Acasă Articole RTR Mobilitatea literară interbelică la confluența dintre furt și progres

Mobilitatea literară interbelică la confluența dintre furt și progres

559
Rezumat

Romanian inter-war literary mobility at the crossroads between theft and progress

Through an analysis of the differences between world literature and cosmopolitanism, I draw attention to the importance of the latter in the emergence of the Modern novel in the interwar Romanian literature. Though the surge in novels in the 30s is most often attributed to the socio-economic context, my conclusions point out that a crucial role in importing the novel into the Romanian space was played by both (1) psychology, as a new institutional science, and by (2) the agents of the transfer.

Keywords: cosmopolitanism, world literature, Proust, psychology, Romanian inter-war literature.

Bibliografie

derca, Felix, Mărturia scriitorilor (despre Hortensia Papadat-Bengescu)[The Writers’ Testimony (about Hortensia Papadat Bengescu)], în Tiparnița literară, an 2, 2-3/1930.
Băicuș, Iulian, Entre chien et loup: receptarea romancierilor Marcel Proust şi André Gide în literatura română, interbelică şi postbelică [Entre chien et loup: the critical reading of Marcel Proust and André Gide in Romanian inter-war and post-war literature], București, Editura Universității din București, 2011.
Beecroft, Alexander, An ecology of world literature. From Antiquity to the present day, Londra – New York , Editura Verso, 2015.
Botez, I., Cu prilejul discuțiunilor asupra filosofiei lui Bergson [On the occasion of discussions on Bergson’s philosophy], în Viața Românească, an VII, 4/1912.
Casanova, Pascale, The World Republic of Letters, Londra, Harvard Univeristy Press, 2004.
Cornis-Pope, Marcel, Shifting perspectives and voices in the Romanian novel, în History of the literary culture of East-Central Europe, eds. Marcel Cornis-Pope, John Neubauer, Amsterdam – Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1984.
Damrosch, David, What is World Literature?, New Jersey, Princeton Univeristy Press, 2003.
Danilescu, Petre, Romanul și curentul cel nou [The novel and the new literary movement], în Bătălia pentru roman, București, Editura Atos, 1997.
Delanty, Gerard, The cosmopolitan imagination, New York, Cambridge Univeristy Press, 2009.
Goldiș, Alex, Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation, în Romanian Lietrature as World Literature, eds. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury, 2018.
Holban, Anton, Pseudojurnal [Pseudo-diary], București, Editura Minerva, 1978.
Ibrăileanu, G., Note pe marginea unor cărți [Notes on some books], în Studii literare, București, Editura Albatros, ediție din 1967, articol din 1926.
Ibrăileanu, G., William James. Scrisori [William James: Letters], în Scriitori români și străini, Iași, Editura Viața Românească, 1926.
Ionesu, Eugen, Război cu toată lumea [At war with everyone], vol. 2, București, Editura Humanitas, 1992.
Levinas, Emmanuel, Alterity and Transcendence, Londra, The Athlone Press, 1999.
Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române [The History of Romanian Literature], București, Editura Minerva, 1981.
Lovinescu, Eugen, Agende literare [Literary Agendas], București, Editura Minerva, vol. 1, 1993.
Lovinescu, Eugen, Memorii 1[Memoires 1], București, Editura Minerva, 1976.
Lüsebrink, Hans-Jürgen, Les transferts culturels: théorie, méthodes d’approche, questionnements, în Transferts, Ottawa, University of Ottawa Press, 2004.
Moretti, Franco, Conjectures on World Literature, în Debating world literature, ed. Christopher Prendergast, Londra – New York, Editura Verso, 2004.
Mușat, Carmen, Romanul românesc interbelic. Dezbateri teoretice, polemici, opinii critice [The Romanian interwar novel. Theoretical debates, polemics, critical opinions], București, Humanitas Educațional, 2004, ed. a II-a.
Petrescu, Camil, Colecționarul de perle [The pearl collector], în Cetatea literară, an 1, 3/1926.
Prendergast, Christopher, The World Republic of letters, în „Debating world literature”, Londra – New York, Editura Verso, 2004.
Ralea, M., C. I. Botez, Istoria psihologiei [The history of psychology], București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.
Ricoeur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, 1990.

DISTRIBUIȚI