Acasă Articole RTR Theodor Constantiniu, Constantin Brailoiu și dimensiunea sociologică a etnomuzicologiei

Theodor Constantiniu, Constantin Brailoiu și dimensiunea sociologică a etnomuzicologiei

647
Rezumat

Constantin Brăiloiu and the sociological dimension of ethnomusicology

Constantin Brăiloiu is, beyond any doubt, the most prominent Romanian ethnomusicologist and one of the most important European scholars in his field. During his Romanian years, he was involved in the field research carried by the Bucharest sociological school under the supervision of his initiator, Dimitrie Gusti. Gusti’s school exercised an important influence on Brăiloiu’s thought and helped the latter to design a new path for the future of his discipline. This paper focuses on the relation between Brăiloiu and the monographic school and his major contributions to the Romanian interwar ethnomusicology: the proposal he made for a new epistemological status for the folk music studies, a status which places this discipline in a close connection with sociology and the method he devised for a proper field inquiry with a sociological relevance. Also, there will be discussed Brăiloiu’s sociological background in his rejection of evolutionary and diffusionist theories in ethnomusicology and the ideological implications of his affiliation with the monographic school.

Keywords: Constantin Brăiloiu, Romanian interwar ethnomusicology, nation building, sociology of musical folklore, modernization.

Bibliografie
 • Katharina Biegger, „Arhivarea în ghearele timpului” / „Archiving in the claws of time”, în Laurent Aubert (editor), Memorie activă. Omagiu lui Constantin Brăiloiu/ Active memory. Hommage for Constantin Brăiloiu, Ed. Martor, București, 2011.
 • Jacques Bouët, „Brăiloiu astăzi. Înfloririle unei gândiri fecunde în miezul marilor dezbateri ale etnomuzicologiei contemporane” / „Brăiloiu today. The flourishing of a prolific thought among the great debates of the contemporary ethnomusicology”, în Laurent Aubert (editor), Memorie activă. Omagiu lui Constantin Brăiloiu/ Active memory. Hommage for Constantin Brăiloiu, Ed. Martor, București, 2011.
 • Pierre Bourdieu, Economia bunurilor simbolice / Economy of the symbolic goods, Ed. Meridiane, București, 1986. Constantin Brăiloiu, „Schiță a unei metode de folklore muzical”/ „Sketch for a method of musical folklore”, (1931), în Constantin Brăiloiu, Opere/Writings, vol. IV, Ed. Muzicală, București, 1969.
 • Constantin Brăiloiu, „Despre folklorul muzical în cercetarea monografică” / „About the musical folklore in the monographic research”, (1929), în Constantin Brăiloiu, Opere/Writings, vol. IV, Ed. Muzicală, București, 1969.
 • Constantin Brăiloiu, „Folclorul muzical” / „Musical folklore”, (1959), în Opere / Writings, vol. 2, Ed. Muzicală, București, 1969. Constantin Brăiloiu, „Viața muzicală a unui sat. Cercetarea repertoriului din Drăguș (1929-1932)” / „The musical life of a village. The research of the Drăguș repertoire (1929-1932)”, (1960), în Constantin Brăiloiu, Opere / Writings, vol. IV, Ed. Muzicală, București, 1969.
 • George Breazul, Patrium Carmen. Contribuții la studiul muzicii românești / Patrium Carmen. Essays in the Romanian music’s research, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1941.
 • Ionuț Butoi, Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc / Mircea Vulcănescu. A microhistory of the romanian interwar period, Ed. Eikon, București, 2015.
 • Luc Charles-Dominique, „«Folclor» și «închistare națională». Etnomuzicologia europenistă a lui Brăiloiu supusă probei exotismului” / „«Folklore» and «national seclusion». Brăiloiu’s Europeanist ethnomusicology submitted to the exoticism test”, în Laurent Aubert (editor), Memorie activă. Omagiu lui Constantin Brăiloiu / Active memory. Hommage for Constantin Brăiloiu, Ed. Martor, București, 2011.
 • Octavian Lazăr Cosma, Hronicul muzicii românești / The chronicle of the Romanian music, vol. VI, Ed. Muzicală, București, 1984.
 • Viorel Cosma, „Muzicieni în texte și documente (XV)” / „Musicians in texts and documents”, Revista Muzica, nr. 4, 2010.
 • Robert Dèliege, O istorie a antropologiei / A history of anthropology, Ed. Cartier, Chișinău, 2007.
 • Claude Karnoouh, Invenția poporului națiune. Cronici din România și Europa Orientală1973-2007 / Inventing the national people. Chronicles from Romania and Oriental Europe 1973-2007, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2011.
 • Vintilă Mihăilescu, „The Monographic School of Dimitrie Gusti. How is a “Sociology of the Nation” possible?”, în Ethnologia Balkanica, No. 2, 1998.
 • Antonio Momoc, Capcanele politice ale sociologiei interbelice / The political traps of interwar sociology, Ed. Curtea Veche, București, 2012.
 • Jean-Jacques Nattiez, Lupta dintre Cronos și Orfeu. Eseuri de semiologie muzicală aplicată / The battle of Chronos and Orpheus: essays in applied musical semiology, Ed. Artes, Iași, 2007.
 • Jean-Jacques Nattiez, „Brăiloiu: inovații, cuceriri, prelungiri” / „Brăiloiu: innovations, conquests, extensions”, în Laurent Aubert (editor), Memorie activă. Omagiu lui Constantin Brăiloiu / Active memory. Hommage for Constantin Brăiloiu, Ed. Martor, București, 2011.
 • Speranța Rădulescu, Peisaje muzicale în România secolului XX / Musical landscapes in 20th century Romania, Ed. Muzicală, București, 2002.
 • Speranța Rădulescu, „Un savant european al etnomuzicologiei” / „A European scholar of ethnomusicology”, în Revista Muzica, nr. 1, 2011.
 • Zoltán Rostás, Sala Lumioasă. Primii monografiști ai școlii gustiene / The bright room. The first monographists of the Gustian school, Ed. Paideia, București, 2003.
 • Henri H. Stahl, „Constantin Brăiloiu și sociologia vieții muzicale” / „Constantin Brăiloiu and the sociology of the musical life”, în Cercetări de muzicologie / Researches of musicology, vol. 2, Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu”, București, 1970.
 • Henri H. Stahl, Amintiri și gânduri… / Recollections and thoughts, Ed. Minerva, București, 1981.
DISTRIBUIȚI