Acasă Articole RTR Viaţa spirituală în viziunea unui mistic siriac: Avva Iosif Hazzaya

Viaţa spirituală în viziunea unui mistic siriac: Avva Iosif Hazzaya

455
Rezumat

 

Spiritual life in the vision of a Syriac mystic: Rabban Joseph Hazzaya

The author of this study starts from the recent translation into Romanian of the spiritual writings of an author from the 18th century, Joseph Hazzaya (“The Visionary”), to make a few considerations on the Christian ascetic-mystical experience in general and on the Syriac in particular. Thus, ascetic themes such as obedience, “the gift of tears”, the real experience of grace, as well as symbols such as “formless light”, fire or light, are briefly analyzed. Then the three poles of the ecclesial-theological power are presented: school theology, sacramental-hierarchical authority, and spiritual paternity, which can be both complementary but also antagonistic (as in Hazzaya’s case). Finally, the latest considerations concern the actuality and the importance of the writings mentioned in the Romanian monastic and theological context.

Keywords: Ascetic-mystical experience, vision of God, Oriental Orthodox Churches, Syriac Phylokalia, Joseph Hazzaya

Bibliografie

xx „Le livre de la chasteté composé par Jésusdenah, éveque de Basrah”, publié et traduit par J.-B. Chabot, în Mélanges d’archéologie et d‘histoire 16 (1896), p. 225-291.
xxx Filocalia siriacă. Iubirea de frumos și înțelepciune – calea spre desăvârșire/ The Syriac Phylokalia. Love of beauty and wisdom – the way to perfection, trad., selecție de texte, note și comentarii Remus Rus, Univers Enciclopedic Gold, București, 2014.
(Hazzāyā), Ioseph Perspicacis, Capita gnostica, nunc primum reperta, edidit Maximus Kalinin, Moscoviae-Monte Athone, 2018.
Alenskaia, Aminata, et Kalinin, Maximin, „Mar Joseph Hazzaya: exemplarité de sa vie et actualité de son enseignement”, în L’après Daech, entre géopolitique et Mystique, les pères de l’Eglise dans le chaoe oriental, Éditions AED, 2018, p. 79-93.
Alfeyev, Ilarion, mitropolitul de Volokolamsk, Lumea duhovnicească a Sfântului Isaac Sirul/ The Spiritual World of Isaac the Syrian, trad. Dragoş Dâscă, cuvânt înainte de Kallistos Ware, Doxologia, Iaşi, 2013.
Argárate, Pablo, „The Semantic Domain of Fire in the Writings of Joseph Hazzāyā”, în Juan Pedro Monferrer-Sala (ed.), Eastern Crossroads. Essays in Medieval Christian Legacy, Gorgias Press, Piscataway, New Jersey, 2007, p. 97-108.
Bănică, Mirel, Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană/ The need for a miracle. The phenomenon of pilgrimages in contemporary Romania, Polirom, Iași, 2014.
Berti, Vittorio, „Le débat sur la vision de Dieu et la condamnation des mystiques par Timothée Ier: la perspective du patriarche”, în A. Desreumaux (ed.), Les mystiques syriaques, (Études syriaques 8), Geuthner, Paris, 2011, p. 151-176.
Berti, Vittorio, Vita e studi di Timoteo I (823), patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull’epistolario e sulle fonti contigue [Cahiers de Studia Iranica 41, Chrétiens en terre d’Iran III], Peeters, Paris, 2009.
Beulay, Robert, La Lumière sans forme. Introduction à l’étude de la mystique chrétienne syro-orientale, Chevetogne, s.a.
Bianchi, Enzo, „The holy spirit in the monastic life”, în Cistercian Studies Quarterly 37 (2002), nr. 2, p. 153-166.
Brock, Sebastian, „The «Nestorian» Church: A Lamentable Misnomer”, în Bulletin of The John Rylands University Library of Manchester 3 (1996), p. 23-35.
Brock, Sebastian, Efrem Sirul. I. Ochiul luminos. Viziunea spirituală a lumii la Sfântul Efrem Sirul. II. Imnele despre Paradis, Traducere: pr. Mircea Ielciu (I), diac. Ioan I. Ica jr. (II), Studiu introductiv: diac. Ioan I. Ica jr., Deisis, Sibiu, 1998.
Ignatius Aphram I Barsoum, Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace/ The Scattered Pearls: history of Syriac literature and sciences, trad. Ovidiu Tămaş, Proema, Baia Mare, 2016.
Bunge, Gabriel, „Le «lieu de la limpidité». À propos d’un apophtegme énigmatique: Budge II, 494“, în Irenikon, vol. LV (1982), p. 7-18.
Chaillot, Christine, and Belopoposky, Alexander (eds.), Towards Unity: The Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox Churches, Geneva 1998.
Efrem Sirianul, Sfântul, Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Prezentare și traducere: diac. Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2010, ed. a II-a (2000, ed. I).
Efrem Sirianul, Sfântul, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii, Traducere și studiu introductiv: diac. Ioan I. Ica jr., Deisis, Sibiu, 2010, ed. II (1999, ed. I).
Efrem Sirianul, Sfântul, Imnele Raiului, Traducere și studiu introductiv: diac. Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2010.
Efrem Sirul, Sfântul, Despre cea de-a Doua Venire a Domnului Nostru Iisus Hristos, trad., introducere și note Alexandru Prelipcean, Doxologia, Iași, 2018.
