Acasă Articole RTR Zonele de intrare și trecere în spațiul sacru al bisericii. Teme iconografice

Zonele de intrare și trecere în spațiul sacru al bisericii. Teme iconografice

389
Rezumat

The Passageway Areas in the Sacred Space of the Church. Iconographical Themes

This paper aims to present the research results concerning the church painting of the entrance and passage portals. I analysed the place of the iconographic subjects and their possible role in this area. The results are based on the study of Moldavian churches that were built and painted during the reigns of Stephen the Great and Petru Rares (century).
The entrance portal of the church acts as the border between the profane exterior space and the sacred interior one, as in Mircea Eliade’s view. Through a series of factors such as architecture, iconography, and ritual, the interior of the church becomes a space with sacred value.
Passing through the portals and through the successive rooms of the church that carry a progressive sense of sacredness suggests the idea of a ‘passage’ from the exterior to the interior. This ‘passage’ is highlighted by the interior architecture and the iconography of each room and portal area.

Keywords: passageway, church portal, iconography, sacred space, medieval Moldavia, 15th – 16th century

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură (The Holy Bible). București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, 1975.
Dionisie Areopagitul, Sfântul. Opere Complete (Complete Works). București, Editura Paideia, 1996, 288 p.
Maxim Mărturisitorul, Sfântul. Mistagogia. În colecția: Scrieri * Traduceri de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, București, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxă, 2017, 236 p.
Mineiul Lunei Iunie (The Menaion, Month of June). Ediţia a III-a, București, Tipografia Cărţilor Bisericești, 1927.
The Oxford Dictionary of Byzantium. Editor Alexander P. Kazhdan, New York, Oxford University Press, 1991.
Triodul (The Lenten Triodion). Ediţia a VIII-a, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., 1986.
Balș, Gheorghe. Maica Domnului Îndurătoarea, în bisericile moldovenești din veacul al XVI-lea (Our Lady of Tenderness in Moldavian churches of the 16 th century). București, 1930
Cavarnos, Constantine. Ghid de iconografie bizantină (Byzantine Iconography Guide). București, Ed. Sophia, 2005, 240 p.
Dionisie din Furna. Carte de pictură (The Painter’s Manual). București, Editura Meridiane, 1979.
Eliade, Mircea. Sacrul și profanul (The Sacred and the Profane). București, Editura Humanitas, 2017, 168 p.
Lidov, Alexei. Hierotopy. The creation of Sacred Spaces as a Form of Creativity and a Subject of Cultural History. În: Hierotopy. Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia, (cuvânt înainte), editor Alexei Lidov, Moscova, Progress-tradition, 2006, p. 33-58.
Lidov, Alexei. Holy Face, Holy Script, Holy Gate. Revealing the Edessa paradigm in Christian imagery. În: Intorno al Sacro Volto: Genova, Bisanzio e il Mediterraneo (secoli XI-XIV), editor Anna Rosa Calderoni Masetti, Veneția, 2007, p. 195-212.
Negrău, Elisabeta. Deisis în pictura românească a secolelor XIV-XVIII. Teme și semnificații (Deisis in the Romanian Painting of the 14 th – 18th Centuries. Themes and Meanings). În: Revista teologică, serie nouă, anul XXI (93), aprilie-iunie, nr. 2/2011, Sibiu, Editura Andreiana, p. 47-63.
Ică, Ioan I. Jr. Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei – studii și texte (Virgin Mary in the 20 thCentury Theology and in the Hesychastic Spirituality of the 14 th Century: Gregory Palamas, Nicholas Cabasilas, Theophanes of Nicaea – Studies and Texts), Sibiu, Editura Deisis, 2008, 640 p.
Vătășianu, Virgil. Consideraţii privind originea și semnificaţia „Orantei” (Considerations on Origin and Significance of the `Orans`). În: Studii de artă veche românească și universală, București, Editura Meridiane, 1987, p. 103-105.

DISTRIBUIȚI