Acasă Articole RTR What is the Proper Peasant to Do? Changes in Perspective on Cultivating...

What is the Proper Peasant to Do? Changes in Perspective on Cultivating Land in Czech Ruralism

492
Rezumat

What is the Proper Peasant to Do? Changes in Perspective on Cultivating Land in Czech Ruralism

Abstract: The paper focuses on cultural changes that the depiction of land cultivation in Czech ruralism literature (authors like Josef Knap, František Křelina, Václav Prokůpek, etc.) goes through in Modernism. It refers to the impact of political discourse and the influence of media – especially newspapers – at the time. The analysis points to the relevance of how traditionalist literature discourse incorporates modern approaches to agriculture and new modes of representation of the countryside.

Keywords: Czech literature, ruralism, Modernism, agriculture, newspaper.

Citation suggestion: Derkova, Vladimira. “What is the Proper Peasant to Do? Changes in Perspective on Cultivating Land in Czech Ruralism.” Transilvania, no. 5 (2022): 65-70. https://doi.org/10.51391/trva.2022.05.09.

Bibliografie

***. Ottův slovník naučný nové doby [Ottoʼs Scientific Dictionary], V/1. Prague: J. Otto, 1938.

Hnízdo, Vlastislav. “Role časopisu Sever a Východ v koncepci českého ruralismu” [The Role of the Magazine North and East in the Conceptualization of Czech Ruralism]. In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti, díla, ideje: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2005 v Sedmihorkách [Ruralism, its Roots and Heritage: Personalities, Works, Ideas. Collection of Papers from the Scientific Conference Held on 22-23 April 2005 in Sedmihorkách], edited by Ivo Navrátil, 60-69. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2005.

Holeček, Lukáš. “The Countryside as an Indicator of Changing Times Representation of the Countryside in Czech Prose of 1935 to 1946.” In Portraying Countryside in Central European Literature, edited by Jakub Ivánek and Jan Malura, 288-302. Ostrava: Univesity of Ostrava, 2021.

Holeček, Lukáš. Antonín Matula, filozof a úředník ve službě venkovu [Antonín Matula, a Philosopher and a Civil Servant in the Service of the Country]. Prague: NLN. 2019.

Jančík, Drahomír. “Agrarismus a cesta básníků české půdyʼ k ruralismu.” [Agrarianism and the Path of the Poets of Czech Soilʼ Towards Ruralism]. In Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury: 1848-1948 [The Czech and German Peasant in the Mirror of Fiction: 1848-1948], edited by Edvard Kubů, Jiří Šouša, and Aleš Zářický, 590–613. Prague: Dokořán, 2014.

Knap, Josef. Puszta. Prague: Novina, 1937.

Knap, Josef. Réva na zdi [Vine on the Wall]. Prague: Alois Hynek. 1947.

Křelina, František. Hubená léta [Dry Years]. Prague: Novina. 1935.

Kutnar, František. Generace Brázdy [The Generation of the Furrow]. Prague: Historický klub. 1992.

Macura, Ondřej. “Josef Holeček a selství” [Josef Holeček and Peasantry]. In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti, díla, ideje: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2005 v Sedmihorkách [Ruralism, its Roots and Heritage: Personalities, Works, Ideas: Collection of Papers from the Scientific Conference Held on 22-23 April 2005 in Sedmihorkách], edited by Ivo Navrátil, 36-38. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2005.

Matula, Antonín. “Československá výchova lidu” [Czechoslovak People Education]. Česká osvěta 23, no. 8 (1926/1927): 402.

Matula, Antonín. “Ruralismus v krásném písemnictví” [Ruralism in Belles-lettres]. Osvěta venkova, no. 4 (1932/1933): 1.

Med, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) [Literary Life in the Munich Shadow (1938-1939)]. Prague: Academia, 2011.

Prokůpek, Václav. Nebe nad námi [The Sky Above]. Prague: Novina, 1941.

Prokůpek, Václav. Zakryto slzami [Covered in Tears]. Prague: Novina, 1937.

Prokůpek, Václav. Žitný dvojklas [Rye Twin-spike]. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1943.

Prokůpek, Václav. Ztracená země [Lost Country]. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1946.

Rokoský, Jan. Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany [Rudolf Beran and his Era: Rise and Fall of Agrarian Party]. Prague: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

Rychlík, Jan, Lukáš Holeček, Michal Pehr, eds. Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století [Agrarianism in Central and Eastern Europe of the 19th and 20th Centuries]. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2015.

DISTRIBUIȚI