Teologie
George Cătălin Nicolau, Periodizarea istoriei limbii române în concepţia lui G. Ivănescu. Perspectivă
Autor: George Cătălin Nicolau

Elena Vieru, Behaviorism în proza lui Vasile Voiculescu
Autor: Elena VIERU

Vasile Mărculeţ, Revenirea bizantină la Dunărea de Jos (971)
Autor: Elena VIERU

Vlad Sofronie, Das byzantinische Zeremoniell in der Interpretation der Chronisten des IV. Kreuzzuges und die Folgen dieses kulturellen Konfliktes für die Eroberung Konstantinopels von 1204
Autor: Vlad SOFRONIE

Daniel Şandru, Public intellectuals, ideological options, and “political religions”. The case of interwar Romania
Autor: Daniel ŞANDRU

Liviu Petcu, Experienţa extatică a sufletului în Dumnezeu după Sf. Grigorie al Nyssei (III)
Autor: Liviu PETCU

Studii literare
Teodora Dumitru, Eugen Lovinescu şi «evangheliile» modernităţii literare europene
Autor: Teodora DUMITRU

Antonio Patraş, E. Lovinescu. Pentru reabilitarea modelului melodramatic în literatura modernă (II)
Autor: Antonio PATRAŞ

Nicoleta Cliveţ, Gheorghe Grigurcu – conceptul critic
Autor: Nicoleta CLIVEŢ

Anamaria Cristina Coroian, Gabriela Adameşteanu: la umbra confortabilă a romanului. Elemente de poetică
Autor: Anamaria Cristina COROIAN

Andrei Bodiu, Despre demnitatea suferinţei
Autor: Andrei Bodiu

Istorie si studii culturale
Otilia Urs, Istoriografia coresiană. Partea a II-a. Bibliografia vieţii şi a activităţii diaconului Coresi
Autor: Otilia URS

Bogdan Andriescu, Timp liber şi lectură în însemnări pe cartea românească veche din Transilvania sec. XVII-XIX (Partea a II-a)
Autor: Bogdan ANDRIESCU

Cristina-Maria Dăneasă, Tipologia bisericilor de lemn din Bazinul Văii Mureşului, judeţul Hunedoara
Autor: Cristina-Maria DĂNEASĂ

Monica Mureşan, Condiţiile validităţii unei căsătorii în Transilvania Modernă
Autor: Monica MUREŞAN

Mihai Croitor, România şi Marile Puteri (1960-1970)
Autor: Mihai CROITOR

Etnografie si folclor
Camelia Burghele, „Încredinţarea“ şi „strigările în biserică“ – momente încărcate semantic ale ceremonialului nupţial (Câmpia - Sălaj)
Autor: Camelia BURGHELE

Istorie si studii culturale
Otilia Urs, Istoriografia coresiană. Partea a II-a. Bibliografia vieţii şi a activităţii diaconului Coresi
Autor: Otilia URS

Bogdan Andriescu, Timp liber şi lectură în însemnări pe cartea românească veche din Transilvania sec. XVII-XIX (Partea a II-a)
Autor: Bogdan ANDRIESCU

Cristina-Maria Dăneasă, Tipologia bisericilor de lemn din Bazinul Văii Mureşului, judeţul Hunedoara
Autor: Cristina-Maria DĂNEASĂ

Monica Mureşan, Condiţiile validităţii unei căsătorii în Transilvania Modernă
Autor: Monica MUREŞAN

Mihai Croitor, România şi Marile Puteri (1960-1970)
Autor: Mihai CROITOR