Acasă Articole RTR Paul Cernat, Modele anglo-americane ale „trăiriştilor“ interbelici (II)

Paul Cernat, Modele anglo-americane ale „trăiriştilor“ interbelici (II)

513
Rezumat

Anglo-American models of the interwar „experientialists”

A problem which our litterary history have ussualy ignored was the influence of the English and American Culture towards the Romanian interwar Young Generation, especially from the Criterion group – inspired by the American debates – till some novelistic patterns, poetical or theatrical, inspired by the anglo-saxon sources. Some of the young essaists of the 30‘ts was also particulary interesed by the American or English litterature and cultural mentality. In fact, it was the first time when the Romanian modern culture really meets that pattern, a pattern who became global after few decades. Which were the consequences of those cultural influences – that is the question which this paper tries to answer.

Keywords: authentic, conservative, creuset, generation, imperial identity

Bibliografie
 • Haig Acterian, Shakespeare, Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1938, Pretexte pentru o dramaturgie românească” cu o prefaţă de E.G.Craig, Editura Vremea, Bucureşti, 1936 şi Gordon Craig şi ideea in teatru, Editura Vremea, Bucureşti, 1936.
 • Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit. 1932-1947, text ales şi note biografice de Arşavir Acterian, Ediţie îngrijită, traduceri din franceză, note bibliografice şi prefaţă de Doina Uricariu, ediţia a II-a, revăzută, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007.
 • Mircea Anghelescu, Mistificţiuni (Falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură), Editura Compania, Colecţia “AltFel”, Bucureşti, 2008.
 • Antisthius, În genul tinerilor…, Editura Cultura Poporului, Bucureşti, 1934.
 • George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii. O perspectivă monografică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009.
 • Bătălia pentru roman. Antologie de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, Editura Atos, Bucureşti, 1997.
 • Lucian Boia, Franţa, hegemonie sau declin?, Editura Humanitas, Seria de autor „Lucian Boia”, Bucureşti, 2010.
 • Bianca Burţa-Cernat, Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza feminină interbelică, Editura Cartea Românească, Colecţia „Critică şi Istorie literară”, Bucureşti, 2011.
 • Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1944), vol. I, colectiv (autori: Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Mihaela Şchiopu, Cornelia Ştefănescu), Editura Saeculum, Colecţia „Ediţii critice. Instrumente fundamentale de lucru”, Bucureşti, 1997.
 • Iordan Chimet, Cele două Europe, cele două Românii, Editura Noul Orfeu, Bucureşti, 2004.
 • Emil Cioran, Revelaţiile durerii, ed. de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, Editura Echinox, Cluj, 1990.
 • Emil Cioran, Despre Franţa, stabilirea textului, prefaţă şi note de Constantin Zaharia, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.
 • Petru Comarnescu, Homo americanus. Cu un portret de Miliţa Pătraşcu, Colecţia Criterion, Bucureşti, 1933, Zgîrie-norii New Yorkului, Colecţia Criterion, Bucureşti, 1933, America văzută de un tînăr de azi, Adeverul, Bucureşti, 1934, Editura Vremea, Bucureşti, 1933, Chipurile şi priveliştile Americii. Cu 18 gravuri, 2 hărţi şi coperta de Petre Grant, Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940.
 • Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini pînă la 1989, Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2005.
 • Mircea Eliade, Insula lui Euthanasius, Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1943.
 • Mircea Eliade, Memorii 1907-1960, ediţia a doua revăzută şi indice de Mircea Handoca, Editura Humanitas, Colecţia „Memorii-Jurnale”, Bucureşti, 1997.
 • Mircea Eliade, Oceanografie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
 • Cătălin Ghiţă, Deimografia. Scenarii ale terorii în proza românească, Editura Institutul European, Colecţia „Academica”, Iaşi, 2011
 • Monica Grosu, Petru Comarnescu, un neliniştit în secolul său, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Colecţia „Biblioteca tînărului scriitor”, Cluj-Napoca, 2008.
 • Nicolae Iorga, America şi românii din America. Note de drum şi conferinţe, Vălenii de Munte, 1930.
 • Hermann von Keyserling, Analiza spectrală a Europei, traducere de Victor Durnea, Editura Institutul European, Colecţia „Eseuri de ieri şi de azi”, Iaşi, 1993.
 • Mac Linscott-Ricketts, Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade. 1907-1945, traducere de Virginia Stănescu, Mihaela Gligor, Irina Petraş, Olimpia Iacob şi Horia Ion Groza
  Bucureşti, Criterion Publishing, 2004.
 • Andrei Oişteanu, Narcotice în cultura română. Istorie, religie, literatură, Editura Polirom, Colecţia „Plural M”, Iaşi, 2009.
 • Adrian Păunescu, Sub semnul întrebării, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1979.
 • Doina Peteanu (Anişoara Odeanu), Publicistică la „Viaţa”, editori Eugen Beltechi şi Gheorghe Luchescu, Cuvînt înainte de Cornel Ungureanu, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2009.
 • Rodica Pioariu, On Romanian-American Cultural Relations in the Interwar Period, în Analele Universităţii din Alba-Iulia, Philologica, tom 3, 2003.
 • Dragoş Protopopescu, Valoarea latină a culturii engleze. O prelegere celebră, ediţie îngrijită de C. George-Săndulescu şi Lidia Vianu, Contemporary Literature Press, Bucureşti, 2011.
 • Mihail Sebastian, Jurnal. 1935-1944, text îngrijit de Gabriela Omăt, prefaţă şi note de Leon Volovici, Editura Humanitas, Colecţia „Memorii/Jurnale”, Bucureşti, 2002.
 • Mihail Sebastian, Jurnal de epocă. Publicistică, ediţie îngrijită şi studiu interoductiv de Cornelia Ştefănescu, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, 2002.
 • Simona Sora, Regăsirea intimităţii. Corpul în proza românească interbelică şi postdecembristă, Editura Cartea Românească, Colecţia „Critică şi istorie literară”, Bucureşti, 2008.
 • N. Steinhardt, Geo Bogza, un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului Editura Albatros, Bucureşti, 1982.
 • N. Steinhardt, Călătoria unui fiu risipitor, prefaţă de Ioan Pintea, Editura Adonai, f. loc., 1995.
 • N. Steinhardt. Opere 6. Articole burgheze, ediţie îngrijită, adnotări, cronologie şi indice de Viorica Nişcov, Studiu introductiv de Nicolae Mecu, Mănăstirea Rohia/Polirom, Rohia/Iaşi, 2008.
 • Aurel Storin, Teatrul românesc de revistă. Istorie. Dimensiuni. Pericole. Destine, Editura SCRIB, Bucureşti, 2011.
 • Stelian Tănase, Cioran şi Securitatea, Editura Polirom, Colecţia „Istorii subterane”, Iaşi, 2008.
DISTRIBUIȚI