Acasă Articole RTR Lucian Blaga, Înviere: autohtonizarea absolutului expresionist

Lucian Blaga, Înviere: autohtonizarea absolutului expresionist

993
Rezumat

Lucian Blaga, „Resurrection“: The Autochthonization of the Expressionist Absolute

The aim of this paper is to point out the aesthetic perspective the philosopher, poet and playwright Lucian Blaga offers in his unique pantomime, Înviere (Resurrection, 1925). The author made full use of Silence as an aesthetic textual technique and a virtual feasible stage device in order to experience and to appropriate a passage to (and a revelation of) “the absolute”. Mythology and mythological reason are transitional steps in this spiritual journey, which is made up of a combination of successive “synthesis images”, similarly found in the folk ballad Vochita, along with the pagan rituals and beliefs of the Romanian patriarchal world.
Keywords: death, myth, patriarchal, silence, word

Bibliografie

1. BLAGA, Lucian. Filozofia stilului (The
Philosophy of the style). Bucureşti: Cultura Naţională,
1924.
2. BLAGA, Lucian. Aforisme (Aphorisms), in
“Contemporanul”, no. 19, 1967.
3. BLAGA, Lucian. “Daimonion”. Zări şi etape
(Horizons and Stages). Edited and bibliography
compiled by Dorli Blaga. Bucureşti: Editura pentru
Literatură, 1968.
4. BLAGA, Lucian. “Pietre pentru templul meu”
(“Adamants for my Temple”). Zări şi etape (Horizons
and Stages). Edited and bibliography compiled by Dorli
Blaga. Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968.
5. BLAGA, Lucian. “Probleme estetice”
(“Aesthetics Issues”). Zări şi etape (Horizons and Laps).
Edited and bibliography compiled by Dorli Blaga.
Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968.
6. BLAGA, Lucian. Trilogia culturii (The Trilogy of
Culture). Edited by Sorin Mărculescu. Foreword by D.
Ghişe. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală,
1969.
7. BLAGA, Lucian. “Elogiul satului românesc”
(“The Eulogy of the Romanian Village”). Isvoade.
Eseuri, conferinţe, articole (Chronicles. Essays,
conferences, articles). Edited by Dorli Blaga and Petre
Nicolau. Foreword by George Gană. Bucureşti:
Minerva Publishing House, 1972.
8. BLAGA, Lucian. “Fârtate şi Nefârtate” (“Bosom
Friend and Foe Friend”). Isvoade. Eseuri, conferinţe,
articole (Chronicles. Essays, conferences, articles).
Edited by Dorli Blaga and Petre Nicolau. Foreword by
George Gană. Bucureşti: Minerva Publishing House,
1972.
9. BLAGA, Lucian. “Isus-pământul” (“Jesus-the
Earth”). Isvoade. Eseuri, conferinţe, articole (Chronicles.
Essays, conferences, articles). Edited by Dorli Blaga and
Petre Nicolau. Foreword by George Gană. Bucureşti:
Minerva Publishing House, 1972.
10. BLAGA, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor
(The Memorial and the Song of Ages). Edited and
foreword by George Ivaşcu. Second Edition. Bucureşti:
Eminescu Publishing House, 1973.
11. BLAGA, Lucian. Opere 5. Teatru (Works 5.
Theatre). Edited by Dorli Blaga. Bucureşti: Minerva
Publishing House, 1977.
12. BLAGA, Lucian. Opere. 1. Poezii antume (Works
1. Poems Published during the Author’s Life). Edition by
George Gană. Bucureşti: Minerva Publishing House,
1982.
13. BLAGA, Lucian. Opere 2. Poezii postume (Works
2. Posthumous Poems). Edition by George Gană.
Bucureşti: Minerva Publishing House, 1984.
14. BLAGA, Lucian, “Despre dor” (“On
Nostalgia”), Spaţiul mioritic (The Mioritic Space),
Bucureşti: Humanitas, 1994.
