Acasă Articole RTR Contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu și cu Marcus Aurelius

Contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu și cu Marcus Aurelius

386
Rezumat

A Contemporary Of Butterflies, God And Marcus Aurelius

Although Romulus Bucur proves to be an influential figure in the most recent Romanian poetry trends, he has been drawing a peculiar type of critique throughout his thirty-five years of career. Some of the important literary historians (Manolescu, Zaciu, Negrici) have simply forgotten him in their syntheses, some (Simion, Martin, Cistelecan) have only settled for dealing with his work by means of singular interventions, in a categorical and descriptive manner, without following through the author’s overall path. This unfair situation would have probably continued if Bucur wouldn’t have published, in 2015, two books that trigger the effect of a geniune electric shock: The Art of War, an anthology with all the coordinates for it to be regarded as masterpiece, and automonography Opus Caementicium, where he explains (following the line that began with Poe, further used by Eliot and Pound) his reference system and poetic preferences. With suggestions from the latter book as a startpoint, the current essay offers a plausible and functional model of understanding the poetry of Romulus Bucur as a continuum novel, where, almost like in David Mitchell’s book, Cloud Atlas, the hero (soaked in musical and literary culture) stays true to himself, while also changing his age, epoque, temper and even his state of matter.

Keywords: the history of Romanian poetry, 80s generation, Romulus Bucur, cultural quote, intertext, projective verse, Mircea Cărtărescu, Alexandru Mușina

Bibliografie

Berryman, John, The Dream Songs, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1986
Bucur, Romulus, „N-am fost niciodată un bard județean”, interviu acordat Svetlanei Cârstean, în Observator cultural nr. 97-98, 01 ianuarie 2002
Bucur, Romulus, „Poemul săptămânii”, în România literară nr. 29, 6-10 august 2010
Bucur, Romulus, Arta războiului, București, Tracus Arte, 2015
Bucur, Romulus, Glose, București, Tracus Arte, 2017
Bucur, Romulus, Greutatea cernelii pe hârtie, București, Albatros, 1984
Bucur, Romulus, Literatură, viață, București, Cartea Românească, 1989
Bucur, Romulus, O seamă de personaje secundare, București, Tracus Arte, 2009
Bucur, Romulus, Odeletă societății de consum, București, Tracus Arte, 2018
Bucur, Romulus, Opera poetică, prefață de Emanuela Ilie, București, Cartea Românească, 2017
Bucur, Romulus, Opus Caementicium. (Micro)eseuri despre influența poetică, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015
Bucur, Romulus, Poeme alese (1975-2005), postfață de Al. Cistelecan, Brașov, Aula, 2008
Cărtărescu, Mircea, „Concepte şi sentimente”, Amfiteatru, XVII, nr. 11, noiembrie 1982
Chișu, Lucian (coord.), Alte noi rotonde 13 (VI), București, Editura Muzeului Literaturii Române, 2008
Ciotloș, Cosmin, „Cum vorbim despre poezie”, în Dilema veche nr. 762, 27 septembrie – 3 octombrie 2018
Cistelecan, Al., Top ten. Recenzii rapide, Cluj, Dacia, 2000
Lefter, Ion Bogdan, Flashback 1985: începuturile „noii poezii”, Pitești, Paralela 45, 2005
Maiorescu, Titu, Opere. I. Jurnal. Volumul I: 1855-1882, ediție critică coordonată de Bogdan Mihai Dascălu, text stabilit, traducere, notă asupra ediției, note, glosar și indici de Ana-Maria Dascălu și Bogdan Mihai Dascălu, tabel cronologic de Tiberiu Avramescu, prefață de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013
Mihăieș, Mircea, „O răfuială prostească”, în România literară nr. 44, 18 octombrie 2019
Mușina, Alexandru, Scrisorile unui geniu balnear. Epistolarul de la Olănești II, Brașov, Aula, 2007
Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism, Iași, Polirom, 2019
Negruzzi, Iacob, Jurnal, ediție necenzurată, traducere din limba germană de Horst Fassel, note de Dan Mănucă și Horst Fassel, prefață de Dan Mănucă, Editura Muzeelor Literare, Iași, 2014
Perian, Gheorghe, Scriitori români postmoderni, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996
Pișcu, Daniel, Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, Brașov, Aula, 2002
Pop, Ion, Viață și texte, Cluj-Napoca, Dacia, 2001
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei românești, vol. II, București, Minerva 1984
Simion, Eugen, Scriitori români de azi. IV, București, Cartea Românească, 1989
Stănescu, Bogdan-Alexandru, „Imnuri întoarcerilor neglorioase”, în Observator cultural nr. 786, 21 august 2015
Stratan, Ion, Ieșirea din apă, București, Cartea Românească, 1981
Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, ediția a treia, București, Cartea Românească, 2006

DISTRIBUIȚI