Acasă Articole RTR Receptarea poeziei de avangardă a lui Geo Bogza. De la scandalul pornografic...

Receptarea poeziei de avangardă a lui Geo Bogza. De la scandalul pornografic la impermeabilitatea criticii față de fenomenul avangardist

578
Rezumat

The Reception of Geo Bogza’s Avant-Garde Poetry. From the Pornographic Scandal
to the Impermeability of the Critics Regarding the Avant-Garde Phenomenon

The following study aims to analyze the complicated trajectory of the critical reception of Geo Bogza’s avant-garde poetry. Starting from the inter-war period, through the Communist era and until the post-revolution period, the paper investigates the main aspects of the critical reception of avant-garde poetry through the historical contextualization of
the main streams of thought that dominated each period.
Keywords: Geo Bogza, avant-garde poetry, pornography, historical avant-garde, periphery, marginality

Bibliografie

Alexandrescu, Sorin, Pornind înapoi, modernitatea / Looking Back on Mdernity, Editura Univers, București, 1999.
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent / The History of Romanian Literature from Origins to Present, Editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1941.
Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității. Modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism / Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde,
33
Decadence, Kitsch, Postmodernism, Ediția a II-a,
Editura Polirom, 2005.
Cernat, Paul, Avangarda românească și complexul
periferiei / The Romanian Avant-Garde and the
Complex of Periphery, Editura Cartea Românească,
București, 2007.
Constantinescu, Pompiliu, Scrieri / Writings, Ediție
îngrijită de Constanța Constantinescu, cu o prefață de
Victor Felea, Editura Minerva, București, 1972.
Lefter, Ion Bogdan, Recapitularea modernității. Pentru o
istorie a literaturii române / A Recap of Modernity. For
a History of Romanian Literature, Editura Paralela 45,
Pitești, 2000.
Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane
1900-1937 / History of Romanian Contemporary
Literature 1900-1937, Editura Librăriei Socec & Co.,
București, 1938.
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române.
5 secole de literatură / Critical History of Romanian
Literature. 5 Centuries of Literature, Editura Paralela
45, Pitești, 2008.
Marino, Adrian, Dicționar de idei literare, vol. I /
Dictionary of Literary Ideas, Vol. I, Editura Eminescu,
București, 1973.
Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române / The Illusions
of Romanian Literature, Editura Cartea Românească,
București, 2008.
Ornea, Z., Anii treizeci. Extrema dreaptă românească
/ The Thirties. The Extreme Right Wing, Editura
Fundației Culturale Române, București, 1995.
Pană, Sașa, Născut în ’02: Memorii, file de jurnal, evocări
/ Born in ’02. Memoirs, Diary Sheets, Evocations,
Editura Minerva, București, 1973.
Tănase, Stelian (ed.), Avangarda românească în arhivele
Siguranței / The Romanian Avant-Garde in the
Archives of the „Siguranță”, Ediție îngrijită și prefață de
Stelian Tănase, Editura Polirom, București, 2008.
Turconi, Diana (ed.), Eu sunt ținta. Geo Bogza în dialog
cu Diana Turconi / I am the Target. Geo Bogza in
Dialogue with Diana Turconi, Editura DU Style,
București, 1996.

DISTRIBUIȚI