Acasă Articole RTR „O generație de susceptibili”: Emil Ivănescu, Dinu Pillat, Alexandru Vona

„O generație de susceptibili”: Emil Ivănescu, Dinu Pillat, Alexandru Vona

439
Rezumat

“A Generation of Susceptible Writers”: Emil Ivănescu, Dinu Pillat, and Alexandru Vona

Abstract: The study analyzes the work of three authors which were not duly integrated into the literary canon: Emil Ivănescu, Dinu Pillat and Alexandru Vona. Even if their names are lesser known within the history of Romanian literature, the article remarks that the exceptional historical circumstances of the war generation they belonged to influenced in a peculiar manner the configuration of the texts. Thus, their literary creations gave us a particular idea about the ways in which Romanian modernism was both generated and canonically validated.

Keywords: modern and contemporary Romanian literature, war generation, Emil Ivănescu, Dinu Pillat, Alexandru Vona, Albatros group

Citation suggestion: Stroescu, Diana. “’O generație de susceptibili’: Emil Ivănescu, Dinu Pillat, Alexandru Vona.” Transilvania, no. 2 (2023): 56-69. https://doi.org/10.51391/trva.2023.02.05.

Bibliografie

Bibliography

Bloom, Harold. Anxietatea influenței: o teorie a poeziei [The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry]. Translated by Rareș Moldovan. Pitești: Paralela 45, 2008.

Boisdeffre, Pierre de. Les Ecrivains de la Nuit ou la littérature change de signe [The Writers of the Night or Literature Changes Sign]. Paris: Librairie Plon, 1973.

Borges, Jorge Luis. Proză completă [Complete Prose], vol. 1. Translated by Irina Dogaru, Cristina Hăulică, and Andrei Ionescu. Iași: Polirom, 2006.

Cordoș, Sanda. Literatura între revoluție și reacțiune [Literature Between Revolution and Reaction]. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 1999.

Cuzmici, Loredana. Generaţia Albatros – o nouă avangardă [The Albatros Generation – A New Avant-garde]. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005.

Graff, Gerald. Literature against Itself: Literary Ideas in Modern Society. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Ivănescu, Emil. Artistul și moartea [The Artist and the Death]. Edited by Raluca Dună. Bucharest: Institutul Cultural Român, 2006.

Ivănescu, Mircea, and Vasile Avram. Interviu transfinit: Mircea Ivănescu răspunde la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram [Transfinite interview: Mircea Ivănescu answers 286 questions of Vasile Avram]. Bistrița: Casa de editură Max Blecher, 2012.

Jolly, Margaretta, ed. Encyclopedia of Life Writing: Autobiographical and Biographical Forms. New York: Routledge, 2001.

Le Rider, Jacques. Jurnale intime vieneze [Private Viennese Diaries]. Translated by Magda Jeanrenaud. Iași: Polirom, 2001.

Le Rider, Jacques. Modernitatea vieneză şi crizele identităţii [Modernity and Crises of Identity: Culture and Society in Fin-de-siècle Vienna]. Translated by Magda Jeanrenaud. Iași: Editura UAIC, 2003.

Mitchievici, Angelo. Cultura faliei şi modernitatea românească [Fissure Culture and Romanian Modernity], Iasi: Institutul European, 2013.

Nietzsche, Friedrich. Amurgul idolilor sau Cum se filozofează cu ciocanul [Twilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammer], Humanitas, București, 2012.

Idem. Dincolo de bine și de rău [Beyond Good and Evil]. Translated by Radu Gabriel Pârvu. Bucharest: Humanitas, 2015.

Ortega y Gasset, José. Tema vremii noastre [The Theme of Our Times]. Bucharest: Humanitas, 1997.

Paulhan, Jean. Florile din Tarbes sau Teroarea în Litere [The Flowers of Tarbes or, Terror in Literature]. Iași: Editura UAIC, 2015.

Pillat, Dinu. Tinerețe ciudată și alte scrieri [Strange Youth and Other Writings]. Bucharest: Humanitas, 2011.

Pillat, Dinu and Cornelia Pillat, Biruința unei iubiri: pagini de corespondență [The Victory of a Love: Correspondence Pages]. Bucharest: Editura Humanitas, 2008.

Pillat, Monica. Cultura ca interior [Culture as Interior]. Bucharest: Vremea, 2001.

Sábato, Ernesto. Tunelul [The Tunnel]. Translated by Tudora Șandru Mehedinți. Bucharest: Humanitas, 2016.

Sorohan, Elvira. Singurătatea scriitorului [The Solitude of the Writer]. Iași: Editura UAIC, 2004.

Sypher, Wylie. Loss of the Self in Modern Art and Literature. New York: Random House, 1962.

Vila-Matas, Enrique. Bartleby & Co. Translated by Ileana Scipione. Bucharest: RAO, 2004.

Vona, Alexandru. Ferestre întredeschise: Alexandru Vona și Ovidiu Constantinescu [Ajar Windows: Alexandru Vona and Ovidiu Constantinescu]. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 1997.

Vona, Alexandru. Ferestrele zidite [The Bricked Windows]. Bucharest: EST, 2001. Vona, Alexandru. Să mai fiu o dată îndrăgostit [To Be in Love Once More]. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2009.

Vona, Alexandru. „7 zile cu Alexandru Vona” [7 Days with Alexandru Vona]. Observator cultural, October 14, 2011. https://www. observatorcultural.ro/articol/7-zile-cu-alexandru-vona/.

DISTRIBUIȚI