Acasă Articole RTR Arheologia conceptului de cultură. Tranziția înspre epistema modernă

Arheologia conceptului de cultură. Tranziția înspre epistema modernă

236
Rezumat

The Archeology of the Concept of Culture. The Transition of the Modern Episteme

This study’s goal is the analysis of the transition epoch on a European scale (16th to 18th century). This moment represents a fundamental step took by the entire European population from North to South and from East to West. A vast collection of events, actions, epistemological orientations and cultural movements with significant impact on the history and existence of national, continental and global communities have been identified and analyzed. This research signals out the theoretical perspectives defining the concepts of culture and civilization, as given by ethnologists, sociologists, culture critics and philosophers.

Keywords: culture, history of culture, civilization, transition to modernity, European humanism

Bibliografie

Berstein, Serge; Milza, Pierre, Istoria Europei, vol.3: State şi identităţi europene (secolul XIV – 1815) / History of Europe, vol. 3: European States and Identities, Iaşi, Institutul European, 1998.
Blaga, Lucian, Trilogia culturii, în: Opere, vol. 9 / Trilogy of Culture, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
Braudel, Fernand, Jocurile schimbului, vol. I-II / Games of Exchange, vol. I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985.
Braunstein, Florence; Pepin, Jean-François, Rădăcinile culturii occidentale, Bucureşti / The Roots of Western Culture, Editura Lider, s.a.
Burke, Peter, Renaşterea europeană. Centre şi periferii / European Renaissance. Centers and Peripheries, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
Canton, Norman F., The Civilisation of the Middle Ages, Harper Collins Publishers, 1993.
Caune, Jean, Cultură şi comunicare. Convergenţe teoretice şi locuri de mediere / Culture and Communication. Theoretical Convergences and Places of Mediation, Bucureşti, Cartea Românească, 2000.
Călinescu, Matei, Clasicismul european / European Classicism, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971.
Chaunu, Pierre, Civilizaţia Europei clasice, Vol. I / The Civilization of Classical Europe, vol. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
Delumeau, Jean, Civilizaţia Renaşterii / Communication Science, Bucureşti, Meridiane, 1995.
Domşa, Victor, Mass media. Structuri hermeneutice / Mass Media. Hermeneutic Structures, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga, 1997.
Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. III / The History of Culture and Civilization, vol. III, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990.
Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, Renaşterea umanismului şi destinul artelor, Bucureşti/ The Renaissance of Humanism and the Destiny of the Arts, Editura Univers, 1975.
Durant, Will, Kulturgeschichte der Menschensheit, vol. I: Weltreiche des Glaubens; vol. II: Das frühe Mittelalter; vol. III: Das Hohe Mittelalter und die Früherenaissance, respectiv, în original, Band, 5, 6, 7, Frankfurt am Main; Berlin; Wien, Verlag Ullstein Gmbh, 1981.
Fontana, Josep, Europa în faţa oglinzii / Europe in Front of the Mirror, Iaşi, Editura Polirom, 2000.
Guizot, François, Istoria civilizaţiei în Europa: De la căderea Imperiului Roman până la Revoluţia Franceză / History of European Civilization: From the Fall of the Roman Empire to the French Revolution, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000.
Husar, Alexandru, Ideea europeană sau noi şi Europa (istorie, cultură, civilizaţie) / The European Idea or Us and Europe (History, Culture, Civilization), Iaşi, Institutul European, Chişinău, Editura Hiperyon, 1993.
Im Hof, Ulrich, Europa Luminilor / Europe of the Lights, Iaşi, Editura Polirom, 2003.
Le Goff, Jacques, Omul medieval / The Medieval Man, Iaşi, Polirom, 1999.
Lohisse, Jean, Comunicarea: De la transmiterea mecanică la interacţiune / Communication: From Mechanical Transmission to Interaction, Iaşi, Editura Polirom, 2002.
Mándics György, Civilizaţia şi culturile Africii vechi / The Civilization and Cultures of Old Africa, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1983.
Marinescu, Maria C., Umanistul Stefan Bergler (1680-1738).Viaţa şi activitatea sa / Stefan Bergler, Humanist (1680-1738). His Life and Activity, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943.
McLuhan, Marshall, Galaxia Gutenberg. Omul şi era tiparului / The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Bucureşti, Editura Politică, 1975.
Moles, Abraham, Sociodinamica culturii / The Destiny of Mankind, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974.
Negulescu, P.P., Destinul omenirii / The Socio-Dynamics of Culture, în Scrieri inedite, vol.V, Bucureşti, Editura Academiei, s.a.
Neumann, Victor, Tentaţia lui homo-europaeus. Geneza spiritului modern în Europa Centrală şi de Sud-Est / The Tentation of Homo-Europaeus. The Genesis of Modern Spirit in Central and South-Eastern Europe, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991.
Noica, Constantin, Ce este umanismul / What is Humanism, în „Kriterion”, nr. 3, 1993.
Noica, Constantin, De dignitate Europae, Bucureşti, Kriterion Verlag, 1988.
O’ Sullivan, Tim, ş.a., Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale / Fundamental Concepts of Communication Sciences and Cultural Studies, Bucureşti, 2000.
Oţetea, Andrei, Renaşterea şi Reforma / Renaissance and Reform, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.
Patapievici, Horia-Roman, Zbor în bătaia săgeţii. Eseu asupra formării / Flight within Arrow’s Reach. Essay on Formation, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.
Péronnet, Michel, Histoire moderne I: Le XVI-e siècle: des grandes découvertes à la Contre-Reforme (1492-1620), Paris, Hachette, 1981.
Perroy, E.; Mosnier, Er.; Larousse, E., Histoire générale des civilisations, vol. III: Le Moyen Âge; vol. IV: Les XVI-e et XVII-e siècles; vol.V: Le XVIII-e siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1967.
Rossi, Paolo, Naşterea ştiinţei moderne în Europa / The Birth of Modern Science in Europe, Iaşi, Polirom, 2004.
Tănase, Alexandru, Cultură şi civilizaţie / Culture and Civilization, Bucureşti, Editura Politică, 1977.
Topor, Rodica; Diaconu, Florica; Marghescu, Georgeta, Cultură: Termeni şi personalităţi. Dicţionar / Culture: Terms and Personalities. Dictionary, Bucureşti, Editura Vivaldi, 2000.
Uscătescu, George, Ontologia culturii / The Ontology of Culture, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.
Cuilenburg, J.J. Van; Scholten, O.; Noomen, G.W., Ştiinţa comunicării, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998.
Vianu, Tudor, Filozofia culturii şi teoria valorilor / The Philosophy of Culture and the Theory of Values, Bucureşti, Editura Nemira, 1998.
*** Dicţionar latin-român / Latin-Romanian Dictionary, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962.
*** Dicţionar de termeni literari / Dictionary of Literary Terms, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1976.

DISTRIBUIȚI