Acasă Articole RTR Vlad Popovici, Un act uitat, sau pretextul de a reveni la Ioan...

Vlad Popovici, Un act uitat, sau pretextul de a reveni la Ioan Slavici

575
Rezumat

A Forgotten Document as a Plea for Revisiting Ioan Slavici

The present research is focused on a document often left aside by the Romanian historiography – the 1887 memorandum project elaborated by Ioan Slavici. The paper can be considered a forerunner of the 1892 memorandum and represents the result of a deep compromise between the real political ideas of its author and the Romanian National Party’s official agenda. Thus, shortly after its elaboration, Slavici resigned from the leadership of the national movement and never again made mention of the project’s ideas. Alongside the description and analysis of the document’s content, the conclusions of our article explore the possibility of alternative explanations for the strong pro-Habsburg position of the writer, presenting the opportunity of relating his political imaginary with some recurrent psychological behavior identified by one of his recent biographers

Keywords: Ioan Slavici, manuscripts, political ideas, memorandum, Austria-Hungary, Transylvania

Bibliografie

Archive sources

 • România, Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Fond „Partidul Naţional Român din Transilvania”, Dosar 22 / Romania. The Central National Historical Archives in Bucharest, The Romanian National Party from Transylvania (The Romanian National Committee) Fund, File no. 22.

Published sources

 • ***, Memorandul Românilor din Transilvania şi Ungaria către Împăratul Francisc Iosif I / The Memorandum of the Romanians from Transylvania and Hungary to Emperor Francisc Iosif the Ist, anexă la vol. Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav, Toader Nicoară, Memorandul 1892-1894 / The Memorandum 1892-1894, a II-a, Bucureşti, Ed. Progresul Românesc, 1994.
 • Glück, Eugen; Roşuţ, Nicolae, Aradul şi mişcarea memorandistă / Arad and the Memorandum movement, II, Arad, Universitatea Populară Arad, 1976.
 • Polverejan, Şerban; Cordoş, Nicolae, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897) / The Memorandum movement in documents (1885-1897), Cluj-Napoca, Dacia, 1973.

Books

 • Cipăianu, George, Vincenţiu Babeş 1821-1907, Timişoara, Facla, 1980.
 • Maior, Liviu, Filosofia politico-istorică a petiţionalismului românesc / The Memorandum. The political-historical philosophy of the Romanian petitions movement, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992.
 • Popeangă, Vasile, Aradul centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului (1867-1918) / Arad, a political centre of the national struggle during the dualist period, Timişoara, Facla, 1978.
 • Popovici, Vlad, Tribunismul (1884-1905) / The Tribunism (1884-1905), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008.
 • Slavici, Ioan, Închisorile mele. Scrisori adresate unui prieten din altă lume / My prisons. Letters addressed to a friend from another world, Bucureşti, Viaţa Românească, 1921.
 • Slavici, Ioan, Românii din Regatul ungar şi politica maghiară / The Romanians from the Kingdom of Hungary and the Hungarian politics, Bucureşti, Lito-tipografia Carol Göbl, 1892.
 • Vatamaniuc, Dimitrie, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut / Ioan Slavici and the world he passed through, vo I, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968.
 • Ungureanu, Cornel, Slavici şi arta autodistrugerii la români / Slavici and the art of self-destruction among Romanians, postfaţă la vol. Ioan Slavici, Primele şi ultimele / afterward to the vol. Ioan Slavici, The first ones and the last ones, Bucureşti, Curtea Veche, 2000.

DISTRIBUIȚI