Efrem Sirul, Sfântul, Erminii Scripturistice, trad., introducere și note Alexandru Prelipcean, Doxologia, Iași, 2018.
Fiey, J.M., „Icho’dnah, Mtropolite de Basra, et son oeuvre”, în L’Orient Syrien 11 (1966), p. 431-540.
George, K.M., „Oriental Orthodox – Orthodox Dialogue”, în Nicholas Lossky et al. (eds.), Dictionary of Ecumenical Movement, Geneva 2002, p. 859-862.
Golitzin, Alexander, Mistagogia, experiența lui Dumnezeu în Ortodoxie. Studii de teologie mistică/ Mistogogy, the experience of God in Orthodoxy. Studies on mystical theology, trad. și prezentare Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 1998.
Gregorios, P., Lazareth, W.H., and Nissiotis, N. (eds.), Does Chalcedon Divide or Unite? Towards Convergence in orthodox Christology, Geneva 1981.
Guillaumont, Antoine, „Sources de la doctrine de Joseph Hazzaya”, în L’Orient syrien, vol. III, fasc. 1, Paris, 1958, p. 3-24.
Hazaya, Joseph, Quarante-huitième Lettre de l’Érmite (Appendice II), în La collection des Lettres de Jean de Dalyatha, Edition critique du texte syriaque, Traduction, Introduction et Notes par Robert Beulay, PO 80, Brepols, Turnhout/Belgique, 1978, p. 500-507.
Hazzaya, Avva Iosif, Văzătorul de Dumnezeu, Scrieri duhovnicești, traducere, studiu introductiv și note ierom. Agapie Corbu, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2019.
Hazzaya, Giuseppe, Le tappe della vita spirituale, introduzione, traduzione e note a cura di Valerio Lazzeri, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2011.
Hazzaya, Joseph, „On the Workings of the Grace”, și „Treatise on the Shortest Path that brings us near to God”, edited and translated with a critical apparatus by Alphonse Mingana, in Christian documents in Syriac, Arabic and Garshuni, (Woodbrooke Studies vol. VII), Cambridge, 1934, p. 148-175, respectiv 177-184.
Hazzaya, Joseph, Lettre sur la vie monastique, Placide Deseille (ed.), Monastère Saint-Antoine-le-Grand, Saint-Laurent-en-Royans, 2017.
Hazzaya, Joseph, Lettre sur les trois étapes de la vie monastique, ediţie critică a textului siriac, traducere şi introducere de P. Harb şi F. Graffin, în PO 45, Brepols, Turnhout/Belgique, 1992.
Hazzāyā, Joseph, Lettre sur les trois étapes de la vie monastique, Edition critique du texte syriaque, Traduction et Introduction par P. Harb et F. Graffin, în PO 45, Brepols, Turnhout/Belgique, 1992.
Hazzaya, Joseph, On Providence, Text, Translation and Introduction by Nestor Kavvadas, Brill, Leiden-Boston, 2016.
Joseph the Visionary, „On spiritual prayer”, „On the stirrings of the mind during prayer”, și „Prayer”, în The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Life, Introduced and translated by Sebastian Brock, Cistercian Publications, Kalamazoo, 1987, p. 316-318, 319-323, și respectiv 355-361.
Hazzaya, Rabban Jausep, Briefe über das geistliche Leben und verwandte Schrieften, eingeleitet und übersetzt von Gabriel Bunge, Paulinus-Verlag, Trier, 1982.
Hunt, Hannah, Plânsul de-bucurie-făcător. Lacrimile de pocăinţă în scrierile Părinţilor sirieni şi bizantini/ Joy-bearing Grief. Tears of Contrition in the Writings of the Early Syrian and Byzantine Fathers, trad. Dragoş Dâscă, Doxologia, Iaşi, 2013.
Ioan, Ovidiu, „Controverses entre la hiérarchie ecclésiale et les moines dans le christianisme syriaque“, în F. Jullien (ed.), Le monachisme syriaque, (Études syriaques 7), Paris, 2010, p. 89-106.
Ioan, Ovidiu, Martzelos, George, „Eastern Orthodox – Oriental Orthodox Dialogue – A Historical and Theological Survey”, în Pantelis Kalaitzidis et al. (eds.), Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education, Volos 2014, p. 508-535.
Isaac Sirianul, Sfântul, Rugăciuni de taină, Deisis, Sibiu, 2018.
Isaac Sirul, Sfântul, Cuvinte către singuratici despre viaţa duhului, taine dumnezeieşti, pronie şi judecată. Partea a II-a, recent descoperită, Studiu introd. şi trad. diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2003.
Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici. Partea a III-a recent regăsită (ed. a II-a), traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2007.
Jenkins, Philip, Istoria pierdută a creștinismului/ The Lost History of Christianity, trad. Mihai Moroiu, Baroque Books & Arts, București, 2018.
Joseph le Visionnaire, „Sur la prière spirituelle”, „Sur les mouvements de l’esprit durant la prière”, în Sebastian Brock, Prière et vie spirituelle: textes des Pères syriaques, (Spiritualité orientale, n° 90), Abbaye de Bellefontaine , Paris, 2011.
Kalinin, M., Preobrazhensky, A., „The Gnostic Chapters of Joseph Hazzāyā: New Manuscript Evidence and Previously Unidentified Chapters”, în Bogoslovskie trudy Vol. 47–48 (2018), p. 258–289.
Kavvadas, Nestor, „The apocalyptic section of Joseph Hazzaya’s on divine providence: A reaction to Islamisation”, în Parole de l’Orient 40 (2015), p. 243-249.
Kavvadas, Nestor, Pnevmatologia Sfântului Isaac Sirul/ Isaak von Ninive und seine Kephalaia Gnostika: die Pneumatologie und ihr Kontext, trad. Marian Pătru,