15. BLAGA, Lucian. “Semnificaţia metafizică a
culturii” (“The Metaphysical Significance of Culture”).
Trilogia culturii III. Geneza metaforei şi sensul culturii
(The Trilogy of Culture III. The Genesis of the Metaphor
and the Meaning of Culture). Bucureşti: Humanitas,
1994.
16. BĂLU, Ion. Opera lui Lucian Blaga (The Works
of Lucian Blaga). Bucureşti: Albatros Publishing House,
1997.
17. BĂNCILĂ, Vasile. Lucian Blaga, energie
românească (Lucian Blaga, Romanian Vigor). Edited,
annotations, comments on current edition and
bibliography by Ileana Băncilă. Timişoara: Marineasa
Publishing House, 1995.
18. BĂRBULESCU, Titus. Lucian Blaga. Teme şi
tipare fundamentale (Lucian Blaga. Fundamental Motifs
and Patterns). Translation from French by Mihai
Popescu. Bucureşti: Saeculum I.O. Publishing House,
1997.
19. BÂGIU, Lucian. “Revolta fondului nelatin în
dramaturgia blagiană: Zamolxe” (“The Rebellion of the
non-Latin Nature in Blaga’s Dramaturgy: Zamolxe”).
Transilvania. Cultural Journal published by the
Cultural Inter-ethnic Center “Transilvania”, Sibiu, new
series, year XXXI (CVII), 2002, no. 4: 33-36.
20. BÂGIU, Lucian. “Ficţiunile matcă în
dramaturgia blagiană” (“The Source Fictions of Blaga’s
Dramaturgy”). Caietele „Lucian Blaga”, vol. IV,
Comunicări şi traduceri prezentate la Colocviul
Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”, ediţia a IV-a, din
24-26 octombrie 2002 (papers and translations
presented at the “Lucian Blaga” National Students’
Symposium, forth edition, October, 24-262002), Sibiu:
“Lucian Blaga” University Publishing House, 2003. pp.
41-49.
21. BÂGIU, Lucian. Dramaturgia blagiană.
Instituirea estetică a absolutului (Blaga’s Dramaturgy. The
Aesthetic Expression of the Absolute). Sibiu: Imago
Publishing House, 2003.
22. BÂGIU, Lucian. “Scenocentrismul în
dramaturgia blagiană: surmontarea indeciziei” (“Stage
Centrism in Blaga’s Dramaturgy: the Surmounting of
Indecision”). Meridian Blaga IV. [comunicări
prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale de la Cluj-
Napoca, dedicate operei poetice şi filosofice: 1990-2002;
papers presented at annual scientific symposia in Cluj-
Napoca, dedicated to Blaga`s poetical and
philosophical works: 1990-2002]. Edited by The
Cultural Association “Lucian Blaga” Cluj-Napoca.
Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004. 152-156.
23. BÂGIU, Lucian. “Bogomilism, sofianic şi
daimonic în «Meşterul Manole» de Lucian Blaga”
(“Bogomilism, sofianic and daimonic in «Manole the
Craftsman» by Lucian Blaga”). Meridian Blaga V.
Edited by Cultural Association “Lucian Blaga” Cluj-
Napoca. Tome 1-Literature. Cluj-Napoca: Casa Cărţii
de Ştiinţă, 2005. 32-46.
24. BÂGIU, Lucian. “Meşterul Manole: creatorul
vs. omul creator. Valeriu Anania vs. Lucian Blaga”
(“Manole the Craftsman: the Creator vs. the Creative
Man. Valeriu Anania vs. Lucian Blaga”). Meridian Blaga
6. Edited by the Cultural Association “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca. Tome 1-Literature. Cluj-Napoca: Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2006.13-21.
25. BÂGIU, Lucian Vasile. “Meşterul Manole sau
osândirea izvodului” (“Manole the Craftsman or the
Punishment of the Chronicle”). Valenţe polifonice ale
prozei şi dramaturgiei lui Bartolomeu Valeriu Anania
(Polyphonic Values of Bartolomeu Valeriu Anania`s
Prose and Dramaturgy). Alba Iulia: Reîntregirea
Publishing House, 2004. 258-263.
26. BÂGIU, Lucian-Vasile. “Meşterul Manole”
