Acasă Articole RTR Elena Botezatu, Gheorghe Crăciun – o artă fidelă vieții şi scrisului

Elena Botezatu, Gheorghe Crăciun – o artă fidelă vieții şi scrisului

616
Rezumat

Gheorghe Crăciun – An Art Faithful to Life and Writing

Gh. Crăciun is one of the well-known authors who were born in Stalinist period, he had the chance to read foreign literature and this fact had a major influence on his entire literary activity. He promoted and wrote a literature which was free of the official control of the authorities. Trough his literary work he succeded to oppose the realism controlled by the totalitarism to an alternative world which has two main sources of inspiration, firstly it is inspired by the daily life, by simple events from our existence and secondly, it is a world created with the help of intertextuality or other postmodern techniques. His work reconsiderates the relationship between the text and the reader who has the possibility to create and to enrich the literature with his own worldview.

Keywords: postmodernism, intertextuality, authenticity, writing, reader.

Bibliografie
  • Texte literare

Crăciun Gh. (1982): Acte originale / Copii legalizate / Original Documents / Legalized Copies,, București, Ed. Cartea Românească. Crăciun Gh. (1988): Compunere cu paralele inegale / Composition with Uneven Parallels, București, Ed. Cartea Românească.

  • Texte critice și teoretice

Analele universității din Craiova (2006): Seria Științe filologice Limbi și literature clasice, Anul III, Nr. 1-2, Ed. Universitară.

Ilie R., Lăcătuș A., Bodiu A., (2010): Legitimarea literaturii în secolul XX European / The Legitimation of Literature in the European 20th Century, Brașov, Ed. Universității Transilvania.

Lăcătuș A. (2012): “Sensul experimentului în literatura lui Gheorghe Crăciun” / „The Meaning of the Experiment in the Literature of Gheorghe Crăciun”, in Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi opera lui Gheorghe Crăciun / The Body and the Letter. Critical Explorations in the Biography and the Work of Gheorghe Crăciun, coordonat de Andrei Bodiu și Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.

Lefter I.B. (2000): Postmodernism, București, Ed. Paralela 45.

Manolescu, N. (2008): Istoria critică a literaturii române / The Critical History of Romanian Literature, Pitești, Ed. Paralela 45.

Mușat C. (2006): „Cerebralitatea senzorială a unui scriitor de cursă lungă” / „The Sensorialist Cerebrality of a Long-Running Writer”, in Observator cultural, 2006, 13 iulie, Nr. 329.

Mușina, Al. (2012) „Șase cuvinte-cheie pentru proza lui Gheorghe Crăciun” / „Six Keywords for the Prose of Gheorghe Crăciun”, in A. Bodiu, G. Moarcăș: Trupul şi litera, explorări critice în biografia şi opera lui Gheorghe Crăciun / The Body and the Letter. Critical Explorations in the Biography and the Work of Gheorghe Crăciun, coordonat de Andrei Bodiu și Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.

Oțoiu A. (2000): Trafic de frontieră. Proza generației ’80 / Frontier Traffic. The Prose of Generation 80, București, Ed. Paralela 45.

DISTRIBUIȚI