Acasă Articole RTR Anuţa-Rodica Ciornei, Calcul în sfera fitonimiei biblice româneşti

Anuţa-Rodica Ciornei, Calcul în sfera fitonimiei biblice româneşti

575
Rezumat

Loan Translations in Romanian Biblical Phytonomy

Starting from the theoretical framework of translation theory, this study aims at highlighting the role of loan translations in finding an equivalent to the phytonomic terms in certain sacred texts that are an integral part to the Romanian Biblical tradition. The precariousness of the language doubled by the limited alternatives available to those who undertook this endeavor as well as the formal limitations that the translation of such texts attract and the difficulties caused by the various realities that these terms imply on terminological level in the two involved cultures (source culture and target culture) justify the significant presence of loan translations in the Romanian Biblical phytonomy. Moreover, this research has also outlined the causes and the conditions that determined the use of this strategy in the translations, recording therewith the concordances and discrepancy occurred in comparison with the used originals.

Keywords: sacred text, match, loan translation, form, content, phytonomy, translation strategy, concordance, discrepancy.

 

Bibliografie
 1. Sources
 • BIBL. 1688 – MON = Biblia de la Bucureşti (1688) / The Bucharest Bible (1688), în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Pars I, Genesis, Iaşi, 1988 (autorii volumului: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică); Pars II, Exodus, Iaşi, 1991 (autorii volumului: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Corneliu Dimitriu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică); Pars III, Leviticus, Iaşi, 1993 (autorii volumului: Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Elsa Lüder, Paul Miron, Eugen Munteanu); Pars IV, Numeri, Iaşi, 1994 (autorii volumului: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Ion Florea, Elsa Lüder, Paul Miron); Pars V, Deuteronomium, Iaşi, 1997 (autorii volumului: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Eugenia Dima, Elsa Lüder, Paul Miron, Petru Zugun); Pars VI, Iosue, Iudicum, Ruth, Iaşi, 2004 (autorii volumului: Alexandru Andriescu, Eugenia Dima, Doina Grecu, Gabriela Haja, Gustavo Adolfo Loria Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron, Mioara Săcrieru Dragomir, Stela Toma); Pars XI, Liber Psalmorum, Iaşi, 2001 (autorii volumului: Al. Andriescu, Eugenia Dima, Gustavo Adolfo Loria Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron).
 • BIBL. 1688, 2001 = Biblia ádecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament / The Bible i.e. the Holy Writ of the Old and New Testament, tipărită întâia oară la 1688, în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, retipărită sub îngrijirea editorială a lui Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001.
 • BIBL. 1795, 2000 = Biblia de la Blaj / The Blaj Bible, Ediţie Jubiliară, 2000.
 • BIBL. 1991 = Biblia sau Sfânta Scriptură / The Bible or the Holy Writ, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
 • FRANEKER = H Palaiav Diaqhvkh kataV touVς Evbdomhvkonta. Vetus Testamentum ex versione Septuaginta interpretum. Secundum exemplar Vaticanum Romae editum, accuratissime denuo recognitum, una cum scholiis ejusdem editionis, variis manuscriptorum codicum veterumque exemplarium lectionibus, nec non fragmentis versionum Aquilae, Symachi Theodothionis. Summa cura edidit Lambertus Bos, L. Gr. in Acad. Franeq. Professor. Franequerae. Excudit Francisus Halma, Illustr. Frisiae Ord. atque eorundem Academiae typogr. ordinar. MDCCIX.
 • FRANKF. = Th`ς Qeivaς Grafh`ς Palaivaς DhladhV kaiV Nevaς Diaqhvkhς A&panta Divinae Scripturae nempe Veteris ac Novi Testamenti omnia, Graece, a viro doctissimo recognita et emendata, variisque lectionibus aucta et illustra, Frankofurti ad Moenum, apud Andreae Wecheli haeredes, 1597.
 • NTB 1648 = Noul Testament / The New Testament, tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către Simion Ştefan, mitropolitul Transilvaniei, reeditat după 350 de ani cu binecuvântarea înalt prea sfinţitului Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei, Alba Iulia, 1998.
 • PO 2005, 2007 = Palia de la Orăştie 1581-1582 / The Old Testament of Orăştie 1581-1582, I, Text stabilit şi îngrijire editorială de Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton, Sorin Guia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005.
 • SEPT. VEN. = H Qeiva Grafhv dhladhV Palaiavς kaiV Neavς Diaqhvkhς A&pantaDina Scriptura nempe Veteris ac Novi Testamenti Omnia, Veneţia, 1687.
 • VULG. = Bibliorum Sacrorum juxta Vulgatam clementinam nova editio (…), curavit Aloisius Grammatica, Typis polyglotis Vaticanis, 1929.
 1. Dictionaries
 • BAILLY = A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français / Greek-French Dictionary, édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, Paris, 1996.
 • GUŢU = G. Guţu, Dicţionar latin-român / Latin-Romanian Dictionary, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
 1. Specialist literature
 • Chesterman, Andrew. Memes of translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1997.
 • Dimitriu, Rodica. Disocieri şi interferenţe în traductologie / Dissociation and Interfecences in Translation Theory, Editura Timpul, Iaşi, 2001.
 • Graur, Al. Introducere în lingvistică / Introduction to Linguistics, Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.
 • Groza, Liviu. Elemente de lexicologie / Lexicological Elements, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004.
 • Hristea, Theodor. Probleme de etimologie / Issues of Etymology, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 • Munteanu, Eugen. Lexicologie biblică românească / Romanian Biblical Lexicology, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
 • Nida, E. A.; Taber, Charles R. The Theory and practice of Translation, E. J. Brill, Leiden, 1982.
 • Rizescu, I. Contribuţii la studiul calcului lingvistic / Contributions to the Study of Loan Translations, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958, apărut în colecţia „Materiale şi cercetări lingvistice”, VI, p. 1-45.
 • Stanciu-Istrate, Maria. Calcul lingvistic şi îmbogăţirea limbei române literare / Loand Translations and Enrichment of Literary Romanian, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006.
DISTRIBUIȚI