Acasă Articole RTR Un spirit european în cultura română: Ilie E. Torouţiu

Un spirit european în cultura română: Ilie E. Torouţiu

474
Rezumat

An European spirit in the Romanian culture: Ilie E. Toroutiu

Having been educated as a genuine humanities person in the Austrian educational system from Bucovina, I.E. Torouţiu (1888-1953) was one of the most vigorous personalities that have contributed to the integration of the Romanian spirituality into the European cultural heritage. Brought up into a multicultural climate, he was a passionate defender of the Romanian cultural identity. However, he did not deny or neglect the values created by his fellow countrymen belonging to other 11 ethnic groups and 9 religious denominations. A great connoisseur of the lives and the work of German geniuses, he was a true ambassador of the German culture in a Romania of Francophiles. Thus, he contributed not only to a better understanding of the German culture’s sensitivity, strictness and vigor in the Romanian environment, but also to a more accurate perception of the Romanian psychology in the German world.

Bibliografie

1. Biblioteca Academiei Române, Fond I.E. Torouţiu, Fond Nicolae Iorga şi Fond Perpessicius/Romanian Academy Library, I.E. Torouţiu archive, Nicolae Iorga archive, Perpessicius archive.

2. ***; Monografia Liceului Gheorghe Lazăr din Bucureşti/ The monograph of Bucarest’s Gheorghe Lazăr secondary school , Bucureşti, 1935.

3. Grigoroviţă, Mircea, Învăţământul în nordul Bucovinei,17751944/Elementary education in the north of Bukowina,1775-1944, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993.

4. Iacobescu, Mihai, Bucovina şi mitul habsburgic/Bukowina and Austrian myth, în „Codrul Cosminului”, Serie nouă, nr. 6-7 (16-17), 200-2001, p. 189-196.

5. Iorga, Nicolae, Constantin Morariu, în „Floarea Soarelui”,I,5,1927, p. 143.

6. Lupu, Al., I.E. Torouţiu şi Gh. Cardaş, Studii şi documente literare/I.E.Torouţiu and Gh. Cardaş, Literary studies and documents, în „Făt Frumos”, VII, nr. 1-2/1932, p. 27-30.

7. Perpessicius, Documente literare/Literary Documents, în „Făt-Frumos”, VI, nr. 6/1931, p. 276–277.

8. Preajbă, Scarlat., I.E. Torouţiu şi Gh. Cardaş: Studii şi documente literare, vol. I, Dare de seamă făcută la Asociaţia Publiciştilor Români în aprilie 1932/ I.E. Torouţiu and Gh. Cardaş: Literary studies and documents, first volume, Report for Romanian Journalists Asociation in April 1932,în „Făt Frumos”, VII, nr. 1-2, 1932, p. 1-16.

9. Streinul, Mircea, Două valori arborosene: G.Rotică şi I.E. Torouţiu/Two «arborosean» values:G. Rotică and I.E. Torouţiu, în ,, Gazeta bucovinenilor”, IV, nr. 63/1937, p. 2.

10. Torouţiu, I.E., Oameni şi cărţi/People and books, Cluj, 1912.

11. Idem, Studii şi Documente Literare/ Literay Studies and Documents, vol.I-XIII, Bucureşti, 1931-1946.

12. Ungureanu,Constantin, Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774-1918/Bukowina in the Austrian sway period (1774-1918), Chişinău, Editura Civitas, 2003.

13. Idem, Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918)/, Elementary education in Bukowina (1774-1918), Editura Civitas, [Chişinău], 2007.

DISTRIBUIȚI