Acasă Articole RTR Câteva consideraţii privitoare la sculptura figurativă din bisericile romanice săseşti din Transilvania

Câteva consideraţii privitoare la sculptura figurativă din bisericile romanice săseşti din Transilvania

400
Rezumat

Several Reflections Concerning the Figurative Sculpture in the Romanesque Churches of the Transylvanian Saxons

The present study contains some brief observations concerning the defining elements of the Romanesque sculpture, observed in the churches of the Transylvanian Saxon communities. In the works already published, we have found that there is a provincial component of Romanesque architecture and sculpture, mainly due to the rural communities in which these were built. Beyond the rural specificity, in sculpture is a consistent thematic repertoire is present, with a well-defined moralizing character.

Keywords: Transylvania, Romanesque style, church, portal sculpture, iconography, moral

Bibliografie

Corneanu Sebastian, Der Kampf des Glaubens gegen die Götzenanbetung. Eine moralisierende Darstellung auf dem Portal der evangelischen Kirche in Freck/Avrig (Kreis Hermannstadt/Sibiu) / The Illustration of the Penance Sacrament. An Iconographic Approach of the Carved Scenes
Corneanu Sebastian, Die Darstellung der Buße. Eine ikonographische Interpretation der auf den Archivolten des Portals der evangelischen Kirche in Holzmengen /Hosman (Kreis Hermannstadt/Sibiu) vorhandenen Skulpturen, în vol. Forschungen zur Volks – und Landeskunde, nr. 54/2011;
Corneanu Sebastian, Ilustrarea Penitenţei în sculpturile din arhivoltele portalului bisericii evanghelice din Hosman, judeţul Sibiu. Interpretare iconografică / The Illustration of the Penance Sacrament. An Iconographic Approach of the Carved Scenes on the Portal of the Protestant Church in Hosman, în Transilvania, nr. 2/2011;
Corneanu Sebastian, Moralisierende Darstellungen an drei romanischen Kirchenportalen. Fallstudie zum Portal der evangelischreformierten Kirche von Sakadat (Kreis Sibiu / Hermannstadt) / Three Portals carved with Moralizing Scenes. A Case Study – The Portal of Protestant Church from Sakadat (Sibiu County), în vol. Forschungen zur Volks -und Landeskunde, nr. 59/2016;
Corneanu Sebastian, Trei portaluri decorate cu scene moralizatoare. Studiu de caz – portalul bisericii evanghelice din Săcădate / Three Portals carved with Moralizing Scenes. A Case Study – The Portal of Protestant Church from Săcădate, în STUDIA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS – Series Historica, nr. 13/2016;
Corneanu Constantin Sebastian, Amprente în piatră: figurativ şi decorativ în sculptura romanică şi gotic timpurie din Transilvania / Prints in Stone: Decorative and Figurative in the Romanesque and Early Gothic Sculpture from Transylvania, Sibiu, 2015;
Corneanu Sebastian, Arborele vieţii în portalurile bisericilor săseşti din Ocna Sibiului, Vurpăr, Drăuşeni / The Tree of Life in the Portals of Churches from Ocna Sibiului, Vurpăr, Drăuşeni, în Transilvania, nr. 4/2014;
Corneanu Sebastian, Die Darstellung des Lebensbaumes auf den Portalen der siebenbürgischsächsischen Kirchen aus Salzburg/Ocna Sibiului, Burgberg/Vurpăr und Draas/Drăuşeni / The Tree of Life in the Portals of Churches from Ocna Sibiului, Vurpăr, Drăuşeni,, în vol. Forschungen zur Volks -und Landeskunde, nr. 55/2012;
on the Portal of the Protestant Church in Hosman, în vol. Forschungen zur Volks -und Landeskunde, nr. 57/2014;
Salontai Mihaela Sanda, Portalul bisericii evanghelice din Hosman / The Portal of the Protestant Church from Hosman , în Artă, Istorie, Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj Napoca, 2003;
Vătăşianu Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Român / The History of the Feudal Art in The Romanian Countries, Bucureşti, 1959.

DISTRIBUIȚI