Acasă Articole RTR Cristina-Mariana Lungu, Calcul, un mijloc important de traducere a unor zoonime biblice...

Cristina-Mariana Lungu, Calcul, un mijloc important de traducere a unor zoonime biblice româneşti

796
Rezumat

Loan Translation, an important Means of Translating

the Romanian Biblical Zoonyms

The present work has as starting point some theoretical aspects of translation and, in particular, the loan translation and it aims to highlight the linguistic loan translation as a means of translating the names of animals in some religious texts of the Romanian Biblical tradition. Having the source­texts at hand, the Romanian translators have often encountered difficulties in rendering the names of the animals specific to the realities of those languages (Greek, Latin, Slavonic and, especially, Hebrew). Therefore, loan translation constituted a favorable way of transfer from the source­language to the target­language.

Keywords: loan translation, biblical tradition, zoonym, source­language, target­language, animal

Bibliografie

Sources

 • BB = Biblia ádecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament / The Bible i.e. the Divine Scripture of the Old and New Testament, tipărită întâia oară la 1688, în timpul lui Șerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti, retipărită sub îngrijirea editorială a lui Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, vol. I, 2001, vol. II, 2002.
 • BB-MON. = Biblia de la Bucureşti (1688) / The Bible of Bucharest, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Pars I, Genesis, Iaşi, 1988 (autori: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică); Pars II, Exodus, Iaşi, 1991 (autori: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Corneliu Dimitriu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică); Pars III, Leviticus, Iaşi, 1993 (autori: Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Elsa Lüder, Paul Miron, Eugen Munteanu); Pars IV, Numeri, Iaşi, 1994 (autori: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ion Florea, Elsa Lüder, Paul Miron); Pars V, Deuteronomium, Iaşi, 1997 (autori: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Eugenia Dima, Elsa Lüder, Paul Miron, Petru Zugun); Pars VI, Iosue, Iudicum, Ruth, Iaşi, 2004 (autori: Alexandru Andriescu, Ileana Campan, Eugenia Dima, Doina Grecu, Gabriela Haja, Gustavo Adolfo Loria Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron, Mioara Săcrieru­Dragomir, Stela Toma. Consultant ştiinţific: N. A. Ursu); Pars VII, Regum I, II, Iaşi, 2008 (autori: Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Ion Florea, Elsa Lüder, Paul Miron); Pars XI, Liber Psalmorum, Iaşi, 2001 (autori: Al. Andriescu, Eugenia Dima, Gustavo Adolfo Loria Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron. Consultant ştiinţific: N. A. Ursu).
 • B1795 = Biblia de la Blaj / The Bible of Blaj, Ediţie Jubiliară, cu binecuvântarea Î.P.S. Lucian Mureşan, mitropolitul Bisericii Unite, coordonatorul ediţiei Ioan Chindriş, Roma, 2000.
 • B1991 = Biblia sau Sfânta Scriptură / The Bible and the Holy Scripture, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
 • FRANKF. = Τη~ς Qeivaς Grafh~ς Palaiav” ΔηλαδηV καιV Nεav” Dιαqηvκης α&παvντα – Divinae Scripturae nempe Veteris ac Novi Testamenti omnia, Graece, a viro doctissimo recognita et emendata, variisque lectionibus aucta et illustra, Frankofurti ad Moenum, apud Andreae Wecheli haeredes, 1597.
 • FRANEKER = H Palaiav Dιαqηvκη καταV τουVς ε&βδομηvκοντα. Vetus Testamentum ex versione Septuaginta interpretum, Secundum Exemplar Vaticanum Roma editum (…), summa cura edidit Lambertus Bos, Franeker, 1709.
 • NTB = Noul Testament de la Bălgrad (1648), cu titlul Noul Testament sau împăcarea au Leagea Noao a lui Isus Hristos, Domnului nostru / The New Testament of Bălgrad (1648), with entire title New Testament or reconciliation or our Lord, Jesus Christ’s New Law, sub îngrijirea mitropolitului Simion Ştefan, reeditat sub auspiciile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Alba Iulia, 1998.
 • PO = Palia de la Orăştie 1581-1582 / The Old Testament of Orăştie 1581-1582, I, Text stabilit şi îngrijire editorială de Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton, Sorin Guia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2005.
 • PS.SL.-ROM. = Coresi, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589 / The Slavo-Romanian Psalter (1577) in comparison with the Coresi’s Psalters from 1570 and 1589. Text stabilit, introducere şi indice de Stela Toma, Editura Academiei R.S. România, Bucureşti, 1976.
 • SEPT. VEN. = H Qeiva Grafhv δηλαδηV Palaiav” καιV Nεav” Dιαqηvκης &Aπαvντα – Divina Scriptura nempe Veteris ac Novi Testamenti Omnia, Veneţia, 1687.
 • VULG. = Bibliorum Sacrorum juxta Vulgatam clementinam nova editio (…), curavit Aloisius Grammatica, Typis polyglotis Vaticanis, 1929.

Dictionaries

 • Bailly = A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français / Greek­French Dictionary, édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, Paris, 1996.
 • DȘL = Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii / Language Sciences Dictionary, ediţia a doua, Editura Nemira, Bucureşti, 2005.
 • Guţu = G. Guţu, Dicţionar latin-român / Latin-Romanian Dictionary, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.

Secondary literature

 • Apreotesei, Cezar. Observaţii asupra tipurilor şi clasificării calcurilor lingvistice / Observations to the Types and the Classification of Loan Translation, în „Analele Universităţii din Timişoara”, Seria Ştiinţe Filologice, IV, Timişoara, 1966, p. 145-151.
 • Hristea, Th. Tipuri de calc lingvistic / Types of Loan Translation, în „Studii şi cercetări lingvistice”, Anul XVIII, nr. 5, Bucureşti, 1967, p. 477-598.
 • Munteanu, Eugen. Lexicologie biblică românească / Romanian Biblical Lexicology, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
 • Rizescu, I. Contribuţii la studiul calcului lingvistic / Contributions to the study of Loan Translation, Editura Academiei Populare Române, Bucureşti, 1958.
 • Stanciu-Istrate, Maria. Calcul lingvistic şi îmbogăţirea limbei române literare / Loan Translation and the enrichement of literary Romanian, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006.
 • Wilss, Wolfram. The Science of Translation. Problems and Methods, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1982.

DISTRIBUIȚI