Acasă Articole RTR Epură pentru Gheorghe Crăciun: Pupa russa de la roman la scenariu

Epură pentru Gheorghe Crăciun: Pupa russa de la roman la scenariu

705
Rezumat

Purification for Gheorghe Crăciun: “Pupa russa” from novel to script

o a script. All stages, all levels of intervention and the difficulties of this operation are described. The differences betweent he literary text and one of the possible cinematographic visions are shown. The dramaturgic qualities and defects of then ovel are marked, respectively the possibilities and the limits of the screening.

Keywords: screening, bildungsroman, minimalism, literature vs. film, narrative vs. dramaturgic

Bibliografie

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, The esthetics of film /Estetica filmului, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007.

D umitru Carabăţ, From word to image. A suggestion for a theory of literature screening/ De la cuvânt la imagine. Propunere pentru o teorie a ecranizării literaturii, Meridiane, Bucureşti, 1987.

Dumitru Carabăţ, Towards a poetics of the screenplay/ Spre o poetică a scenariului cinematografic, Casa de editură Pro, Bucureşti, 1998.

Robert McKee, Story. Conţinut, structură, metodă şi principii scenaristice / Story. Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, Asociaţia Filmtett, Cluj-Napoca, 2011.

Marian Popa, Competence and performance/ Competenţa şi performanţa, Cartea Românească, Bucureşti, 1982.

Frédéric Strauss & Anne Huet, How to make a film/ Cum se fac filmele, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Francis Vanoye & Anne Goliot-Lété, Short dissertation of filmic analysis/ Scurt tratat de analiză filmică, All Educaţional, Bucureşti, 1995.

DISTRIBUIȚI