Acasă Articole RTR Traian Demetrescu – gestul estetic

Traian Demetrescu – gestul estetic

415
Rezumat

Traian Demetrescu – The Aesthetic Gesture

The symbolist Romanian poet Traian Demetrescu wrote a few articles and an essay discussing the limits of aesthetics and poetry outside of the poem itself. The writer captures poetic moments, in Laurent Jenny’s terms, preceding the writing of the poem or simply existing outside of it. It confers to some situations and objects the attribute of poeticity; consequently, a series of objects appear to him as endowed with a sort of poetic expressiveness. Traian Demetrescu thus realizes the widening of the perception of the poem at the moment when the Romanian culture steped into the first modernist stage at the end of the 19th century.

Keywords: Romanian pre-war literature, symbolism, Traian Demetrescu, poetic vs. prosaic, aesthetic gesture, pre-war aesthetic

Bibliografie

Mateiu I. Caragiale, Opere / Works, ediție, studiu introductiv, note, variante și comentarii de Barbu Cioculescu, prefață de Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001
Emil Cioran, Caiete II 1966-1968 / Notebooks II 1966-1968, traducere din franceză de Emanoil Marcu și Vlad Russo, Ediția a II-a, Humanitas, București, 2010
Traian Demetrescu, Scrieri alese / Selected Works, cuvânt înainte de C.D.Papastate, Editura pentru Literatură, București, 1968
Laurent Jenny, La vie esthétique. Stases et flux / The Aesthetic Life. Stances and Flux, Éditions Verdier, Paris, 2013
William Marx, L’adieu à la littératture. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe –XXe siècle / The Farewell to Literature. History of a Devaluation 18th-20th Centuries, Les Édition de Minuit, Paris, 2005
Doris Mironescu, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică / A Century of Memory. Literature and Communitary Conscience in the Romantic Age, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016
Radu Vancu, Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu / Elegy for the Human. A Critique of Poetic Modernity from Pound to Cărtărescu, Humanitas, București, 2016
Oscar Wilde, Decăderea minciunii / The Decay of Lying, traducere și note de Magda Teodorescu, prefață de Mircea Mihăieș, Editura Polirom, Iași, 2001

DISTRIBUIȚI