(“Manole the Craftsman”). Valeriu Anania. Scriitorul
(Valeriu Anania, the Writer). Cluj-Napoca: Limes
Publishing House, 2006. 247-269.
27. BÂGIU, Lucian, “Meşterul Manole. Laudatio al
homo aedificans” (“Manole the Craftsman. Laudation
of Homo Aedificans”). ProSaeculum. Cultural, Literary
and Artistic Journal, year VII, no. 4 (48)/2008: 12-23.
28. BÂGIU, Lucian, “Tulburarea apelor, scenariu
misterial renascentist de Lucian Blaga (1923) sau mitul
lui Isus-Pământul ca reemergenţă a spiritului panteist
ancestral” (“The Excitement of the Waters, Renaissance
Mystery Scenario by Lucian Blaga (1923) or the Myth
of Jesus-the Earth as the Reemergence of the Ancestral
Pantheistic Esprit). Discobolul. Cultural Journal, year
XI, no. 124-125-126 (129-130-131), april-may-june, 2008:
189-214.
29. BÂGIU, Lucian, “Lucian Blaga şi “melodrama
burgheză” / “drama psihanalitică” în “Daria” (1925)”
(“Lucian Blaga and the “bourgeois melodrama”/ “The
psycho-analytical drama” in the play “Daria” (1925)”.
Transilvania. Cultural Journal published by the
Cultural Inter-ethnic Center “Transilvania”, Sibiu, new
series, year XXXVII (CXIII), no. 8 / 2008.
30. Biblia sau Sfânta Scriptură (The Bible or the Holy
Scriptures). Jubilee Edition of the Holy Synod.
Published with the blessing and with a preface of His
Holiness Teoctist, the Patriarch of the Romanian
Orthodox Church. Version translated after The
Septuagint, written and annotated by BARTOLOMEU
VALERIU ANANIA, the Archbishop of Cluj.
Bucuresti: Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române. 2001.
31. BRAGA, Corin. Lucian Blaga. Geneza lumilor
imaginare (Lucian Blaga. The Genesis of Imaginary
Worlds). Foreword by Nicolae Balotă. Iaşi: Institutul
European, 1998.
32. BRAGA, Mircea. “Dramaturgia blagiană sau
triumful artisticului” (“Blaga’s Dramaturgy or the
Triumph of the Artistic”). Sincronism şi tradiţie
(Synchronism and Tradition). Cluj-Napoca: Dacia
Publishing House, 1972.
33. CIOMPEC, Gh. Motivul creaţiei în literatura
română (The Motif of Creation in Romanian Literature).
Bucureşti: Minerva Publishing House, 1979.
34. CUBLEŞAN, Constantin, “Reprezentarea
mitologică a vieţii (Înviere)” (The Mythological
Representation of Life (Resurrection)”). Meridian Blaga 5.
Tome 1 – Literature, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de
Ştiinţă Publishing House, 2005: 79-97.
35. CUBLEŞAN, Constantin, “Vochiţa”.
Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (The
Dictionary of Characters in Lucian Blaga’s Theatre), Cluj-
Napoca: Dacia Publishing House, 2005: 405-411.
36. CULIANU, Ioan Petru. Gnozele dualiste ale
Occidentului. Istorie şi mituri (The Dualistic Gnosis of the
Occident). Translation by Tereza Culianu-Petrescu.
Foreword by the author. After word by H.-R.
Patapievici. Second edition. Iaşi: Polirom Publishing
House, 2002.
37. ELIADE, Mircea. “Comentarii la Legenda
Meşterului Manole” (Comments on the Legend Manole
the Craftsman). Meşterul Manole. Studii de etnologie şi
mitologie (Manole the Craftsman. Researches on
ethnology and folklore). Edition and comments by
Magda Ursache and Petru Ursache. Introductory Essay
by Petru Ursache. Iaşi: Junimea Publishing House,
1992.
38. ELIADE, Mircea. De la Zalmoxis la Genghis-
Han (From Zalmoxis to Genghis-Han). Translation by
Maria Ivănescu and Cezar Ivănescu. Bucureşti: Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
39. FANACHE, V. Chipuri tăcute ale veşniciei în
