Acasă Articole RTR Tipărituri româneşti braşovene păstrate în fonduri nord-dobrogene

Tipărituri româneşti braşovene păstrate în fonduri nord-dobrogene

1256
Rezumat

Romanian printings from Braşov area kept in the Northern Dobrudja funds

This contribution underlines the circulation and the presence in the Northern Dobrudja area of three editions of old printed Romanian books in Braşov in the first decades of the 19th century.

It is a well-known fact that the printing center from Braşov printed books destined for Romanians everywhere at the beginning of the 19th century. One of the most encountered papers from Braşov is “The Door of repentance” (1812), financially supported by the two brothers Constantin and Ioan Boghici. Two copies of this edition are kept in the monasteries from Tulcea, Celic Dere and Cocos. The other two editions to which this paper refers are “Prayer book” (1811) and “The Enactment of Caragea” (1818), and they are also present in the civil and religious collections from Tulcea.

Keywords: bibliology, old Romanian book, Braşov, The Enactment of Caragea, The Door of repentance, Prayer book, funds in Northern Dobrudja

Bibliografie

Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan. Bibliografia românească veche (1508-1830)/ Old Romanian Bibliography (1508-1830), tom I – IV. Bucureşti, Atelierele Socec & Co., 1903-1944 (abreviat BRV).

Danilov, M.; Grițco, A.; Malahov, L. Cartea românească în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei (16831918). Catalog/ The Romanian book in collections of the National Museum of History of Moldova (1683-1918). Catalogue. Chişinău, „Tyragetia”, 2002, 223 p.

Domokos, Sámuel. Tipografia din Buda: Contribuția ei la formarea ştiinței şi literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea/ The Printing works from Buda: It’s contribution at science and Romanian literature’s formation from Transylvania at the beginning of the 19th century. Szeged, 1994.

Manea, Lăcrămioara. Circulația cărții vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spațiul nord-dobrogean/ The circulation of the old Romanian books (handwritten and printed) in Northern Dobrudja area. Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 473 p.

Mârza, Eva; Bogdan, Florin (coordonatori). Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților româneşti (1508-1830)/ Repertory of typographers, editors, engravers, patrons of Romanian books (15081830), ediția a 2-a. Sibiu, Astra Museum-Techno Media, 2013, 305 p.

Moaşa Nazare, Ruxandra. Cărțile tipărite de negustorii braşoveni, frații Constantin şi Ioan Boghici/ Books printed by Constantin and Ioan Boghici merchant brothers from Braşov. În: Libraria. Studii şi Cercetări de Bibliologie, anuar VI, 2007, p. 305-317, articol disponibil la adresa web www.bjmures.ro/bd/B/001/11/B00111.pdf, accesat la 23 octombrie 2015.

Poenaru, Daniela. Contribuții la Bibliografia românească veche/ The contributions at Old Romanian Bibliography. Târgovişte, Muzeul Județean Dâmbovița, 1973, 342 p.

Râpă-Buicliu, Dan. Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830)/ Old Romanian Bibliography. Additions I (1536-1830). Galați, Editura Alma, 2000, 494 p.

Scalcău, Paula. Grecii din România/ Greeks from Romania. Bucureşti, Editura Omonia, 2003, 310 p.

Veress, Andrei. Bibliografia română-ungară (14731878)/ The Romanian-Hungarian Bibliography, vol. II. Bucureşti, „Cartea Românească”, 1931, XII, 396 p.

Ilustrații:

Fig. 1. Evhologhion adecă Molitvenic, Braşov, 1811 – Foaia de titlu (Mănăstirea Cocoş, Tulcea)
Fig. 2. Uşa pocăinței, Braşov, 1812 – Gravură semnată de Rafail Sm[eritul] M[onah] (Mănăstirea Celic Dere, Tulcea)
Fig. 3. Uşa pocăinței, Braşov, 1812 – Însemnare pe ultima foaie (Mănăstirea Celic Dere, Tulcea)
Fig. 4. Uşa pocăinței, Braşov, 1812 – Pagina 3 cu stihuri dedicatorii (Mănăstirea Cocoş, Tulcea)
Fig. 5. Uşa pocăinței, Braşov, 1812 – Lista prenumeranților (Mănăstirea Cocoş, Tulcea)
Fig. 6. Legiuirea lui Caragea, [Braşov], 1818 – Foaia de titlu (I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea)
Fig. 7. Legiuirea lui Caragea, Viena, 1818 – Foaia de titlu (I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea)
Fig. 8. Ceasoslov, Braşov, 1835 – Foaia de titlu (Mănăstirea Cocoş, Tulcea)
DISTRIBUIȚI