Khayyat, Nadira, „La Liturgie mystique des moines syro-orientaux”, în Le monachisme syriaque aux premiers siècles de l’Église (IIe – début VIIe siècle), vol. I, (Patrimoine Syriaque. Actes du colloque V), Éditions du CERP, Antélias, 1998, p. 243-249.
Khayyat, Nadira, „La Liturgie mystique des moines syro-orientaux”, în Le monachisme syriaque aux premiers siècles de l’Église (IIe – début VIIe siècle), vol. I, (Patrimoine Syriaque. Actes du colloque V), Éditions du CERP, Antélias, 1998, p. 243-249.
Maroki, Sameer, Les trois étapes de la vie spirituelle chez les Pères syriaques: Jean le solitaire, Isaac de Ninive et Joseph Hazzaya. Source, doctrine et influence, Harmattan, Paris, 2014.
Methodius of Aksum, Papers Referring to the Theological Dialogue between the Eastern and Oriental Orthodox Churches, Athens 1976.
Olickal, Thomas, The Three Stages of Spiritual Realization According to Joseph Hazzaya, H.I.R.S. Publications, 2000.
Pălimaru, Cătălin, Teologia experienței în Corpusul macarian/ Theology of experience in the Macarian Corpus, Renașterea, Cluj-Napoca, 2014.
Rus, Remus, Dicționar enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu/ Encyclopaedic dictionary of Christian literature from the first millennium, Lidia, București, 2003.
Sabino Chiala, monah la Bose, Isaac Sirianul — asceză singuratică și milă fără sfârșit/ Dall’ascesi eremitica alla misericordia infinita. Ricerche su Isaaco di Ninive e la sua fortuna, Traducere: Maria-Cornelia și diac. Ioan I. Ica jr., Deisis, Sibiu, 2012.
Toroczkai, Ciprian Iulian, „Eastern Orthodox Churches and Oriental Orthodox Churches in Dialogue: Reception, Disagreement and Convergence”, în Review of Ecumenical Studies – Sibiu 8 (2016), nr. 2, p. 253- 269.
Treiger, Alexander, „Could Christ’s Humanity See his Divinity? An Eighth-Century Controversy between John of Dalyatha and Timothy I, Catholicos of the Church of the East”, în Jurnal of the Canadian Society for Syriac Studies 9 (2009), p. 3-21.
Vesa, Benedict (Valentin), „Joseph Hazzaya and the Spiritual Itinerary“, în SUBBTO 62, nr. 2 (2017), p. 105-118.
Vööbus, Arthur, History of the School of Nisibis, Louvain, 1965.
Wright, W., Istoria literaturii creștine siriace/ Short history of Syriac literature, trad. și introd. Remus Rus, Diogene, Galați, 1996.

DISTRIBUIȚI