Acasă Articole RTR Câteva aspecte privind conceptul de proformă

Câteva aspecte privind conceptul de proformă

380
Rezumat

Some aspects of the concept of proform

In this article, I wanted to make a brief presentation of the class of proforms. This class is extremely heterogeneous because it brings together language units that depend on the context referential, specifying its reference by setting an anaphoric ratio, rarely cataphoretic, with another component of communication, called the reference source of the proform. There are different conceptions underpinning the models proposed for studying the concept of proform in the morphological, syntactic, discursive trends, which, besides their fundamental theoretical importance, are guidelines and practical importance: to be a precious guide in interpreting the proform and finding its referent.

Keywords: proform, substitute, meaning of words, pronoun, grammar, examples from literature

Bibliografie

Avram, Mioara, Gramatica pentru toți / Grammar for all, București, Editura Academiei Române, 1986
Bidu-Vrânceanu, Angela, Călărașu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaș, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela Dicționar de științe ale limbii, / Dictionary of Language Sciences, București, Editura Nemira, 2001.
Ciocîrlan, Alexandra, Drăgulescu, Radu, Distorsionări ale comunicării. Cercetări de psiholingvistică / Distortions of Communication. Psycholinguistics Research, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2013.
Dan, Simina-Maria, Elemente de gramatică a textului / Grammar Elements of the Text, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2004.
Drăgulescu, Radu, Lingvistică generală / General Linguistics, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2015.
Drăgulescu, Radu, Stilistică generală și funcțională / General and Functional Stylistics, Sibiu, Editura „Lucian Blaga”, 2000.
***Gramatica limbii române, volumul I și al II-lea, / The Grammar of Romanian, București, Editura Academiei Române, 2005.
Grammaire structurale du français. Nom et pronom / Structural grammar of French. Noun and pronoun, Paris, Editura Larousse, 1965
Izverna-Tarabac, Irina, Studii de lingvistică: Anafora, între gramatică și pragmasemanatică / Linguistics Studies: Anaphora, between Grammar and Pragmasemantic, Suceava, Editura Universității, 2008.
Manoliu-Manea, Maria, Sistematica substitutelor în româna contemporană standard / Systematic substitutions in Standard Contemporary Romanian, București, Editura Academiei Române, 1968.

DISTRIBUIȚI