Acasă Articole RTR Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a...

Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă (Partea a II-a)1

504
Rezumat

Ion Flueraş and the Affiliation of Socialist Movement from Romania at the III-rd Communist International

The second part of the article is about the travel of the delegation of the socialist movement in Romania made in Soviet Russia in the fall of 1920, with the specified aim to get information about the Soviet realities and about the conditions for affiliation to the 3rd Communist International.An important number of the socialist leaders in Romania insisted more and more on the affiliation to the Communist International. The leader of the Transylvanian social- democrats, Ion Flueras, was inthat delegation, together with Gheorghe Cristescu, Alexandru Dobrogeanu-Gherea, Eugen Rozvan, Constantin Popovici, David Fabian. The travel to Moscow, full of adventure, was briefly described by Flueras in some notes. The members of the delegation endured some tough critics because of the national position that the socialist movement in Romania, especially that in Transylvania and Bucovina adopted before the Unification. The affiliation to Comintern was accepted with no condition by all members of the delegation but Flueras. In that terms, Flueras was excluded from the delegation and was forced to leave the Soviet Russia. Ion Flueras was the only member of the Romanian socialist delegation that left for Moscow, who expressed a firm and determined attitude for defending the European social-democratic principles and for the Unification on the 1st of December 1918.
Keywords: the III-rd Communist International, the socialist movement from Romania, Ion Flueraş, the Comintern affiliation, communist groups

Bibliografie

1. Sources
a. Edited
Copilăria comunismului românesc în Arhiva
Cominternului / Childhood of Romanian Communism in the
Komintern’s Archives, coord. by Alina Tudor Pavelescu,
Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2001.
Ideologie şi structuri comuniste în România. Documente /
Communist Ideology and Structures. Documents, vol. III (1st
of January 1920 – 3rd of February 1921), coord. by
Florian Tănăsescu, Bucureşti, Institutul Naţional
pentru Studiul Totalitarismului, 2001.
b. Press
Adevărul / The Truth, Bucureşti, 1920.
Desrobirea / The Independence, Cluj, 1921.
Vremea Nouă / New Times, Bucureşti, 1921.
Socialismul / Socialism, Bucureşti, 1921.
c. Memoirs
Argetoianu, Constantin, Memoirs. For Those to Come
Tomorrow. Memories of Those from Yesterday, vol. VI, part
VI (1919-1922), Bucureşti, Editura Machiavelli, 1996.
Stahl, Paul H., Şerban Voinea (1894-1969). Contribuţie
la istoria social-democraţiei române / Şerban Voinea (1894-
1969). Contribution to the History of Romanian Social
Democracy, IInd ed., Bucureşti, Fundaţia „Constantin-
Titel Petrescu”, 2004.
2. Specialized Studies
Scurtu, Ioan, Partidul Socialist Român şi Internaţionala
a III-a Comunistă / Romanian Socialist Party and the IIIrd
Communist International, în “Dosarele Istoriei”, anul III,
nr. 10 (26), 1998.
Stănescu, Marin C., Ion Flueraş – un arădean la
Moscova în 1920 / Ion Flueraş – a man from Arad in the
Moscow of 1920, în „Studia Universitatis «Vasile
Goldiş»”, Arad, Seria Ştiinţe Socio-Umane, tomul 5,
1995.
Tănăsescu, Florian, Internaţionala Comunistă şi
socialiştii români. Negocieri şi presiuni, 1920 / The
Communist International and Romanian Socialists.
Negotiations and Presures, 1920, în „Arhivele
Totalitarismului”, anul II, nr. 3, 1994.
Idem, Ioan Flueraş (1882-1953), în “Arhivele
Totalitarismului”, anul II, nr. 1-2, 1994.
Tănăsescu, Florian, Ştefan, Marian, 1920: în culisele
afilierii la Comintern. „I. Flueraş nu voieşte a se conforma” /
1920: Backstages of the Affiliation to the Komintern. „I.
Flueraş does not want to obey“, în „Magazin Istoric”, anul
XXIV, serie nouă, nr. 7 (280), iulie 1990.
3. General Studies
Frunză, Victor, Istoria stalinismului în România / The
History of Stalinism in Romania, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1990.
Jurca, Nicolae, Istoria social-democraţiei din România /
The History of Social Democracy in Romania, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
Krasnosselski, F. Vladimir, Stânga în România. 1832-
1948. Tentativă de sinucidere sau asasinat? / The Left Wing
in Romania. 1832-1948. Suicidal Attempt or Assassination?,
Aarhus/Danemarca, Editura Victor Frunză, 1991.
Moscovici, Ilie, Problemele actuale ale Mişcării Socialiste
/ Contemporary Problems of the Socialist Movement,
[Bucureşti], [f.a.].
Niculae, Vasile, O istorie a social-democraţiei române / A
History of Romanian Social Democracy, vol. II Bucureşti,
Editura Noua Alternativă, 1998.
Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, Istoria românilor în
secolul XX (1918-1948) / History of Romanians in the
XXth Century (1918-1948), Bucureşti, Editura Paideia,
1999.
Stănescu, Marin C., Neacşu, Gheorghe
(colaborator), Moscova, Cominternul, Filiera Comunistă
Balcanică şi România (1919-1943) / Moscow, Kominern,
Balkanian Communist Connection, and Romania (1919-
1943), Bucureşti, Editura Silex, 1994.
Tănase, Stelian, Clienţii lu’ tanti Varvara. Istorii
clandestine / Ma’am Varvara’s Clients. Clandestine Histories
, Bucureşti, Humanitas, 2005.
Tismăneanu, Vladimir, Stalinism pentru eternitate. O
istorie politică a comunismului românesc / Stalinism for
Eternity. A Political History of Romanian Communism, Iaşi,
Polirom, 2005.

DISTRIBUIȚI