Acasă Articole RTR Despre mitogeneză şi lumile limbajului în poezia lui George Coşbuc

Despre mitogeneză şi lumile limbajului în poezia lui George Coşbuc

428
Rezumat

About mythogenesis and the worlds of language in George Coşbuc’s poetry

Our study concerns the recent book „George Coşbuc: lumile limbajului”, published at “Lucian Blaga” University Publishing House of Sibiu in 2016, on the biography and literary work of this transilvanian writer. The author, Radu Dragulescu, offers an image synthesis, an analysis who combines data documentation (as evidenced is the multitude of cited sources) with identification and application of expressive means used by the poet. Trying to fit him into a category it appears pointless, because it is important, in the opinion of the author, to renounce to the clichés and to identify the profound substance of his literary work.

Keywords: language, poetry, culture, imageries.

Bibliografie

Culianu, Ioan Petru, Studii româneşti II. Soarele şi Luna. Otrăvurile admiraţiei / Romanian Studies II. The Sun and the Moon. The Poisons of Admiration, Iaşi, Polirom, 2009.

Drăgulescu, Radu, George Coşbuc: lumile limbajului / George Cosbuc: the language worlds, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2016

Ghinoiu, Ion, Zeii pastorali / Pastoral gods, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2014.

Ghinoiu, Ion, Mitologie română / Romanian Mythology, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2013.

Noica, Constantin, Istoricitate şi eternitate / Historicity and Eternity, Editura Capricorn, Bucureşti, 1989

Oişteanu, Andrei, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească / Order and Chaos. Myth and Magic in traditional Romanian culture, Iaşi, Polirom, 2004.

Stăniloae, Dumitru, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român / Reflections on the spirituality of the Romanian people, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1992.

DISTRIBUIȚI