Acasă Articole RTR Proza lui M. Blecher și a Hortensiei Papadat- Bengescu: între experiență augmentată...

Proza lui M. Blecher și a Hortensiei Papadat- Bengescu: între experiență augmentată și ficțiune. II: Manifestări ale tuberculozei

220
Rezumat

The Prose of M. Blecher and Hortensia Papadat-Bengescu:
Between Augmented Experience and Fiction. II: Displays of Tuberculosis

The present research approaches comparatively the development of somatic-psychological frailties in the fictions of M. Blecher and Hortensia Papadat-Bengescu and explains—by referencing medical treatises—the ways in which illness, be it psychological or physical, bridges the relationship between characters and their external and internal worlds. Identifying a doubly determined link between disease and the personal and social conditions of its appearance and development, the study consists of two parts, with the current (the second one) complementing the first one and capturing the evolution of the characters Emanuel and Maxențiu in relation to the common illness they are suffering from (tuberculosis) and its distinctive branches (bone and pulmonary TB).

Keywords: Romanian literature, Romanian prose, M. Blecher, Hortensia Papadat-Bengescu, pathologic behavior, biographical criticism.

Bibliografie

Băicuș, Iulian, Max Blecher, un arlechin pe marginea neantului [Max Blecher, A Harlequin on the Verge of the Abyss], Editura Universității, București, 2004.
Blecher, M., Opere: Întâmplări în irealitatea imediată, Inimi cicatrizate, Vizuina luminată, Proză scurtă, Aforisme, Poezii, Traduceri, Publicistică, Scrisori, Arhivă, Documentar, Mărturii [Adventures in Immediate Irreality, Scarred Hearts, The Lit-Up Burrow, Short Prose, Aphorisms, Poetry, Translations, Articles, Letters, Archive, Documentary, Confessions], ed. Doris Mironescu, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 2017.
Blecher, M., Întâmplări în irealitatea imediată, Vizuina luminată [Adventures in Immediate Irreality, The LitUp Burrow], Art, București, 2011.
Blecher, Max, Întâmplări în irealitatea imediată. Inimi cicatrizate [Adventures in Immediate Irreality. Scarred Hearts], Editura Corint, București, 2016.
Bouloumie, Arlette Creație și maladie, [Creation and Malady] Ed. Artemis, București, 2006.
Cioculescu, Șerban, Romanul d-nei H. Papadat-Bengescu [The Novel of Mrs. H. Papadat-Bengescu], în Revista Fundațiilor Regale, an V, nr. 11, 1 noiembrie 1938, reprodus în Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach – Trei romane [Bach Concert – Three Novels], Editura Minerva, București, 1975.
Holban, Anton, Hortensia Papadat-Bengescu, în Sburătorul, IV, nr. 10, 11-12, aprilie, mai-iunie, 1927, reprodus în Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach – Trei romane [Bach Concert – Three Novels], Editura Minerva, București, 1975.
Hristu, Nicoleta, De la proiecțiile fantasmatice la mitul personal în opera lui Max Blecher [From Phantomic Projections to Personal Myth in the Works of Max Blecher], în Meridian Critic, nr. 1, 2016
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe [Noah’s Ark], Editura 1001 GRAMAR, București, 1998.
Mironescu, Doris, în dialog cu Mirela Nagâț, emisiunea Cooltura, 4 mai 2018.
Papadat-Bengescu, Hortensia, Concert din muzică de Bach – Trei romane [Bach Concert – Three Novels], Ed. Minerva, București, 1975.
Petreu, Marta, Despre bolile filozofilor [About the Diseases of Philosopheis], Ed. Polirom, 2017.
Pojoga, Vlad, Poezia lui M. Blecher. Context cultural, apariție, receptare, date macro [M. Blecher’s Poetry. Cultural Context, Publishing, Reception, Macro Data], în Revista Transilvania, nr. 6, 2016, p. 22-27.
Sebastian, Mihail, Drumul ascuns [The Hidden Road], în România literară, 4 iunie 1932, reprodus în Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach – Trei romane [Bach Concert – Three Novels], Editura Minerva, București, 1975.
Sontag, Susan, Boala ca metaforă, [Illness as a Metaphor], Ed. Velant, Bucureşti, 2014.
Tudose, Florin, Cătălina Tudose, Letiția Dobranici, Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi [Psychopathology and Psychiatry Treatise for Psychologists], Editura Trei, București, 2011.
Tudor, Eugenia, Prefață la romane (vol I-II), ed. îngrijită de Gheorghe Radu, București, Editura pentru Literatură, 1966, reprodus în Hortensia Papadat Bengescu, Concert din muzică de Bach – Trei romane [Bach Concert – Three Novels], Editura Minerva, București, 1975.
Vancea, Viola (ed.), Hortensia Papadat-Bengescu, Antologie, Ed. Eminescu, București, 1976.
Vianu, Tudor, Arta prozatorilor români [The Art of Romanian Prose Writers], Ed. Orizonturi, București, 2010.

DISTRIBUIȚI