Acasă Articole RTR Ioana Popescu, Documentarea vizuală monografică, de la „Tipuri” la Țărani

Ioana Popescu, Documentarea vizuală monografică, de la „Tipuri” la Țărani

628
Rezumat

The Monographic visual documentation, from ”Types” to Peasants

The article examines a major turning point introduced in social research practice by Dimitrie Gusti’s monographic program of visual documentation. The author argues that the monographic research program entailed an aesthetic that was new relative to the one mobilized by prior research. The visual information (that is, both photographs and filmed footage) gathered by the predecessors of the Gustian school displayed a certain Romantic sensibility, which drew on the ruin trope and the beautiful costume as part of an attempt to come up with a set of cultural types. In opposition to that, the monographic research was guided by direct observation and prioritized the documentation of everyday life. Due to that, the visual data gathered – based on empathy, social mobilization and the intimate knowledge of the subjects – became far more powerful.

Keywords: Dimitrie Gusti, Iosif Berman, visual documentation, types, sociological film.

Bibliografie
 • Bulzan, C., 2009, Filmul sociologic / The sociological film, în Tratat de sociologie rurală / Treatise on rural sociology, ed. Mica Valahie, București
 • Căliman, C., 1967, Filmul documentar românesc / Romanian documentary film, ed. Meridiane, București
 • Căliman, C., 2000, Istoria filmului românesc / Romanian film history, ed. Contemporanul, București
 • Datcu, I, 2014, Cornova 1931, în Etnologi basarabeni, nord-bucovineni și transnistreni / Basarabian, North Bukovinean and Transnistrean ethnologists, RCR Editorial, București; http://www.cooperativag.ro/ autor/iordan-datcu/
 • Golopenţia A., 1932, Aspecte ale desfășurării procesului de orășenizare a satului Cornova / Aspects of conducting the urbanization process of the village Cornova, în Arhiva pentru Știință și Reformă Socială
 • Golopenția, S., 2011, Cornova ca revelator al satului românesc și al monografiei / Cornova as revealing the Romanian village and the monography, Conferințele Micea Vulcănescu, MNȚR , București
 • Gusti, D. și co laboratorii, 2011, Cornova 1931, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán Rostás  și Vasile Șoimaru, ed Quant, Chișinău
 • Gusti, D., 1946, Sociologia militans. Cu noaștere și acţiune în serviciul naţiunii, vol. I, Cunoaștere / Sociologia militans. Knowledge and action in the service of the nation, vol. I, Knowledge, Fundația Regele Mihai I, București
 • Neamțu, O. 1969, Precursorii filmului sociologic / The precursors of the sociological film, Tribuna, Cluj Popescu, I, 1996, L’image photographique. Ambiguité et Pouvoir / Photographic image. Ambiguity and power, Martor nr. 2, București
 • Popescu, I, 1997, Une généalogie du regard / A Genealogy of the look, New Europe College Yearbook, București.
 • Rostas, Z, 2003, Sala luminoasă. Primii monografiști ai Școlii gustiene / The Bright Room. The First Monographists of Gusti’s School, ed. Paideia, București
 • Sontag, Susan, 1982, Sur la photographie / On Photography, ed. du Seuil, Paris
 • Stahl, H. H., 1936, Școala monografiei sociologice / School of the sociological monography, http://sas.unibuc.ro/ uploads_ro/1149/94/hhs36_monografia.pdf
 • Ștefănucă, P., 1932, Scrisori din război/ Letters from war, în Arhiva pentru știința și reforma socială
 • Voicu, C, 2013, Școala monografică, Dimitrie Gusti și Drăgușul / The Monographic School, Dimitrie Gusti and Drăguș, http://tara-barsei.ro/wp-content/ uploads/2014/01/voicu2013.pdf
DISTRIBUIȚI