul tradiţional: roluri şi ipostaze
Autor: Camelia BURGHELE