Acasă Articole RTR O presupusă imagine a Bisericii evanghelice din Sibiu, a rotondei şi a...

O presupusă imagine a Bisericii evanghelice din Sibiu, a rotondei şi a Casei Altemberger, identificate în pictura polipticului de la Şoroştin, jud. Sibiu

967
Rezumat

A hypothetical image of the Evangelical Church, of the Rotunda and of the Altemberger House from Sibiu identified in the Altarpieces painting from Sorostin (Sibiu County)

The study of the panel painting of the altarpiece from Şoroştin (Sibiu County) has attracted our attention towards architectural elements which can be hypothetical attributed to buildings existing in the cityscape of Sibiu at the beginning of the 16th Century. The buildings to which we refer are the Parochial Evangelic church and the rotunda from the Huet Square, as well as the Altemberger House, nowadays hosting the Museum of History from Sibiu. All these buildings can be hypothetical identified in the “Carrying of the Cross” themed panel painting from Şoroştin.

Keywords: Transylvania, altarpiece, panel painting, rotunda, Parochial Evangelic church

Bibliografie
 • A.L. Spânu, Vechi reprezentări grafice ale oraşelor din România (Old graphical representations of the cities in Romania), Sibiu, 2012.
 • C. Firea, Arta polipticelor medieval din Transilvania (1450-1550) [The art of medieval Transylvanian Altarpieces (1450-1550), Ph.D. Thesis], II, Teză de doctorat, manuscris, 2010.
 • D. Marcu Istrate, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică (Sibiu, Huet Square. Archaeological Monography), Alba Iulia, 2007.
 • D. Jenei, Renaşterea transilvăneană – identitate culturală în context European (The Transylvanian Renaissance – cultural identity in European context), Bucureşti, 2013
 • E. Sarkadi Nagy, Local Workshops – Foreign Connections. Late Medieval Altarpieces from Transylvania, Ostfildern, 2012.
 • H. Fabini, Sibiul gotic (The Gothic Sibiu), Sibiu, 1982
 • H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen. Kirchenburgen und Dorfkirchen, Band 1, Hermannstadt, 1999.
 • Richter G., Richter, O., Siebenbürgische Flügelaltäre, Thaur bei Innsbruck, 1992.
 • P.M. Beşliu, N. Rodean, A. Georgescu, Cercetări arheologice de salvare în Piaţa Huet, (Archaeological rescue research in Huet Square) în „Apulum”, XXXVII-1/2000, p. 471-484.
 • V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările romane (Feudal Art in the Romanian Countries), Bucureşti, 1959
 • Toma Cosmin Roman, Sibiu între siguranţă şi incertitudine, în zorii epocii moderne (1528-1549) [Sibiu between safety and uncertainty at the dawn of the modern era (1528-1549)], Alba Iulia, 20007, p. 174-175.
 • Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, Sibiu, jud. Sibiu. Punct: Piaţa Huet – Rotondă (Sibiu, Sibiu County. Research Point: Huet – Rotunda), în „Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002”, Bucureşti, 2003, p. 284-285.
 • Z. K. Pinter, Die mittelalterliche Rotunde am Huet-Platz in Hermannstadt/Sibiu, în „Forschungen zur Volks-Und Landeskunde”, Band 55, 2012, p. 32-57.
 • S. A. Luca, Z. K. Pinter, A. Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (situri, monumente arheologice şi istorice) [The Archaeological Repertory of Sibiu County (sites, archaeological and historical monuments)], Sibiu, 2003.
 • I. M. Ţiplic, Identificarea unei capele gotice din Sibiu (Piaţa Huet, nr. 17) [The Identification of a Gothic Chapel in Sibiu (Huet Square, no. 17)] în „Arheologia medievală”, vol. 3, 2000, p. 117-126
 • Albrecht Dürer, Passion Week, London, 1857, https://archive.org/stream/passionweekacol00weekgoog#page/n108/mode/2up (20.11.2014)
DISTRIBUIȚI