Teologie
Schiţă pentru o istorie a criticii literare româneşti. În căutarea criteriilor
Autor: Andrei TERIAN

Doris Mironescu, Teatrul lui M. Eminescu, între manuscris şi nostalgia editorială
Autor: Doris MIRONESCU

Andra Popa, Ecouri ale polemicii dintre Dan Botta şi Lucian Blaga după 1990
Autor: Andra POPA

Mihaela Alecu, Dubla perspectivă: Ion Caraion despre Ioan Alexandru
Autor: Mihaela ALECU

Ramona Hărşan, Identităţi suspendate şi surogate identitare în proza lui Mircea Nedelciu
Autor: Ramona HĂRŞAN

Naomi Ionică, „Scriitura corporală“ ca experienţă negativă în opera lui Gheorghe Crăciun
Autor: Naomi Ionică

Tania Muşina, Spaţii ale feminităţii în romanele Virginiei Woolf şi ale Hortensiei Papadat-Bengescu. Salonul şi sufrageria
Autor: Tania MUŞINA

Vasile Pleşca, Filosofii şi democraţie. Discursul uitat al libertăţii
Autor: Vasile PLEŞCA

Dorin Popescu, Degradarea „filosofiei“ la Constantin Noica. Maladivităţi postmoderne (II)
Autor: Dorin POPESCU

Ioan Alexandru Tofan, Eschatologie şi teologie politică. Creştinism şi iudaism
Autor: Ioan Alexandru TOFAN

Sorin Bocancea, Ideologie şi religie
Autor: Sorin BOCANCEA

Otilia Urs, Istoriografia coresiană. Partea I: Bibliografia tipăriturilor coresiene
Autor: Otilia URS

Ana Catană-Spenchiu, O initiativă interculturală excepţională a cărturarului unit Samuil Micu: traducerea „Bibliei“ de la Blaj (1795)
Autor: Ana CATANĂ-SPENCHIU

Bogdan Andriescu, Timp liber şi lectură în însemnări pe cartea românească veche, Transilvania (sec. XVII-XIX). Prima parte
Autor: Bogdan ANDRIESCU

Andreea Drişcu, „Elementa linguae daco-romanae sive-valachicae“ (1780) şi gramaticile ulterioare
Autor: Andreea DRIŞCU

Anca Elisabeta Tatay, Ipostaze ale femeii în gravurile Calendarului de la Buda din 1817
Autor: Anca Elisabeta TATAY

Viorella Manolache, „Historia“ ca naraţiune: O ροymanikσ koσmoσ το 1900
Autor: Viorella MANOLACHE

Dragoş Varga, Grafica de şevalet cu blazon
Autor: Dragoş VARGA