Acasă Articole RTR Vasile Mărculeţ & Petru Beşliu Munteanu, L’activité constructive des princes roumains ...

Vasile Mărculeţ & Petru Beşliu Munteanu, L’activité constructive des princes roumains au Mont Athos (le milieu du XIVe siècle – le début du XVIe siècle)

510
Rezumat

The financial and lands donations of the Rumanian Princes for reconstruction

of some Mount Athos monasteries (the 14th -15th centuries)

An important part of the relations between The Moldavia and Walachia with Oriental Church are those with The Mount Athos monasteries. The relations with Sfetagora were underlined by financial aids or donations of lands for the different communities. The financial donations for the constructions are also done. In the 14th-15th century the rulers of Walachia and Moldavia had the initiative of constructions in The Mount Athos.

In the 14th century the Walachian princes Nicolas Alexander and Vladislav the First had the initiative of constructions in the Kutlumus monastery.

In the 15th century the Moldavian Prince Stephan the Great helped the athonites monasteries Zografou, Vatopedou, Saint Paul, and probably Xenophontos to rebuilt some buildings .

Keywords: The Mount Athos, Walachia, Moldavia, Nicolas Alexander, Vladislav I, Ştefan cel Mare, Kutlumus, Zografou, Vatopedou, Grigoriou, Saint Paul, Xenophontos

Bibliografie
 • Bodogae, T., Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos / Romanian Aids for the Mount Athos monasteries, Sibiu, 1941.
 • *** Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. II (1449-1486) / The Documents of The Rumanian History, Bucureşti, 1976.
 • *** Documente privind istoria României. Veacul XIV, XV, A. Moldova, vol. I (1384-1475) / The Documents of The Rumanian History, Bucureşti, 1954.
 • *** Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XV: Documente greceşti privitoare la istoria românilor / The documents concerning the History of  the Rumanians, Bucureşti, 1915.
 • *** Fontes Historiae Daco-Romanae-Izvoarele istoriei României / The historical sources of the Rumanian History, vol. IV, Bucureşti, 1982.
 • Gorovei, Şt. S., Muşatini, Bucureşti, 1976.
 • Iorga, N., Muntele Athos în legătură cu ţerile noastre / The Mount Athos in the connection of our medieval countries, în AARMSI, s. II, t. XXXVI, 1913-1914 (1914).
 • Iorga, N., Byzance après Byzance / The Byzantin Impire after The Byzantin Impire, Bucarest, 1970.
 • Kadas, S., Mont Athos / The Mount Athos, Athènes, 2005.
 • Marinescu, F., Mertzimekis, N., Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Zografu / Stephan the Great and the Zografu monastery, în „Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine”, Sf. Mănăstire Putna, 2004.
 • Mărculeţ, V., Statele medievale româneşti şi formaţiunile de origine bizantină (sec. XIII-începutul sec. XVI) / The Rumanian medieval states and the  Byzantin origin states, Sibiu, 2003.
 • Miklosich, Fr., Müller, I., Acta Patriarchatus Constantinopolitani. MCCCXV-MCCCCII / The Documents of The Constantinopol Patriarchy, t. I, Vindobonae, 1860.
 • Moisescu, Gh. I., Contribuţia românească pentru susţinerea Muntelui Athos în decursul veacurilor / The rumanian contribution to the Mount Athos help in the centuries, în „Ortodoxia”, V, 1953, 2.
 • Năsturel, P.Ş., Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leur relations du milieu du XIVe siècle à 1654 / The Mount Athos and The Rumanians. The researches about the relations from the middle of the 14 th.century to 1654, Roma, 1986.
 • Ploutarchos, Th., Pandelis, F., Stefanou, S., Mount Athos, Athens, 1992.
 • Şincai, Gh., Hronica românilor / The Chronical of the Rumanians, vol. II, Bucureşti, 1969.
 • Xenopol, A.D., Istoria românilor din Dacia Traiană / The History of the Rumanians in the Traian Dacia, vol. II, Bucureşti, 1986.
DISTRIBUIȚI