Acasă Articole RTR Norocul culegătorului

Norocul culegătorului

390
Rezumat

The Typesetter’s Luck

Although published together with Ion Luca Caragiale’s prose masterpieces in Minutes (Momente, 1901), the short story “High-life” was never considered to be one of his leading works. Nonetheless, the story did spark some interest, but this was only thanks to the riddle that Caragiale plants in his text: without any explicit identification, the narrator mentions a “terrible misprint” that must have seriously vitiated the meaning of an article commenting on the lives of the social elite, an article which was actually meant to be flattering. Critics have tried to unravel this mystery, ultimately agreeing on a single hypothesis. This present demonstration, which itself uses a title fashioned in Caragiale’s style, shows that the writer has actually implemented a very intricate narrative artifice, reaching through this farce in “High-life” the same level of mastery that we encounter in some of Caragiale’s best short works of fiction. Caragiale solicits the one and only solution to a problem that deliberately allows almost thirty possible equally plausible answers and thus invents a sui generis genre that could be called pasquinade with no slander.

Keywords: modern Romanian literature, Caragiale, “High-life”, sexuality, corruption, allusion, wordplay, Eminescu, Maiorescu, Alexandru Depărățeanu

Bibliografie

Anghel, D. Petre (ed.), Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Dosarul critic / The History of Romanian Literature from Its Origins to the Present. The Critical Dossier, tabel cronologic de Rodica Pandele, București, Eminescu, 1993
Caragiale, I.L., Opere I. Proză literară în volume / Works I. Literary Prose in Volumes, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav, București, Academia Română, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2011
Caragiale, I.L., Opere IV. Publicistică / Works IV. Articles, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin și Constantin Hârlav, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2011
Caragiale, I.L., Opere. V. Corespondență / Works V. Letters, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, prefață de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2011
Cioculescu, Șerban, Caragialiana, București, Editura Eminescu, 1987
Ciorănescu, Al., Alexandru Depărățeanu. Studiu critic, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului & Imprimeria Națională, 1936
Ciotloș, Cosmin, „Cum anume, nene Iancule?”, în România literară nr. 18, 4-10 mai 2012
Depărățeanu, Alexandru, Scrieri, ediție îngrijită, prefață, note și bibliografie de Dumitru Bălăeț, București, Minerva, 1982
Eminescu, Mihai, Publicistică literară. Convorbiri literare. Curierul de Iași. Timpul. Fântâna Blanduziei, selecție, note și prefață de Cătălin Cioabă și Ioan Milică, București, Humanitas, 2018
Iaru, Florin, „Caragiale n-a vrut să răspunză – dezvăluirea secretului lui nenea Anghelache”, în Dilema veche nr. 783, 17-23 mai 2018
Iorga, Nicolae, Istoria literaturii românești în veacul al XIX-lea. De la 1821 înainte, vol. III, ediție și note de Rodica Rotaru, prefață de Ion Rotaru, București, Minerva, 1983
Iovănel, Mihai, „O îngrozitoare greșală de tipar”, în Cultura, nr. 298, 4 noiembrie 2010
Iovănel, Mihai, Roman polițist, Cluj-Napoca, Tact, 2015
Maiorescu, Titu, Opere. I. Jurnal. Volumul I: 1855-1882, ediție critică coordonată de Bogdan Mihai Dascălu, text stabilit, traducere, notă asupra ediției, note, glosar și indici de Ana-Maria Dascălu și Bogdan Mihai Dascălu, tabel cronologic de Tiberiu Avramescu, prefață de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013
Manolescu, Florin, Caragiale și Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, ediția a doua, București, Humanitas, 2002
Pârvulescu, Ioana, „O adresă high-life”, în România literară nr. 25, 9-15 iulie 2010

DISTRIBUIȚI