Acasă Articole RTR Urâtul – de la categorie estetică și etică la stare sufletească

Urâtul – de la categorie estetică și etică la stare sufletească

269
Rezumat

The Ugly – from Aesthetic and Ethical Category to Spiritual State

In this article we propose an approach to the concept of ugly/ ugliness in the Romanian cultural realm, both from an aesthetic-ethical perspective, and especially from the spiritual-moral one. If physical ugliness can sometimes be the mask of inner beauty, spiritual ugliness is the obvious sign of impropriety and vainglory. Perched upon the fragile border with the beautiful, the ugly/ugliness flaunts a chameleonic character, usually joining forces with evil and simulating the good, the result being a destructive, tragic one. Regrettably, the ugly can degenerate into an (un)seen maleficent (omni)presence, as a factor of discord, of disturbance in the family, community and cosmic order.
However, the ugly can also be perceived as a spiritual state, as an ontic feeling, which gradually experiences longing, sadness, loneliness, taciturnity, mourning, despondency, boredom (akedia), or, in the worst case, the lack of will to live. The safe remedies offered by the Romanian people’spirituality are the song, musical lament (doina) and altruistic love, sublimated into the authentic ecclesial communion.

Keywords: ugly/ ugliness, impropriety, vainglory, akedia, beautiful/ beauty, longing, song, doina, love, faith/Romanian folk poetry

Bibliografie

***Folclor din Transilvania. / Folklore from Transilvania. Vol. II. Ediţie îngrijită de Ioan Şerb. Bucureşti, E.P.L., 1962.
***Folclor vechi românesc. / Old Romanian Folklore. Ediţie îngrijită de C. Chiuchindel. Bucureşti, Editura Meridiane, 1990.
***Lirica populară de dragoste. / Folk Love Poetry. Ediţie îngrijită de Sabina Ispas şi Doina Truţă. Bucureşti, Editura Minerva, 1985.
Academia Română. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”. DEX. Dicționarul explicativ al limbii române. / The Explicative Dictionnary of Romanian language. ediția a 2-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
Alexandrescu, Ion I. Folclor din Zmeurat şi din alte vetre vâlcene. / Folklore from Zmeurat and Other Hearths of Vâlcea. Piteşti, Editura Cultura,1991.
Amédée, Hallier; Megglé, Dominique. Monahul şi psihiatrul. / The Monk and the Psychiatrist. Trad. rom. Eugenia Vlad. Bucureşti, Editura Christiana, 1997, p. 46.
Bârlea, Ion. Literatură populară din Maramureş. / Folk Literature from the Maramureş Region. Vol. II. Ediţie îngrijită de Iordan Datcu. Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1968.
Blaga, Lucian. Trilogia culturii. / The Trilogy of Culture. Bucureşti, E.P.L.U., 1969.
Bunge, Gabriel. Akedia. Plictiseala şi terapia ei după Avva Evagrie Ponticul. / Akedia. Boredom and Its Therapy according to Evagrius of Pontus. Sibiu, Editura Deisis, 1999.

Cioran, Emil. Cahiers (1957-1972). / Caiete. / Notebooks. Paris, Editura Gallimard, 1997.
Clément, Olivier. Cântecul lacrimilor. / The Song of Tears. Cluj-Napoca, Editura Patmos, 1999.
Densuşianu, Ovidiu. Graiul din Ţara Haţegului. / The Dialect of the Haţeg Region. Bucureşti, 1915.
Densuşianu, Ovidiu. Flori alese din cântecele poporului. / Best Folk Songs. În: Vieaţa păstorească în poezia noastră populară / Pastoral Life in Our Folk Poetry. Ediţie îngrijită de Marin Bucur. Bucureşti, E.P.L., 1966.
Doniga, Vasile. Folclor din Maramureş. / Folklore from the Maramureş Region. Bucureşti, Editura Minerva, 1980.
Dumitrescu-Bistrița, Gh. N. (dir.). Izvoraşul: Revistă de muzică, artă națională, folclor și teatru sătesc. / Izvoraşul: Journal of Music, National Art, Folklore and Village Theatre. Anul XXI, nr. 1. Bistrița, Mehedinți, ianuarie 1940.
Evagrie Ponticul, De oratione tractatus. / Tratat despre rugăciune. / Treaty on Prayer. Trad. rom. D. Stăniloae. În: Filocalia. / Philokalia. Vol. I. Bucureşti, Editura Harisma, 1992.
Hausherr, Irénée. Teologia lacrimilor. Plânsul şi străpungerea inimii la Părinţii răsăriteni. / Penthos. The Doctrine of Compunction in the Christian East. Sibiu, Editura Deisis, 2000, p. 230.
Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoinţe. / Words on the Holy Struggles. Trad. rom. D. Stăniloae. În: Filocalia. / Philokalia. Vol. X. Bucureşti, E.I.B., 1981.
Jarnik, Ioan; Bârseanu, Andrei. Doine şi strigături din Ardeal. / Traditional Melancholy Folk Songs and Dance-words from Transylvania. Ediţie îngrijită de Adrian Fochi. Bucureşti, Editura Academiei, 1968.
Nijloveanu, Ion. Poezii populare românești. / Romanian Folk Poetry. Vol. II. Bucureşti, Editura Minerva, 1989.
Noica, Constantin. Dimensiunea românească a existenţei / The Romanian Dimension of Existence. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991.
Pamfile, Tudor. «Tutunul. Studiu folcloric». / „Tobacco. Folk Study”. În Memoriile Comisiei de Folclor. / Memoirs of the Folk Commission. Vol. V. 1991.
Pop, Dumitru. Folcloristica Maramureşului. / The Folk Art of Maramureş. Bucureşti, Editura Minerva, 1970.
Simeon Noul Teolog. Cele 225 de capete teologice şi practice. / The 225 Practical and Theological Precepts. Trad. rom. D. Stăniloae. În: Filocalia. / Philokalia. Vol. VI. Bucureşti, E. I. B., 1977.
Stăniloae, Dumitru. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. / Reflections on the Spirituality of the Romanian People. Bucureşti, Editura Elion, 2001.
Terzea-Ofrim, Lucia. Ce mi-e drag nu mi-e urât. O antropologie a emoţiei. / What I Love, I Don’t Find Ugly. An Anthropology of Emotion. Bucureşti, Editura Paideia, 2002.

DISTRIBUIȚI