Acasă Articole RTR Valentina Pricopie: Prezențe, amprente și întâlniri americane în publicațiile Școlii de la...

Valentina Pricopie: Prezențe, amprente și întâlniri americane în publicațiile Școlii de la București

519
Rezumat

American Sociology in the Publications of the Sociological School of Bucharest

This article analyzes the American presence in two journals of the Bucharest School of Sociology, as well as the information provided in these journals with regard to the American sociological models and their evolution. The data reviewed demonstrate not only a strong academic connection, but also an active cooperation and consistent exchange of academic knowledge between the two countries. The paper builds on a quantitative study of the full archives of the two journals – Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială (Archive for Science and Social Reform) and Sociologie Românească (Romanian Sociology); its final part is dedicated to the Romanian monographic activity of the U.S. sociologist Ph. Mosely. The conclusion is that the development of the Romanian school of sociology was in line not only with what was happening in the greatest schools of sociology in Europe, but also with the theoretical developments of the American sociology.
Keywords: Bucharest School of Sociology, Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială, Sociologie Românească, American sociology, international scientific relations, Ph. Mosely

Bibliografie
 • Comarnescu, Petru. 1932a. „Franklin Henry Giddings (1855-1931).” Arhiva 1-4: 892-94.
  Comarnescu, Petru. 1932b. Rubrica „Buletinul sălii de lectură”: recenzie Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. I, II, III, IV. Arhiva 1-4: 953-54.
 • Comarnescu, Petru. 1933. Rubrica „Buletinul sălii de lectură”: recenzie „Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. IV, V, VI, VII, VIII.” Arhiva 1-4: 364-65.
 • Comarnescu, Petru. 1935. „O încercare americană de constituire a unui monografii sociale.” Arhiva 3-4: 475-95.
 • Galitzi, Christina. 1938a. „Sociologia americană şi rolul ei în organizarea Statelor-Unite.” Soc. Rom. 1-3: 56-61.
 • Galitzi, Christina. 1938b. „Studii americane despre sociologia Şcolii dela Bucureşti.” Soc. Rom. 1-3: 95-97.
 • Galitzi, Christina. 1938c. „Economia dirijată în regiunile rurale ale Statelor Unite.” Soc. Rom. 7-9: 299-307.
 • Galitzi, Christina. 1938d. Recenzie – Sociologie teoretică: „Pitirim, A. Sorokin: Social and cultural dynamics (Evoluţia socială şi culturală) 3. Vol. American Book Company, New York, 1937.” Soc. Rom. 10-12: 574-77.
 • Golopenţia, Anton. 1931. „Noua Arhivă”, in Golopenţia Anton, Opere complete, vol. I, Sociologie. Bucureşti: Editura Enciclopedică, p. 463-65.
 • Golopenţia, Anton. 1946a. „Copie scrisoare Anton Golopenţia-Philip Mosely (vara 1946)”, in UC, p. 356-60.
 • Golopenţia, Anton. 1946b, „Ciornă de scrisoare Anton Golopenţia-Philip Mosely (august 1946)”, in UC., p. 360-61.
 • Golopenţia, Anton. 2001, Ultima carte (UC), Bucureşti: Editura Enciclopedică.
 • Golopenţia. Anton. 2002. Opere complete, vol. I, Sociologie, Bucureşti: Editura Enciclopedică
 • Golopenţia, Sanda. 2002. „Marginalii la cuprinsul numărului de faţă [al „Soc. Rom.”]”, in Golopenţia. Anton. Opere complete, vol. I, p. 645-53
 • Golopenţia, Sanda. 2008. „Începuturile imigraţiei româneşti în Statele Unite: Christina Galitzi”, in Emigranţii Carter. Bucureşti: Editura Paideia, p. 147-68.
 • Gusti, Dimitrie. 1968, Opere. vol. I. Bucureşti: Editura Academiei.
 • Gusti, Dimitrie. 1970, Opere. vol. III. Bucureşti: Editura Academiei.
 • Mosely, Philip E. 1936. „Lumea psihologică a unui „american” din Şanţ.” Soc. Rom. 7-9: 75-78.
 • Mosely, Philip. 1946, „Scrisoare Philip Mosely-Anton Golopenţia (26.09.1946)”, in UC, p. 370-72 Bucureşti: Editura Enciclopedică.
 • Mosely, Philip. 1947, „C.p.-tip Philip Mosely-Institutul Central de Statistică”, in UC, p. 390-91.
 • Petrescu, Nicolae. 1921a. „Concepţiunile sociologilor americani.” Arhiva 2-3: 324-34.
 • Petrescu, Nicolae. 1921b. „Învăţământul superior în Statele-Unite.” Arhiva 4: 471-77.
 • Petrescu, Nicolae. 1927. „A.W. Small (1854-1926).” Arhiva 3-4: 514-15.
 • Pricopie, Valentina. 2004. Recunoaşterea internaţională a Şcolii Gusti. Bucureşti: Tritonic.
 • Rhoades, Lawrence J. 1981. A Hystory of the American Sociological Association 1905-1981. American Sociological Association. Retrieved January 17, 2012 (http://www.asanet.org/ about/Rhoades_History.cfm).
 • Rostas, Zoltan. 2000. Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl. Bucureşti: Paideia.
 • Schiller, F.C.S. 1931. „Eugenics as a moral ideal, the beginnings of a progressive reform.” Arhiva 4: 489-97.
 • Shotwell, J. T. 1927. „L`organisation de la paix.” Arhiva 3-4: 231-40.
 • Stahl, Henri H. 1981. Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a „monografiilor sociologice”. Bucureşti: Minerva.
 • Trestieni, Ion Dan. 1985. „Cercetarea de teren în perspectiva Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Analiza conţinutului studiilor publicate în revista Sociologie Românească (1936-1943)”, in Chelcea, Septimiu. Semnificaţia documentelor sociale, p. 241-42. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
  **** 1936.1. Rubrica „Însemnări”. Soc. Rom. 1: 62-63.
  **** 1936.6. Rubrica „Însemnări”. Soc. Rom. 6: 47-48.
DISTRIBUIȚI