Acasă Articole RTR Dileme româneşti la început de sec. 20. Perspective ale progresului: naţionalismul lui...

Dileme româneşti la început de sec. 20. Perspective ale progresului: naţionalismul lui N. Iorga vs. sincronismului lui E. Lovinescu

542
Rezumat

Romanian Dilemmas at Beginning of the 20th Century.
Approaches of the Progress: the Nationalism of N. Iorga vs. the Synchronism of E. Lovinescu

After the First World War and the creation of the Greater Romania the question of progress and modernization became more acute than ever for intelectuals from all the areas of Romanian life. This study tackels two options that were taken into account: one expressing a nationalistic view of progress which claimed that the Romanian people must develop themselves through their own resources; the other view stated that the modernization of
Romania implies a process of synchronization to the occidental values and culture and is based on the support and influences from the Western countries. In this context, the aim of the paper is to reconstruct the dispute between the thought of a remarkable nationalistic figure from the 20th century – the historian Nicolae Iorga and the opposite view towards progress expressed by the promoter of synchronism – the literary critic Eugen Lovinescu.
Keywords: Romanian interwar culture, Nicolae Iorga, cultural nationalism, Eugen Lovinescu, the theory of synchronization

Bibliografie
 • Bădărău, George, Modernismul interbelic/The Interwar Modernism, Institutul European, Iaşi, 2005
 • Iorga, Nicolae, Ce este Sămănătorul/What is „Sămănătorul”, în O luptă literară, vol. 1, Ed. Minerva,Bucureşti, 1979 .
 • Iorga, Nicolae, Despre drepturile limbii naţionale în statul modern/ About the Rights of the National Language in the Modern State, în O luptă literară, vol.1, Ed. Minerva,Bucureşti, 1979.
 • Iorga, Nicolae, O viaţă de om aşa cum a fost/A Man’s Life, the Way It Was, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984.
 • Iorga, Nicolae, Ce e un naţionalist?/What is a Nationalist?, în Neamul Românesc, III, nr. 132, Vălenii de Munte, 1908.
 • Iorga, Nicolae, Împotriva clevetitorilor/Against the Slanders, în O luptă literară, vol. 1, Ed. Minerva, Bucureşti, 1979.
 • Livezeanu, Irina, Cultură şi naţionalism în RomâniaMare 1918-1930/ Culture and Nationalism in the Greater Romania 1918-1930, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
 • Lovinescu, Eugen, Direcţia nouă a d-lui Iorga/ The New Direction of Mr. Iorga, în Opere I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982.
 • Lovinescu, Eugen, Literatura şi critica noastră/ Our Literature and Critique, în Opere I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982.
 • Lovinescu, Eugen, Problema ţărănismului în literatura noastră/ The Problem of the Peasantry in Our Literature, în Opere I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982.
 • Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne/ The History of the Modern Romanian Civilization, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997.
 • Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane/ The History of the Contemporary Romanian Literature, vol. 1, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981.
 • Lovinescu, Eugen, Memorii. Scrieri 2/ Memoirs.Writings 2, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Mihăilescu, Florin, N. Iorga – Biblioteca critică/ N.Iorga – The Critical Library, Ed. Eminescu, Bucureşti,1979.
 • Nicoară, Simona, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri,ideologii/ The Modern Nation. Miths, Symbols, Ideologies, Ed.Accent, Cluj-Napoca, 2002.
 • Oldson, William O., The Historical and Nationalistic Thought of Nicolae Iorga, East European Quarterly,Boulder, 1973.
 • Ornea, Zigu, Sămănătorismul/ The „Sămănătorism”,Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.
 • Ornea, Zigu, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea/ Traditionalism and Modernity in the Third Decade,Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980.
 • Theodorescu, Barbu, Nicolae Iorga, Ed. Tineretului,Bucureşti, 1968.
DISTRIBUIȚI