lirica lui Blaga (Mute Images of Immortality in Blaga’s
Lyric). Cluj-Napoca: Dacia Publishing House, 2003.
40. FANACHE, V. “Lucian Blaga. Dramaturgul”
(Lucian Blaga. The Playwright). Lecturi sub vremuri.
(Readings under the Ages). Cluj-Napoca: Motiv
Publishing House, 2000.
41. GANĂ, George. Opera literară a lui Lucian
Blaga. (Literary Works of Lucian Blaga). Bucureşti.
Minerva Publishing House, 1976.
42. GANĂ, George. “Teatrul lui Lucian Blaga”
(“The Theatre of Lucian Blaga”). Lucian Blaga. Opere 3.
Teatru. (Lucian Blaga. Works. 3. Theatre). Edited and
introductory essay by George Gană. Bucureşti:
Minerva Publishing House, 1986.
43. ***. Lucian Blaga. Essay, anthology, chronology
and bibliography by Emil Vasilescu. Bucureşti: Editura
Eminescu, 1981.
44. MICU, Dumitru, Istoria literaturii române. De la
creaţia populară la postmodernism (The History of the
Romanian Literature. From Folk Creation to
Postmodernism), Bucureşti: Saeculum I. O. Publishing
House, 2000.
45. MIHĂILESCU, Dan C. Dramaturgia lui Lucian
Blaga. (The Dramaturgy of Lucian Blaga). Cluj-Napoca:
Dacia Publishing House, 1984.
46. MODOLA, Doina. Lucian Blaga şi teatrul.
Insurgentul. Memorii. Publicistică. Eseuri (Lucian Blaga
and the Theatre. The Insurgent. Memoirs. Journalism.
Essays). Bucureşti: Anima Publishing House, 1999.
47. MODOLA, Doina. Lucian Blaga şi teatrul.
Riscurile avangardei (Lucian Blaga and the Theatre. The
Hazards of the Vanguard). Bucureşti: Anima Publishing
House, 2003.
48. MUTHU, Mircea. Lucian Blaga – dimensiuni
răsăritene (Lucian Blaga – Eastern Dimensions). Second
edition. Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca –
Constanţa: Paralela 45 Publishing House, 2002.
49. NIETZSCHE, Friedrich. “Naşterea tragediei”
(“The Birth of Tragedy”). De la Apollo la Faust. Dialog
între civilizaţii, dialog între generaţii. (From Apollo to
Faust. Dialogue between Civilizations, Dialogue between
Generations). Translated by Ion Dobrogeanu-Gherea
and Ion Herdan. Anthology, foreword and
introductory comments by Victor Ernest Maşek.
Bucureşti: Meridiane Publishing House, 1978.
50. NOICA, Constantin. Rostirea filozofică
românească. (Romanian Philosophical Speech). Bucureşti:
Editura Ştiinţifică, 1970.
51. PALEOLOGU, Alexandru. Spiritul şi litera.
Încercări de pseudocritică (The Spirit and the Letter.
Pseudo-criticism Attempts). Bucureşti: Eminescu
Publishing House, 1970.
52. PALEOLOGU, Alexandru. “Teatrul lui Lucian
Blaga” (“The Theatre of Lucian Blaga”). ***. Lucian
Blaga. Essay, anthology, chronology and bibliography
by Emil Vasilescu. Bucureşti: Eminescu Publishing
House, 1981.
53. POPA, Ionel. Glose blagiene. (Glosses on Blaga).
Târgu Mureş: Ardealul Publishing House, 2003.
54. TODORAN, Eugen. “Dramaturgia lui Lucian
Blaga” (“The Dramaturgy of Lucian Blaga”). Essay,
anthology, chronology and bibliography by Emil
Vasilescu. Bucureşti: Eminescu Publishing House,
1981.
55. TODORAN, Eugen. Lucian Blaga. Mitul
dramatic. (Lucian Blaga. The Dramatic Myth).
Timişoara: Facla Publishing House, 1985.
56. VATAMANIUC, D. Lucian Blaga. 1895-1961.
Bibliografie (Lucian Blaga. 1895-1961. Bibliography).
Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedica Publishing
House, 1977.
57. VIANU, Tudor, Estetica (Aesthetics). Foreplay
by Ion Ianoşi. Bucureşti: Editura pentru Literatură,
1968.
58. VOINESCU, Alice. Aspecte din teatrul
contemporan (Issues in Contemporary Theatre).
Bucureşti: Editura Fundaţiilor, 1941.

DISTRIBUIȚI